BOERSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOERSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aagie [I44850] 11 augustus 1832 voor 1932  
Aale Jarings [I44447]     HIEMSTRA, Lijsbert Pieters [I44448]
Anne Klazes [I0251] 12 november 1811 8 januari 1892 HELLINGA, Sara Pieters [I0084]
Anske Rientzes [I28495] rond 1742 16 december 1813 , Trijntje Klazes [I33892]
Antje Hendriks [I28119] rond 1798 23 april 1863 van der WOUDE, Klaas Gerrits [I30592]
Antje Taekes [I38805]   SMIT, Roelof Jelles [I38804]
Cornelis Everts [I35443] 1793 BOSCH, Johanna Maria Douwes [I28336]
Dieuwke [I44446] rond 1852 voor 1952 van WIEREN, Gerben Egberts [I23382]
Douwe [I24376] 15 april 1890  
Eekje [I24143] 24 februari 1833 voor 1933  
Eekje [I31950] 14 april 1834  
Eelke Tjiskes [I23561]   ZIJLSTRA, Douwe Pieters [I29188]
Evert [I27203] 4 november 1835  
Evert Cornelis [I32874]   , Jitske Jacobs [I26859]
Froukje Riemers [I38808]   JANSMA, Wybren Sipkes [I38807]
Gatske Pieters [I36101] juni 1863 BOKMA, Klaas Jans [I31183]
Geertje Sybrens [I29892] rond 1814   van der LEIJ, Rienk Jans [I24735]
Gelbrig Jans [I37666] rond 1836 voor 1936 SIDERIUS, Broer Pieters [I37661]
Grietje [I30404] 31 augustus 1837  
Grietje Annes [I26562]   WILPSTRA, Meindert Hendriks [I35157]
Jan Klazes [I37667]   KOOISTRA, Hyke Tjitses [I37668]
Jelle Sjoerds [I44848]     BUWALDA, Tjitske Jelles [I44849]
Jeltje Klazes [I36947] 29 augustus 1818 voor 1918  
Jitske [I25850] 29 augustus 1839  
Jitske [I29937] 30 september 1841  
Jitske Klazes [I36946] 11 mei 1817 voor 1917  
Johan Everts [I34641]   WOUWENAAR, Antje Tietes [I30168]
Klaas Jans [I36922]   BRUINSMA, Gerbrig Tjeerds [I36923]
Klaas Sybes [I35726]   de JONG, Wimke Fokkes [I26756]
Klaaske Siebes [I23613] 21 september 1904 23 november 1965 BEUCKENS, Reintje [I34262]
Lemme Jelles [I33642]   FABER, Tetje Pieters [I27728]
Lieuwe Pieters [I29787] 9 augustus 1856 10 juni 1920 RITSKES, Sijke Douwes [I27235]
Meintje Jans [I37022]   van der MEER, Gjalt Hendriks [I37021]
Pieter [I23370] 4 april 1884  
Pieter [I23418] 3 september 1853 27 november 1875  
Pieter Lemmes [I24212] 8 november 1820 13 juni 1875 van der KOOI, Saeske Pieters [I32398]
Pietje Klazes [I36409] 9 januari 1839 EPEMA, Mindert Tijmens [I28782]
Sybren Hoites [I29834] 21 september 1784 11 december 1826 OLIVIER, Trijntje Alefs [I33770]
Taede Jelles [I44847] rond 1808 voor 1908 KLOOSTERMAN, Aaltje Reinders [I37632]
Tetje [I33484] 25 september 1850 18 april 1855  
Tetje Pieters [I33050] 22 september 1859 HAVINGA, Lieme Joostes [I27779]
Tettje [I34696] 31 januari 1847 14 februari 1848  
Tiede [I26433] 18 augustus 1848 voor 1948  
Trijntje Anskes [I27059] 30 augustus 1783 EPEMA, Anne Jochems [I33639]
Wytske Klazes [I36948] 27 november 1819 voor 17 oktober 1821  
Wytske Klazes [I36949] 17 oktober 1821 voor 1921