Grafsteen informatie

Gramps ID S0030
Publicatie-informatie Grafsteen

Referenties

  1. van HOUWERDA, Lambartus Hylarides [I24391]
  1. Geboorte [E80458]
  2. van der GALIËN, Sepkje [I32813]
  1. MARTENS, Aaltje [I27971]
  2. Overlijden [E82428]
  1. Geboorte [E83473]
  2. MARTENS, Gesina [I8742]
  1. MARTENS, Amalia Johanna [I8737]
  2. Overlijden [E84399]
  1. Overlijden [E84543]
  2. van der GALIËN, Sepkje [I32813]
  1. Overlijden [E0550]
  2. REISMA, Simen Sikkes [I0292]
  1. Geboorte [E1535]
  2. HELLINGA, Gosse Pieters [I1070]
  1. HELLINGA, Yde Sye [I0812]
  2. Overlijden [E1209]
  1. Overlijden [E1435]
  2. de BOER, Wierd Willems [I0988]
  1. MEIJER, Wytske [I32762]
  2. Overlijden [E89497]
  1. Geboorte [E90015]
  2. RODENHUIS, Sytse [I8743]
  1. Overlijden [E96542]
  2. RODENHUIS, Sytse [I8743]
  1. Geboorte [E98331]
  2. RODENHUIS, Catharina Aaltje Jantje Rinkje [I30667]
  1. Geboorte [E1208]
  2. HELLINGA, Yde Sye [I0812]
  1. AALSMA, Gooitzen [I31438]
  2. Geboorte [E105075]
  1. AALSMA, Gooitzen [I31438]
  2. Overlijden [E105913]
  1. Geboorte [E1244]
  2. STRAATSMA, Eeltje Alberts [I0831]
  1. Overlijden [E0554]
  2. REISMA, Taetske Simens [I0294]
  1. HELLINGA, Sara Hendriks [I0235]
  2. Overlijden [E0461]
  1. Overlijden [E109475]
  2. RODENHUIS, Catharina Aaltje Jantje Rinkje [I30667]
  1. Geboorte [E1434]
  2. de BOER, Wierd Willems [I0988]
  1. MARTENS, Marten [I8738]
  2. Overlijden [E110805]
  1. MARTENS, Nienke [I0989]
  2. Overlijden [E1437]
  1. EPEMA, Gerbrig [I33214]
  2. Overlijden [E114828]
  1. EPEMA, Tjeerd [I23664]
  2. Overlijden [E115264]
  1. HELLINGA, Kornelis Pieters [I1067]
  2. Overlijden [E1530]
  1. MELLEMA, Wytze [I29786]
  2. Overlijden [E95119]
  1. BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
  2. Overlijden [E85659]
  1. MANCADAN, Ebeltje [I26817]
  2. Overlijden [E89250]
  1. Overlijden [E51607]
  2. van BOELENS, Boelardus Broers [I40775]
  1. Overlijden [E51748]
  2. van BOELENS, Wieger Ambrosius [I40778]
  1. ABBEMA, Rintje Tjepkes [I26576]
  2. Overlijden [E85786]
  1. ABBEMA, Tjepke Rintjes [I27441]
  2. Overlijden [E84361]
  1. , Aemilius Iacobides [I40421]
  2. Overlijden [E51956]
  1. , Iacobus Aemilius [I40431]
  2. Overlijden [E51958]
  1. Overlijden [E98162]
  2. de BOER, Roeltje [I23796]
  1. Overlijden [E109918]
  2. de BOER, Trijntje [I35839]
  1. Overlijden [E87157]
  2. van AISMA, Evert Klazes [I35542]
  1. Overlijden [E98051]
  2. van AISMA, Tjitske Everts [I9308]
  1. de JONG, Froukje P. [I27794]
 1. Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker
  1. Overlijden [E86107]
  2. van HOUWERDA, Lambartus Hylarides [I24391]
 2. Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker
  1. Geboorte [E114793]
  2. van HOUWERDA, Lambartus Hylarides [I24391]