HALBERTSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam HALBERTSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Bartele [I25000] 4 juni 1717 na 27 februari 1784 , Trijntje Tjeerds [I23783], ENGELSMA, Aaltje [I25025]
Hidde [I35194] 20 februari 1685 21 december 1762 SINNEMA, Romkje Jacobus [I28549]
Hidde Joostes [I26197]    
Hiltje [I31419] 20 augustus 1718 KONINGH, Klaas Willems [I31239]
Jacobus [I34118] 7 december 1714 2 januari 1720  
Janke [I31764] 3 augustus 1736 27 juli 1810  
Jentje Joostes [I30950]   BINNERTS, Tjitske Gerbens [I35121]
Joost Hiddes [I25392] 16 augustus 1723 26 juni 1788 , Berber Dirks [I25734]
Lysbert [I1464]   van der VEEN, Sikke [I1463]
Romkje Joostes [I31786]    
Sipke Hiddes [I35951] 9 juli 1713  
Tetje Joostes [I27418] 18 september 1750 18 september 1798 , Jurjen Hajes [I27099]
Trijntje [I28483] 30 december 1725 mei 1802  
Trijntje [I29318] 30 september 1720 3 oktober 1720  
Wytske [I36460] 1 maart 1732 STERRINGA, Frederik [I32857]
Ybeltje [I34714] 30 maart 1728 20 maart 1755 , Durk Sybrens [I29738]
levenloos [I29037] 26 februari 1716 26 februari 1716