FABERSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam FABERSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Antje Sybrens [I42060] rond 1821 voor 1921 HIEMSTRA, Jelmer [I42053]
Sybren Franzes [I42061]     , Teetske Tjipkes [I42062]