BANGA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BANGA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Alardus [I26501] 20 april 1877 voor 1977 van LOOP, Aaltje [I23994]
Dirkje [I36488] 15 maart 1883 28 juni 1883  
Feikje [I36301] 16 december 1879 van GELDER, Sybe [I26937]
Ids Jans [I23760]   de BOER, Feikje Freerks [I36188]
Jan Ages [I33606]   van DIJK, Feikje Alberts [I28702]
Jan Idzes [I32065] 25 februari 1845 HOEKSTRA, Antje Roelofs [I26407]
Jitske [I32661] 30 januari 1880 EPEMA, Wybren [I35576]
Trijntje Jans [I23965] 19 december 1881 december 1891