DEELSTRA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam DEELSTRA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aaltje Meinderts [I31663]   de VRIES, Thomas Gerbens [I28941]
Ale Jans [I39093]     MEINDERTSMA, Pietej Klazes [I39094]
Gepke Ales [I39092] 16 augustus 1850 voor 1951 SINNEMA, Symen Aelzes [I25947]
Haakje [I30767] 30 augustus 1867 voor 1967 EPEMA, Harmen Rinzes [I32253]
Oebele Minderts [I28362]   BIJKER, Wiepkje [I30086]
Pieter Tjeerds [I1493] 19 oktober 1861 7 oktober 1927 HELLINGA, Jitske Tjallings [I0266]
Sjoerd Marcus [I32235]   POSTMA, Wytske Pieters [I31090]
Tjeerd [I1494] 11 maart 1895 voor 1995 LUTEYN, Francina Suzanna [I1495]
Tjeerd Wisses [I36950]   van ES, Lijsbeth Jentjes [I36951]