BOER

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOER. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aafje [I35614] rond 1855 voor 1955 HOOGKAMP, Jan Roelofs [I33435]
Aalderk Cornelis [I45448]     KATER, Janna Jans [I45449]
Aaltje Arjens [I41680] 23 januari 1808 voor 1908  
Aaltje J. [I0967]   BOUMA, Harm G. [I0966]
Aaltje Martens [I27358]   KALFSBEEK, Arend Alberts [I23777]
Aaltje Meines [I32763] rond 1801 10 augustus 1891 WOUDSTRA, Lolke Geerts [I29337]
Aaltje Tjallings [I37585] 24 april 1800 4 augustus 1843  
Akke [I34596] rond 1897 3 september 1973
Albert Barteles [I25944] 18 juni 1766 30 april 1816 de VRIES, Hiltje Gealts [I35571]
Albert [I41676] 18 mei 1821 voor 1921 van de BOER, Egbertje Egberts [I41677]
Anne Wierds [I0987] 21 april 1896 18 juni 1983 VELSTRA, Trijntje [I0869]
Annigje Arjens [I26141] 5 juni 1809 31 oktober 1892 BIJKERK, Lourens Jans [I35519]
Antje Aukes [I38802]   LETTINGA, Roelof Klazes [I38801]
Antje Joekes [I29022] 9 januari 1823 voor 1923 WIERSMA, Johannes Folkerts [I39490]
Antje Klazes [I31472]   de JONG, Jarig Wiegers [I24525]
Antje Ritskes [I35288]   TOLSMA, Klaas Harms [I25203]
Antje Tjallings [I37150] rond 1787 27 april 1860 SIKMA, Jacob Aukes [I37591]
Antje [I1287]   NIJDAM, Willem [I1286]
Antje [I45255]   15 september 1935 KIJLSTRA, Hendrik Egberts [I45254]
Arjen Wolters [I31647] 16 april 1777 10 november 1855 van VEEN, Jebbigjen Jans [I34565]
Attje Willems [I1218]   POSTMA, Sipke [I1217]
Auke Cornelis [I37401]   WIERSMA, Froukje Louws [I37400]
Auke Roels [I32572] 9 februari 1838 24 juni 1912 de VRIES, Elizabeth Thomas [I33025]
Auke [I26109] 8 juni 1894 voor 1994 EPEMA, Aafje [I24595]
Bareld Geeuwkes [I28883] 5 april 1840 HULSHOFF, Elisabeth Frederiks [I33602]
Barteld Alberts [I26607] 18 maart 1798 1 oktober 1890  
Barteld Meines [I33895] 15 mei 1791  
Barteld Rienks [I25603] 17 juli 1768 6 januari 1865 SYTSEMA, Baukjen Jans [I28204]
Baukjen Tjeerds [I40531]     WYNIA, Jan Ulbes [I40530]
Berber [I44682] 1771 voor 1871  
Betze Nuttes [I0887]   de JONG, Klaaske Sjoerds [I0888]
Binne Tjallings [I37589] 20 maart 1794 11 maart 1875  
Boukje [I0886] 18 januari 1887 15 november 1941 STRAATSMA, Hendrik Eeltjes [I0839]
Cornelia [I2146] 11 januari 1811 2 april 1879 FABERIJ DE JONGE, Pieter [I2145]
Dirk [I0931] 7 december 1899 voor 1999 ROOSMA, Zwaantje [I0856]
Dirkje [I28882] rond 1899 16 oktober 1966
Doetje Ages [I40529]     BOUMA, Harmen Oepkes [I40525]
Egbert Hendriks [I41678]     MENGER, Jacobje Harmens [I41679]
Egbert Roelofs [I37001]   KRAAK, Sijgje Jans [I37002]
Egbert Roelofs [I45582]     KRAAK, Sygjen Jans [I45583]
Egbert [I40248] 26 februari 1866 voor 1966  
Egbertje Egberts [I41677] rond 1836 voor 1936 de BOER, Albert [I41676]
Feikje Freerks [I36188]   BANGA, Ids Jans [I23760]
Frans [I26852]   , Feikjen Horreus [I30206]
Frederik [I36289] rond januari 1869 19 februari 1869  
Garbrand Sjoerds [I45333]     , Antjen Lammerts [I45334]
Geertje Hendriks [I43982] rond 1801   BRUINSMA, Jan Wouters [I37204]
Geertje [I41697] rond 1848 voor 1948  
Geeske Barelds [I31100] 10 november 1798 23 maart 1885 HULSHOFF, Frederik Jans [I33879]
Geeske [I23797] rond 1866 24 januari 1909  
Geeuwke Barelds [I34337] 11 oktober 1809 11 april 1844 FABER, Tjeerdje Jans [I24720]
