EPEMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam EPEMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aafje [I24037] 4 mei 1875  
Aafje [I24595] 25 december 1896 voor 1996 de BOER, Auke [I26109]
Aafke [I27011] 12 maart 1902 27 februari 1972 de VRIES, Fokke [I36641]
Aafke [I34837] 22 februari 1895 6 februari 1985 HIEMSTRA, Libbe [I26513]
Aafke Jogchums [I23556] 10 november 1878 ELZINGA, Klaas Sybrens [I34618]
Aafke Jogchums [I25672] 3 augustus 1840 29 mei 1912 FEENSTRA, Roel Jans [I34352]
Aafke Jogchums [I34152] 24 juli 1876 2 september 1876  
Aaltje Rinzes [I32326] 12 februari 1875 BERGSTRA, Arend [I26641]
Akke [I27197] 15 maart 1883 KOOLSTRA, Wybe [I35706]
Akke [I28456] 15 november 1894 voor 1994 HIEMSTRA, Edze [I32551]
Akke [I30518] 19 januari 1885 9 augustus 1888  
Akke Theunis [I23441] 24 januari 1859 15 december 1910 ALGRA, Auke Theunis [I24078]
Andries Brugts [I34966] 11 augustus 1754 1797 ROORDA, Sjoukje Sakes [I25507]
Andries Wybrens [I24427] 15 juni 1797  
Angenietje Gerbens [I33945] 26 oktober 1845 9 augustus 1846  
Angenietje Gerbens [I34617] 28 maart 1853 voor 1953 LANDSTRA, Gerben [I23789]
Angenietje Gerbens [I35210] 1 maart 1849 23 juni 1850  
Anne [I27569] 27 augustus 1892 voor 1992  
Anne [I28967] 19 december 1884 van der MEULEN, Adriaantje [I35076]
Anne [I30860] 31 oktober 1894 voor 1994 van der VEEN, Berber [I25146]
Anne [I34534] 7 maart 1884 22 april 1890  
Anne [I35740] 1918 17 juli 1922  
Anne Harmens [I31706] 3 mei 1829 22 juni 1831  
Anne Jochems [I33639] 25 december 1778 23 februari 1867 , Pietertje Sjoerds [I30708], van der MEULEN, Lysbeth Rinzes [I30619], BOERSMA, Trijntje Anskes [I27059]
Anne Rinzes [I24465] 21 december 1803 29 maart 1827  
Anne Rinzes [I29838] 24 september 1867 voor 1967 BOUMA, Elisabeth [I26799]
Anne Rinzes [I32261] 5 september 1802 voor 1803  
Anne Sjoerds [I24275] 14 mei 1830 24 juli 1901 ZWERVER, Berber Jacobs [I35678]
Antje Jochems [I30588] 4 oktober 1788 2 december 1876 POSTMA, Klaas Hylkes [I29785]
Attje [I28576] 5 februari 1900 voor 2000  
Bartele [I24456] 20 september 1892 voor 1992 ZWART, Dirkje [I23605]
Bauke [I26242] 14 februari 1891 de JONG, Dooitske [I31751]
Baukje Brugts [I24328] 10 april 1819 5 februari 1900 de VRIES, Tjerk [I29098]
Baukje Theunis [I34765] 21 mei 1868 21 mei 1894 HOEKSTRA, Oebele [I34091]
Berber [I25309] 22 mei 1895 voor 1995 van der KOOI, Pieter [I31853]
Berber [I32590] 7 december 1881  
Berber [I34162] 25 mei 1892 voor 1992 de JONG, Haring [I34950]
Bertus [I23620] 25 november 1885  
Bertus [I35772] 20 juni 1900 voor 2000  
Brugt [I29878] 13 april 1872 voor 1972 de HONDT, Grietje [I36487]
Brugt Gerbens [I34384] 24 juli 1851 17 april 1863  
