BONNEMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BONNEMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Ansck Haitzes [I30410]   SASMA, Hessel Lieuwes [I27171]
Antje [I26244] rond 1879 EPEMA, Wybren [I26866]
Haytse Jellesz [I29426]   , Tyam Rinckes [I27073]
Hylcke Jelles [I33157]   REYNSMA, Teetske Gabes [I24530]
Jacob [I25337]   DROOGSMA, Antje [I24291]
Jelle Reeynts [I35645]  
Klaas Kornelis [I2151]   GEUKER, Lucretia Martens [I2152]
Rintie Jelles [I27576]   REYNSMA, Auck Gabbes [I26400]
Sytske Alles [I29102]   van der MEER, Hendrik Johannes [I25966]
Ytje Klazes [I2150] 1 december 1872 GROENEVELD, Evert [I2069]