Gerk Tjallings [I39468] 1773 13 mei 1813 , Steintje Pieters [I44685]
Gerkje Lammerts [I39495] 24 februari 1818 voor 1918 POT, Anne Alberts [I39496], POSTMA, Sybe Tjallings [I39506]
Geuvert Willems [I45584]     DEKKER, Jantje Baarten [I45585]
Gjalt Alberts [I24342] 16 november 1808 voor 1814  
Gjolt [I45341] 18 augustus 1814 voor 1850 NIEUWENHOUT, Vrouwkjen Jochems [I45343]
Gosse Gerrits [I39004]   van der WAL, Aaltje Dirks [I39005]
Grietje Halbes [I35543]   POSTMA, Oene Oenes [I23673]
Grietje Tjallings [I37584] rond 1790 24 oktober 1862  
Grietje [I41661] 29 april 1825 voor 1925 KOOY, Koop [I41662]
Halbe Aukes [I30621]   , Tjitske Liebbes [I34608]
Halbe Aukes [I32453] 23 maart 1878 25 februari 1953 de VRIES, Sepkje Aukes [I29308]
Harmen Johannes [I26870]   OEDZES, Liefke [I30902]
Harmen Klazes [I24626] BOSMA, Janke Sakes [I32965]
Hendrik Arjens [I41683] 19 september 1822 22 december 1823  
Hendrik Garbrands [I45332] rond 1789 voor 1898 , Cornelisje Alberts [I25555]
Hendrik Wolters [I41691] 13 april 1779 voor 1879  
Hendrikje Alberts [I33015] 11 juli 1803 28 augustus 1859 HOOGKAMP, Hendrik Jans [I29070]
Hendrikje [I33685] 15 september 1827 voor 1927 POSTHUMUS, Gosse Hendriks [I41628]
Hiltje Barelds [I25084] 16 april 1807  
Jacobje Arjens [I41681] 10 november 1810 voor 1910  
Jan Alberts [I32192] 15 september 1811 26 juni 1870 BAKKER, Sytske Gerrits [I45342]
Jan Barelds [I29496] 23 maart 1801 rond 1875  
Jan Fokkes [I30210]   KROMKAMP, Aafke Rommerts [I23574]
Jan Sipkes [I37166]   KOOISTRA, Ybeltje Johannes [I37167]
Jan Wytzes [I27931]   SINNEMA, IJmkje Gerbens [I28662]
Jan Ypes [I39369]     VEENSTRA, Ytje Lykeles [I45180]
Jan [I26826]   van der LEIJ, Grietje [I24202]
Jan [I41665] rond januari 1815 3 mei 1815  
Jan [I41670] 30 augustus 1816 voor 1916 van HOVEN, Annigjen [I41671]
Jan [I45447] rond 1833 voor 1933 SINNEMA, Doetje [I24763]
Janke Pieters [I37639] rond 1814 voor 1914 KLOOSTERMAN, Dirk Reinders [I37633]
Janke Tjallings [I36831] rond 1785 10 januari 1848 DOUMA, Michiel Douwes [I37590]
Janneke Lammerts [I44689] 27 juli 1811 voor 1911 HOEKSTRA, Sybe Oenes [I45215]
Jannigje Ouwes [I38049] rond 1806 voor 1906 de JONG, Pieter Johannes [I32824]
Jannis Meines [I34826] 16 november 1795  
Jansje [I41696] rond 1842 voor 1942  
Jeltje Wytzes [I32609]   WIERINGA, Jan Jans [I33966]
Joeke Tjallings [I33590] rond 1792 17 maart 1880 PRINS, Akke Johannes [I36486]
Johannes Joekes [I39481] 27 september 1831 voor 1931 van der VEEN, Hendrikje Jans [I39513]
Johannes [I25324] rond 1888 SPOELSTRA, Jitske [I31783]
Klaas Dirks [I0934]   OOSTENBRUG, Hiltje Eetzes [I0935]
Klaas Lieuwes [I37004]   de VRIES, Klaaske Sakes [I37005]
Klaas [I30926]   van der VEEN, Riksje [I26068]
Kleis Meinen [I29270] 7 maart 1793 24 juni 1887 HAARSMA, Tjitske Jans [I24658]
Kornelis Pieters [I45665]     LANDMAN, Klasje Jacobs [I45666]
Lammert Tjallings [I37621] 29 augustus 1770 3 juni 1825 SPOELSTRA, Minke Brugts [I39483]
Margje Wolters [I41688] 18 september 1779 voor 1794  
Margje Wolters [I41690] 22 januari 1794 27 april 1856 ten WOLDE, Wicher Koenen [I41698]
Margjen Freerks [I40536]     BLAUW, Jochem Arjens [I40535]
Meine Bartelds [I25804] 1 juli 1761 25 augustus 1812 , Wobbigje Kleizes [I27015]