Brugt Gerbens [I34402] 20 december 1846 25 april 1848  
Brugt Gerbens [I36439] 6 oktober 1844 8 mei 1845  
Brugt Theunis [I26981] 5 mei 1856 11 september 1856  
Brugt Theunis [I33525] 11 april 1873 6 januari 1874  
Brugt Wiebrens [I31947] 21 februari 1784 24 juli 1842 ZWART, Joukjen Theunis [I31511]
Brugt Wybrens [I24829] 3 maart 1853 16 maart 1938 de JAGER, Antje Rienks [I30136]
Catharina [I33733] 7 augustus 1892 voor 1992 WISSELING, Jan [I34585]
Douwe Theunis [I34010] 8 juli 1863 4 september 1892 van der MARK, Maria [I26900]
Feikje [I35486] 24 mei 1891 HOEKEMA, Jan [I34498]
Femmigje [I28709] 5 juni 1894 voor 1994 BIJLSMA, Hendrik [I25270]
Fokje [I23628] 9 november 1869 voor 1969 van der VEER, Wobbe [I33216]
Fokje [I29668] 14 maart 1886 YKEMA, Bauke [I32163]
Fokje Jochems [I28655] 5 december 1870 voor 1970 van der WERF, Atze [I30121]
Fokje Rinzes [I28218] 17 juli 1866 HIEMSTRA, Gerben [I26707], JONKER, Gerben [I33280]
Fokje Ulbes [I30869] 7 mei 1870 voor 1970 SIMONS, Halbe [I33100]
Franske Gerbens [I32526] 14 maart 1841 19 juli 1868 PRAAMSTRA, Hylke Tobias [I25322], GEERTSMA, Jan Andries [I30494]
Froukjen [I27283] 29 maart 1899 voor 1999  
Gauke [I30448] 15 maart 1818  
Geertje Annes [I32133] 12 februari 1804 29 april 1862 HOEKSTRA, Kornelis Sikkes [I32237]
Gerben [I27938] 10 januari 1888 19 juni 1889  
Gerben [I30264] 3 november 1892 voor 1992 van der ZEE, Trijntje [I26627]
Gerben [I34063] 3 november 1868 10 oktober 1934 OEVERING, Marijke [I36057]
Gerben Brugts [I33844] 5 juni 1816 21 juli 1891 VISSER, Wietske Piers [I30827], DIJKSTRA, Trijntje Jacobs [I31782], SIJPERSMA, Froukjen Hendriks [I29877]
Gerben Wybrens [I26850] 17 maart 1791  
Gerben Wybrens [I30944] 6 mei 1858 BIERMA, Janke Jorrits [I28045]
Gerben Wybrens [I31422] 6 maart 1788 voor 17 maart 1791  
Gerbrig [I33214] 19 mei 1883 27 mei 1956 MELLEMA, Wytze [I29786]
Gerrit [I31337] 26 februari 1897 voor 1997 TUIL, A.J. [I36642]
Grietje [I25132] 13 december 1886 POSTHUMA LINTHORST, Bauke [I24617]
Grietje [I32731] 4 oktober 1879 14 november 1880  
Grietje [I36092] 18 februari 1881 HUISMAN, Johannes [I34286]
Grietje Jans [I31972] 4 oktober 1879 21 januari 1880  
Grietje Wybrens [I36007] 27 november 1798 1 november 1866 RÖMER, Tjalling Johannes [I29980]
Haitze [I29840] 19 april 1897 voor 1997 HUIZINGA, Geertje [I26550]
Harke [I31584] maart 1912 7 april 1912  
Harmen [I27448] 30 juli 1893 voor 1993 de WIT, Sjoerdtje [I23706]
Harmen [I28969] 16 oktober 1890 7 april 1892  
Harmen [I30042] 12 juli 1864 19 mei 1941 SCHOLTE, Jantje Everts [I31411]
Harmen Jochems [I30675] 10 april 1796 voor 1833  
Harmen Jochems [I34477] rond 1865 8 oktober 1886  
Harmen Rinzes [I23976] 7 oktober 1800 2 november 1873 PRANGER, Fokje Ruurds [I27229]
