BOSMA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam BOSMA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Akke Tjeerds [I28085] 30 juli 1826 4 maart 1875 EPEMA, Wybren Brugts [I25973]
Anne Sibbeles [I24458] 30 mei 1879 voor 1979  
Baaye Tjeerds [I36963]   de JONG, Jorrit Pieters [I36962]
Elizabeth Joukes [I44978]     VEENSTRA, Jan Gerkes [I44977]
Fokjen Klazes [I32740] 17 december 1821 21 oktober 1867 HULSHOFF, Symon Binnes [I29570]
Folkert [I25779] 5 augustus 1885 voor 1985  
Folkert Jacobs [I27210]   van BLOEMEN, Petronella Arends [I26295]
Gerrit Sakes [I27725] 22 juli 1836 BROUWER, Rinskje Gooitzens [I26108], WIEKEL, Bontje Hendriks [I25429]
Harmen Wybes [I38557]   PUNTER, Jantje Luiten [I38556]
Hendrik [I45829] rond 1890 voor 1990 OOSTERDIJK, Trijntje [I45823]
Herman [I1390]   ELZINGA, Antje [I1391]
Hiske Pieters [I41280] 21 december 1814 voor 1914  
Jan Ydes [I44209] 13 mei 1805 voor 1905 BROUWER, Janke Hylkes [I44210]
Janke Liekeles [I33547]   van DIJK, Atze Tjerks [I28072]
Janke Sakes [I32965] 9 maart 1833 de BOER, Harmen Klazes [I24626]
Jelte [I1389] 27 september 1898 10 oktober 1944
Jentje Pieters [I41281] 30 december 1815 voor 1915  
Jetze Machiels [I25644]   , Wipke Taekes [I27321]
Johannes [I24414] 5 april 1898 voor 1998 HULSHOFF, Hebeltje [I25979]
Johannes Klazes [I23721] rond 1841 voor 1941 VEENSTRA, Fetje [I31518]
Klaas [I30440] 20 mei 1878 HULSHOFF, Fokje [I26715]
Klaas Reinders [I27736]   POSTMA, Antje Alberts [I26808]
Lammigje Pieters [I44116]     BAKKER, Harmen Egberts [I44115]
Leonardus Pieters [I32850]   van der MEER, Aaltje [I30192]
Lykle Mijntjes [I38248]   OTTEMA, Uilkjen Reins [I38249]
Marten Sakes [I30515] 16 december 1839 SIEZINGA, Wietske Jans [I26240]
Matsen Klases [I29774] rond 1819 voor 1919
Okke [I33235]  
Petronella Sibbeles [I29693] 27 december 1881  
Rein Lykeles [I38247] rond 1790 voor 1890 BEEKHOF, Grietje Teunes [I37212]
Roelofke Jetses [I33001]   van der VEEN, Berend Jans [I32783]
Sake [I45830]     van den BERG, Jeltje [I45831]
Sake Ydes [I33753] 28 maart 1802 12 april 1863 BLOEMSMA, Hiltje Gerrits [I33407]
Sibbele Folkerts [I33480] 9 februari 1852 EPEMA, Trijntje Annes [I29936]
Sjoukjen Jetzes [I27071] 16 september 1774 24 december 1844 STORM, Sjouke Rinses [I30170]
Tjeerd Jans [I31839] rond 1797 1 oktober 1875 VEENSTRA, Janke Egberts [I26956]
Yde Sakes [I29327] 26 maart 1827 MEIBOS, Minke Jans [I31811]
Yde Sakes [I30738] 12 juni 1768 20 oktober 1807 PUNTER, Janke Jans [I25108]
Ykke Sakes [I31216] 30 januari 1830 25 juni 1910 van der HONING, Yntze Jans [I36035]
Zake Ydes [I44208] 21 december 1799 voor 1802