BOONSTRA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOONSTRA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Aaltje Johannes [I37160]   de SCHIFFART, Johannes Reinolds [I37159]
Aaltje Minnes [I25354] rond 1800 ROSIER, Jan Idzes [I27550]
Aaltje Rommerts [I37316]   de JONG, Berend Folkerts [I37315]
Aldert Eedsges [I32682] rond 1801 voor 1901 SCHRAM, Maritje Jacobus [I31176]
Baukje Eelkes [I30674] 17 maart 1832 3 februari 1885 van der MEULEN, Jacob [I44514]
Eedsge Jacobs [I9404] rond 1767 18 september 1827 MOLLEMA, Neeltie Molles [I9403]
Janke Gabes [I44532] 27 februari 1768 voor 1868 BOONSTRA, Klaas Allerts [I44535], WIERSMA, Louis Wybes [I44536]
Jantje Jacobs [I36982]   ZWIKSTRA, Rinze Sybes [I36981]
Klaas Allerts [I44535]     BOONSTRA, Janke Gabes [I44532]
Klaaske Johannes [I37163]   de JONG, Gerben Tjerks [I37162]
Minne Pieters [I27592]   SIKKEMA, Dirtsen Jans [I27098]
Nieske Sjoerds [I37650]   ALGRA, Durk Aants [I37649]
Sierk [I26814] 1843 voor 1943 KAZEMIER, Jitske [I29899]
Tjerk Eises [I30407]   VEENWIJK, Grietje Sierks [I27240]
Tjitske Eedsges [I32888] rond 1799 13 maart 1884 de WIND, Gauke Geeukes [I35490]
Trijntje Joukes [I32286] 20 april 1777 voor 1877 WIERSMA, Sybe Hendriks [I35733]