Harmen Rinzes [I32253] 6 februari 1863 10 juni 1934 DEELSTRA, Haakje [I30767]
Hebeltje [I28429] 23 september 1820  
Hendrik [I24054] 2 juli 1871 voor 1971 HEIDA, Jeltje [I24766]
Hendrik [I29138] 26 juni 1893 voor 1993 ZIJLSTRA, Jantje [I28679]
Hendrik [I33530] 24 september 1890  
Hendrik [I36200] 15 februari 1865 13 januari 1931 van der VEEN, Selie [I26572]
Hiltje Jogchums [I33972] 14 oktober 1848 22 november 1848  
Hittje Minderts [I26011] 31 oktober 1867 voor 1967 ROSIER, Jan [I35344]
Hyke [I25272] 29 november 1860 14 juni 1934 WARTENA, Cornelis [I28011]
IJbeltje Minderts [I24387] 11 april 1877 MIEDEMA, Albert [I25700]
IJbeltje Rinzes [I36496] rond 1818 25 juni 1821  
Jacob [I26210] 3 april 1870 voor 1970  
Jacob [I28904] 30 maart 1867 voor 1967 de JONG, Cornelia [I35387], AGTER, Trijntje [I25859]
Jacob [I31708] rond 20 juli 1916 22 september 1916  
Jacob [I32263] 5 november 1900 8 december 1956 KLÖNE, Jantje [I24380]
Jacob Annes [I31458] 29 oktober 1856 14 maart 1935 van der VEEN, Janke Tijes [I25687]
Jacob Gerbens [I23992] 30 juli 1882 23 januari 1954 van der MEULEN, Sietske [I31152], HIEMSTRA, Maria [I26657]
Jacob Gerbens [I35605] 26 augustus 1858 10 maart 1873  
Jacoba [I34078] rond januari 1918 13 maart 1918  
Jacoba [I34324] rond november 1916 1 mei 1917  
Jan [I25547] 29 december 1891 voor 1991  
Jan [I28242] 14 februari 1881  
Jan Harmens [I24166] 27 september 1852 21 januari 1941 OOSTERHOFF, Janke Ritskes [I33614]
Jan Harmens [I33246] 4 oktober 1847 26 maart 1849  
Jan Wybrens [I26611] 7 december 1860 26 december 1930 HOEKSTRA, Meijeltje Hendriks [I24627], VELLINGA, Metje [I33115]
Janke Jochems [I29928] 25 december 1880 13 oktober 1894  
Janke Rinzes [I28530] 10 december 1811 12 januari 1873 OEVERING, Eeltje Symens [I25145]
Janke Wybrens [I25493] 11 april 1870 voor 1970 de JONG, Jan Algers [I27511], KALMA, Keimpe Jans [I26626],
Japke Brugts [I33092] 17 april 1825 ROORDA, Jan Hendriks [I23899]
Jeltje [I24116] 2 juli 1887 24 juni 1888  
Jeltje [I25665] 9 oktober 1895 voor 1995  
Jitske [I35814] 26 september 1889 de GROOT, Gjalt [I27947]
Jitske Harmens [I29122] 14 januari 1842 2 februari 1842  
Jitske Harmens [I34584] 15 januari 1832 voor 1842  
Jitske Jogchums [I24127] 20 maart 1843 23 mei 1843  
Jitske Rinzes [I29775] 24 augustus 1872 voor 1972 MOEDT, Leendert [I33640]
Jitske Ulbes [I23947] 4 februari 1877 14 april 1877  
Jochem Harmens [I36187] 8 februari 1843 19 december 1910 KUIPERS, Everdina [I26902]
Jochum Minderts [I26785] 26 januari 1874 KOOISTRA, Grietje [I32910]
Jogchum [I25673] 6 augustus 1896 21 april 1942 REITSMA, Jeltje [I35650]
Jogchum Annes [I26674] 12 januari 1816 16 februari 1892 KOOISTRA, Antje Hendriks [I25364], ZIJLSTRA, Gertje Hendriks [I33375]
