Floreencohier

Gramps ID S0178

Verhaal

Floreencohier 1713 Zuider Drachten:

Molle Wijgers eigenaar en gebruiker
Van een huijsinge, schuijre en roghmolen getauxeert te huijr te conen doen
168 gulden, 6e penning f 28.00.00

Referenties

    1. , Molle Wygers [I30110]
    1. , Jolke Molles [I9384]
    1. , Egbert Karsten [I41814]