Metje Lammerts [I39494] 30 januari 1816 voor 1916 POT, Klaas Alberts [I39493]
Minke Ritskes [I23541] 23 augustus 1821 1 maart 1853 HULSHOFF, IJje Rinderts [I36504]
Nutte [I25155] rond 1895 23 oktober 1966
Ouwe Martens [I38050]   ORSMA, Jeltje Gerrits [I38051]
Petronella [I26373] 30 oktober 1778 ROMAR, Eelco Dionisius [I33090]
Petrus [I32616]   WIELSMA, Rinskje [I25089]
Pieter Jans [I44818]     WIERSMA, Jantje Goffes [I44819]
Pieter Kornelis [I45664] rond 1801 voor 1901 LEMSTRA, Lolkjen Jans [I37714]
Pieter [I32665] rond 1895 21 mei 1945
Pietje [I37000] rond 1853 voor 1953 van der MEULEN, Johannes [I28330]
Richtje B. [I25344] geschat 1885 11 februari 1960 ROSIER, Ids [I34866]
Rienk Barelds [I33932] 8 november 1796 31 maart 1841
Rientje [I26563] 1896 voor 1996  
Ritske Tjallings [I37587] rond 1781 7 juni 1847  
Ritske Warners [I34087]   TERPSTRA, Aaltje Jacobs [I23688]
Roel Halbes [I27972] 29 januari 1806 13 april 1884 de VRIES, Hylkjen Jans [I23779]
Roel [I23739] rond 1871 voor 1970 SCHUURMANS, Uilkje [I28049]
Roelof Egberts [I40247] rond 1841 voor 1941 HOOGKAMP, Neeltje Roelofs [I24156]
Roeltje [I23796] 23 augustus 1883 20 maart 1956
Romke [I34568] rond 1880 VEENSTRA, Sjoukje [I28873]
Saapke Gosses [I39003] rond 1827 voor 1927 de VRIES, Anne Kornelis [I39002]
Sake [I36746]   KOORDA, Grietje [I36747]
Sieuwke [I45501] 13 mei 1901 voor 2001
Sipkje Jans [I37165] rond 1855 voor 1955 BOORSMA, Izaäk Tjerks [I37164]
Sjoerd [I34621] rond 1893 1973
Sjoerdje Barelds [I28715] 9 november 1795 13 december 1885
Sytske Jans [I39368] rond 1816 voor 1916 SCHAAFSMA, Johannes Harmens [I40738]
Sytske Johannes [I38834]   KOOPMANS, Dirk Dirks [I38833]
Taetske Tjallngs [I44684] 11 april 1796 voor 1797  
Teatske Tjallings [I0072] 29 april 1797 21 januari 1856 HELLINGA, Pieter Johannes [I0071]
Tietje Cornelis [I40916]     WIERDA, Jelle Wiebes [I40915]
Tijmen Arjens [I41682] 3 februari 1819 voor 1919  
Tijmen Wolters [I41689] 16 oktober 1784 14 januari 1849 ELLEN, Trijntje Jans [I41692]
Tjalling Joekes [I39475] 6 november 1819 voor 1919  
Tjalling Lammerts [I0089] 12 februari 1741 14 maart 1823 , Trijntje Gerks [I37620], FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
Trijntje Joekes [I39479] 12 februari 1826 voor 1926 WESTRA, Eelse Gerrits [I39500]
Trijntje Lammerts [I44688] 7 april 1809 14 juli 1832  
Trijntje Sipkes [I29680]   6 februari 1895 KALFSBEEK, Bauke [I25431]
Trijntje [I29290] 21 november 1835 HULSHOFF, Pieter Jans [I23612]
Trijntje [I35839] 24 december 1888 25 september 1973
Trijntje [I45500] 23 september 1898 voor 1998  
Wieger [I32123] 3 februari 1871 voor 1971 BEUCKENS, Grietje [I32240]
Wierd Willems [I0988] 9 februari 1866 11 februari 1935 MARTENS, Nienke [I0989]
Wietske Tjallings [I37586] 11 februari 1802 29 december 1854 MIEDEMA, Jasper Wybrens [I37593]
Willem [I45466] 8 mei 1895 10 maart 1917  
Wolter Arïens [I41674] 17 januari 1745 7 december 1812 , Aaltje Tijmens [I41675]
Wolter [I41666] 4 oktober 1812 voor 1912 van IEVEREN, Cornelia [I41667]
Wolter [I41695] rond 1840 voor 1940  
Wybe Jitzes [I23646]   de VRIES, Minke Gerrits [I24383]
Wytske Ritskes [I26264] 18 maart 1829 12 augustus 1875 HULSHOFF, IJje Rinderts [I36504]
Zwobkje [I37003] rond 1856 voor 1956 van der MEULEN, Johannes [I28330]