Jogchum Brugts [I33020] rond 1750 16 augustus 1825 , Trijntje Rinses [I34036]
Jogchum Rinzes [I24140] 6 september 1809 21 september 1875 BIJLSMA, Janke Taekes [I31217]
Jogchum Thijmens [I29679] 7 februari 1825 11 maart 1853  
Jogchum Thymens [I31442] 19 januari 1820 13 maart 1820  
Johannes [I32322] 19 oktober 1891 2 mei 1905  
Jorrit Gerbens [I28729] 18 augustus 1881 van der MOLEN, Hendrika Helena [I28108]
Joukje [I32262] 8 april 1890 MULDER, Jan [I28476]
Joukje Gerbens [I30828] 2 mei 1842 1 maart 1920 van der VEER, Willem [I28504]
Joukje Theunis [I31011] 24 maart 1852 ELZENGA, Jan [I24112]
Joukje Wybrens [I25560] 6 juni 1866 4 april 1893 van der WEI, Daam [I28886]
Klaas Minderts [I27624] 9 april 1865 voor 1965 LUBLINK, Titia [I35257]
Lammechien Jochems [I36332] rond 1867 25 oktober 1886  
Levenloos [I23641] 5 augustus 1863 5 augustus 1863  
Levenloos [I24009] 5 augustus 1919 5 augustus 1919  
Levenloos [I27874] 16 februari 1865  
Levenloos [I29545] 9 december 1879 9 december 1879  
Levenloos [I31599] 22 maart 1895 22 maart 1895  
Levenloos [I32486] 10 mei 1879 10 mei 1879  
Levenloos [I33492] 26 december 1874 26 december 1874  
Levenloos [I35916] 29 oktober 1917 29 oktober 1917  
Maaike Jochems [I27386] 21 februari 1781 24 maart 1818 TERPSTRA, Pieter Klazes [I28905]
Maaike Wybrens [I26348] 7 september 1785 3 september 1820 ZANDSTRA, Doede Douwes [I35478]
Maayke [I26041] 23 september 1820  
Maayke [I27601] 2 oktober 1826  
Maike Andries [I31948] 4 april 1792 24 april 1861 de JONG, Haring Rinzes [I34173]
Marijke Thijmens [I29442] rond september 1826 10 maart 1827  
Marten Minderts [I33779] 17 januari 1864 van ES, Romkje [I34532]
Marten Tymens [I24403] 24 mei 1818 11 mei 1861  
Mentje Wybrens [I31270] 18 oktober 1795  
Mindert [I23362] 20 februari 1899 20 oktober 1899  
Mindert [I24898] 28 september 1898 voor 1998 KUIKEN, Ynske [I30797]
Mindert [I27198] 16 maart 1890 21 april 1897  
Mindert [I31180] 3 oktober 1895 22 oktober 1895  
Mindert Tijmens [I28782] 31 maart 1831 6 september 1882 BOERSMA, Pietje Klazes [I36409]
Minke Annes [I36068] 31 januari 1820 23 februari 1821  
Minke Thijmens [I36196] 4 december 1822 22 augustus 1827  
Mintje [I27791] 11 juli 1800  
Neeltje Theunis [I25896] 16 augustus 1854 30 oktober 1915 DIJKSTRA, Meindert Pieters [I34231], KALFSBEEK, Bauke [I25431]
Pier [I23573] 3 juli 1894 voor 1984 OVERDORP, Lammerdina [I36643]
Pier Gerbens [I33198] 26 september 1843 DIJKSTRA, Hyke Jacobs [I30474]
Pierke [I28046] 16 augustus 1876 29 december 1936 DUIKER, Sytze [I34639]
Piertje Rinzes [I26422] 9 januari 1881 18 augustus 1881  
Pieter [I30300] november 1918 21 december 1918  
