ALGERA

Deze pagina bevat een index van alle individuen in de database met achternaam ALGERA. Kiezen van persoon’s brengt u naar deze persoon’s persoonlijke pagina.

Voornaam Geboorte Overlijden Partners
Gerke Pieters [I44923]     , Tjitske Sjoerds [I44924]
Houkje Gerkes [I37657] rond 1751 8 oktober 1826 van der ZEE, Broer Ruurds [I37656], GROUSTRA, Bouke Willems [I44915]
Sjoukje Aants [I9927]   na 1811 SINNEMA, Jan Tjebbes [I9891]
Tjepke Jesses [I36674]   SPOELSTRA, Trijntje Aukes [I36673]
Wytske Jochems [I36730]   PAGELS, Johannes Romkes [I36729]