Pieter [I33075] 30 april 1891  
Pieter Jochems [I31139] 4 februari 1777 voor 1783  
Pieter Jochems [I32978] 12 oktober 1783 voor 1833  
Pieter Rinzes [I35228] 25 augustus 1806 25 maart 1835  
Pietje [I28575] 29 juni 1892 19 juli 1905  
Reinder [I34175] 3 januari 1898 22 november 1918  
Reino [I35690] 29 augustus 1849 1 juni 1896 KOOISTRA, Willem [I23508]
Rients [I24541] 21 februari 1885 WOUDSTRA, Maria [I24488]
Rinske Jogchums [I31750] 14 oktober 1848 1 januari 1849  
Rinske Jogchums [I36413] 14 juni 1851 21 maart 1916 van der WAL, Gauke Lolkes [I36517]
Rinze [I24962] 12 september 1892 voor 1992 SYTEMA, Tiete [I33777]
Rinze Harmens [I23776] 19 januari 1838 20 januari 1921 de JONG, Afke Annes [I34545]
Rinze Harmens [I30631] 24 februari 1835 12 september 1835  
Rinze Jochems [I23367] 16 september 1775 3 november 1839 ZEILSTRA, Tjitske Annes [I34883]
Rinze Jogchums [I28954] 2 december 1837 4 december 1837  
Ritske [I32134] 26 september 1888 1 mei 1889  
Ritske [I35362] 15 oktober 1884 2 februari 1885  
Romkje Wybrens [I23716] 24 juni 1789 voor 17 januari 1794  
Romkje Wybrens [I25157] 25 november 1786 voor 24 juni 1789  
Romkje Wybrens [I35043] 24 april 1794 9 juni 1866  
Rommert Ulbes [I28240] 12 maart 1873 11 februari 1887  
Ruurd [I33319] 15 januari 1895 voor 1995  
Ruurd Harmens [I25336] 11 april 1831 24 december 1908 OVERDIEP, Catharina Jacobs [I33613]
Ruurd Jochems [I35360] 10 februari 1872 voor 1972 SCHEFFER, Sybrigje [I33526]
Ruurdje Rinses [I35186] 6 januari 1880 26 juli 1882  
Ruurdtje Ulbes [I26351] 15 februari 1881 14 maart 1881  
Sibbeltje Gerbens [I25660] 4 april 1886 9 december 1903  
Sije [I31973] 6 juli 1893 voor 1993 DIJKSTRA, Sytske [I23363]
Sjoerd [I26282] 22 mei 1851 voor 1951 VEENSTRA, Sjoertje Wytzes [I27641]
Sjoerd [I30374] 1 augustus 1888 VEENSTRA, Geertje [I29329]
Sjoerd Annes [I25576] 11 november 1806 30 juni 1830 KALFSBEEK, Reinou Arends [I33906]
Sjoerdtje Annes [I27890] rond 1859 10 februari 1875  
Sybe Minderts [I23357] 10 februari 1872 29 maart 1931 de JONG, Tjitske [I26768]
Sybrigje Paulina [I33009] 24 april 1895 voor 1995  
Sytske Jogchums [I24882] 3 augustus 1845 5 augustus 1866  
Taeke Jogchums [I25269] 2 december 1837 3 december 1837  
Taekje Rinzes [I31391] 24 juli 1877 27 november 1918 LOOYENGA, Johannes [I26901]
Tetje Ulbes [I0426] 15 september 1867 22 juni 1953 MOLLEMA, Evert Cornelis [I0425]
Tettje [I36258] 3 augustus 1891  
Theunis Brugts [I32385] 5 augustus 1821 14 augustus 1821  
Theunis Brugts [I35372] 20 september 1822 20 februari 1904 IJSSELSTEIN, Jitske Douwes [I24185]
Theunis Gerbens [I23859] 15 april 1850 1 augustus 1851  
Tietje [I33527] rond 1921 1 september 1925  
Tije [I26083] 28 mei 1887 voor 1987 de HAAN, Tjimkje [I33582]
Tijmen Minderts [I29967] 23 juni 1866 12 maart 1942 POSTMA, Boukje [I34607]
Tijmen Wybrens [I25891] 8 januari 1793 voor 1893  
Tjeerd [I23664] 17 december 1901 16 juni 1958 MEIJER, Wytske [I32762]
Tjeerd [I27159] 14 januari 1899 voor 1999  
Tjeerd [I29683] 1909 16 september 1916  
Tjeerd [I31512] 16 augustus 1876  
Tjeerd Wybrens [I24497] 27 september 1855 1 september 1933 SIJBRANDIJ, Froukje Jans [I33479], van der MEY, Antje [I30914]
Tjeerdje [I31247] 27 augustus 1881 BIJLSMA, Anne [I25961]
Tjerk [I29650] 12 juli 1897 24 januari 1959 van der GALIËN, Sepkje [I32813]
Tjerk [I35845] rond 1930 25 oktober 1939  
Tjitske [I32748] 19 maart 1886  
Tjitske Jogchums [I31140] 2 december 1842 4 november 1859  
Tjitske Rinzes [I36462] 26 september 1864 BETTINK, Jacobus Gerardus [I36374]
Trijntje [I24915] 10 augustus 1897 27 maart 1929 DAM, Jelle Fokke [I28288]
Trijntje [I30085] 16 november 1866 VISSER, Jelte Sjoerds [I25652]
Trijntje [I30419] 13 januari 1885 voor 1985 DIJKSTRA, Gerben [I33515]
Trijntje [I33656] 16 februari 1896 voor 1996  
Trijntje Annes [I29936] 15 juli 1854 BOSMA, Sibbele Folkerts [I33480]
Trijntje Rinses [I31596] rond 1815 10 maart 1827  
Trijntje Thijmens [I34206] 27 maart 1829 BONSTRA, Jacob [I30014]
Trijntje Thijmens [I36291] rond 15 mei 1821 24 augustus 1827  
Trijntje Ulbes [I26366] 4 februari 1877 8 februari 1877  
Tymen Jochems [I35649] 25 maart 1791 2 januari 1875 HIEMSTRA, Hiltje Martens [I29166]
Ulbe Harmens [I9305] 30 oktober 1840 12 december 1919 van der VEEN, Reino Rommerts [I9306]
Ulbe Jogchums [I24113] 3 juni 1875 6 december 1884  
Wapke Jochums [I27256] 16 maart 1786 1 mei 1855 SNOEK, Douwe Romkes [I31824]
Wijbrig Wybrens [I35430] 10 mei 1802  
Wijtske Wijbrens [I25910] 29 maart 1881 9 april 1881  
Wimke Minderts [I30473] 21 november 1869 21 april 1902 BURENGA, Klaas [I29386]
Wybe [I33927] 7 juli 1874 voor 1974 ZIJLSTRA, Klaaske [I29055]
Wybren [I25164] 4 juli 1887 voor 1987 van der MEULEN, Hanskje [I32998]
Wybren [I26866] 1 februari 1878 BONNEMA, Antje [I26244]
Wybren [I35576] 23 juni 1878 BANGA, Jitske [I32661]
Wybren Brugts [I25049] 20 augustus 1757 14 maart 1854 BOKMA, Boukje Gerbens [I30925]
Wybren Brugts [I25973] 2 mei 1828 2 december 1878 BOSMA, Akke Tjeerds [I28085]
Wybren Gerbens [I28181] rond 23 september 1882 14 oktober 1882  
Wybren Gerbens [I31202] 11 november 1891 VELINK, Renske [I26053]
Wybren Gerbens [I32474] 9 maart 1848 24 december 1908 van TUINEN, Gelske Jans [I27344], DELSTRA, Ynske [I29073]
Wytske [I26744] 10 september 1890 HIEMSTRA, Jan [I32607]
Wytske [I27357] 27 februari 1882 POSTMA, Yde [I28061]
Ypkje Rinzes [I34740] 4 november 1870 voor 1970 VELSTRA, Johannes [I27567]