Notarieel archief

Gramps ID S0160

Referenties

  1. OOSTERHOF, Jan Halbes [I23545]
  1. HULSHOFF, Trientje [I24593]
  1. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9530]
  1. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9530]
  1. FOKKINGA, Eelze Jelkes [I35637]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  1. VARRENHORST, Petrus [I9846]
  1. VARRENHORST, Petrus [I9846]
  1. HULDER, Jantje Jacobs [I2687]
  1. van der MEULEN, Age Douwes [I25598]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  1. BÜCK, Jodocus [I5827]
  1. BÜCK, Bernt [I5828]
  1. OENEMA, Nammen Geerts [I36715]
  1. Gezin van OENEMA, Sybe Geerts en HULDER, Trijntje Jacobs
   1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
   2. OENEMA, Sybe Geerts [I2710]
  1. Gezin van OENEMA, Sybe Geerts en HULDER, Trijntje Jacobs
   1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
   2. OENEMA, Sybe Geerts [I2710]
  1. Gezin van OENEMA, Sybe Geerts en HULDER, Trijntje Jacobs
   1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
   2. OENEMA, Sybe Geerts [I2710]
  1. Gezin van OENEMA, Sybe Geerts en HULDER, Trijntje Jacobs
   1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
   2. OENEMA, Sybe Geerts [I2710]
  1. Gezin van JANSMA, Pieter Annes en HULDER, Teuntje Jacobs
   1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
   2. JANSMA, Pieter Annes [I2742]
  1. Gezin van JANSMA, Pieter Annes en HULDER, Teuntje Jacobs
   1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
   2. JANSMA, Pieter Annes [I2742]
  1. Gezin van JANSMA, Pieter Annes en HULDER, Teuntje Jacobs
   1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
   2. JANSMA, Pieter Annes [I2742]
  1. Gezin van JANSMA, Pieter Annes en HULDER, Teuntje Jacobs
   1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
   2. JANSMA, Pieter Annes [I2742]
  1. Gezin van JANSMA, Pieter Annes en HULDER, Teuntje Jacobs
   1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
   2. JANSMA, Pieter Annes [I2742]
  1. MENT: Mentioned [E83254]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MENT: Mentioned [E84096]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MENT: Mentioned [E85317]
  2. WOUWENAAR, Marten Eelkes [I23885]
  1. MENT: Mentioned [E85395]
  2. WOUWENAAR, Tiete Egberts [I34011]
  1. MENT: Mentioned [E85458]
  2. MOLLEMA, Mayke [I9428]
  1. MENT: Mentioned [E86101]
  2. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  1. KUTSCH, Jan Carel [I5835]
  2. MENT: Mentioned [E9685]
  1. MENT: Mentioned [E86752]
  2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. MENT: Mentioned [E86855]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MENT: Mentioned [E88036]
  2. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
  1. MENT: Mentioned [E88822]
  2. MOLLEMA, Jan [I9330]
  1. MENT: Mentioned [E89262]
  2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. MENT: Mentioned [E89651]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MENT: Mentioned [E90443]
  2. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
  1. MENT: Mentioned [E90676]
  2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. MENT: Mentioned [E97706]
  2. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. MENT: Mentioned [E99148]
  2. MOLLEMA, Cornelis Jarig [I9307]
  1. ROSIER, Ids Jans [I28978]
  2. Verblijfplaats [E99677]
  1. Eigendom [E99899]
  2. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
  1. MENT: Mentioned [E100154]
  2. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  1. MENT: Mentioned [E105333]
  2. MOLLEMA, Trijntje Gerbensdr [I9493]
  1. BOONSTRA, Aldert Eedsges [I32682]
  2. Huwelijk [E106060]
  3. SCHRAM, Maritje Jacobus [I31176]
  1. MENT: Mentioned [E106858]
  2. ROSIER, Grietje [I34986]
  1. MENT: Mentioned [E107313]
  2. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  1. MENT: Mentioned [E107386]
  2. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  1. MENT: Mentioned [E107402]
  2. WOUWENAAR, Egbert Tietes [I28231]
  1. MENT: Mentioned [E107966]
  2. MOLLEMA, Hemmina Gerbens [I9497]
  1. MENT: Mentioned [E0777]
  2. MOLLEMA, Evert Cornelis [I0425]
  1. MENT: Mentioned [E108461]
  2. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9391]
  1. ROSIER, Ids [I34866]
  2. Verblijfplaats [E109552]
  1. MENT: Mentioned [E110392]
  2. MOLLEMA, Jan Gerbens [I9499]
  1. MENT: Mentioned [E0776]
  2. MOLLEMA, Evert Cornelis [I0425]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  2. MENT: Mentioned [E2340]
  1. Eigendom [E112719]
  2. OOSTERHOF, Pieter Hanzes [I34353]
  1. MENT: Mentioned [E112997]
  2. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. Eigendom [E114096]
  2. FONTEIN, Catharina Anna [I9323]
  1. Overlijden [E114435]
  2. SPOELSTRA, Rinse [I32967]
  1. MENT: Mentioned [E114646]
  2. MOLLEMA, Cornelis Jarig [I9307]
  1. MENT: Mentioned [E114956]
  2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. MENT: Mentioned [E93792]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MENT: Mentioned [E97502]
  2. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9309]
  1. MARTENS, Sybrand Pieter Brouwer [I0039]
  2. MENT: Mentioned [E0093]
  1. van WIJK, Jacob [I27650]
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  1. Gezin van KROODSMA, Hiltje Hanzes
   1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  1. KROODSMA, Benjamin Hanzes [I0199]
  2. Overlijden [E0399]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. Gezin van SINNEMA, Jelte Eelses en de VRIES, Grietje Tjipkes
   1. SINNEMA, Jelte Eelses [I9936]
   2. de VRIES, Grietje Tjipkes [I24894]
  1. SINNEMA, Anne Rinses [I25992]
  1. DIJKSTRA, Antje Jans [I38409]
  1. SINNEMA, Sybren [I36339]
  1. SINNEMA, Sippe [I34528]
  1. SINNEMA, Sara Annes [I9964]
  1. SINNEMA, Mient Jans [I9932]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. KOELMA, Freerk Pieters [I30205]
  1. , Dirk Mients [I9851]
  1. , Douwe Dirks [I37747]
  1. , Douwe Dirks [I37747]
  1. SINNEMA, Dieuwke Pieters [I9940]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. TUINSTRA, Trijntje Eerdes [I30769]
  1. BOSCH, Klaas Pieters [I34448]
  1. , Saakje Douwes [I34047]
  1. PUNTER, Pieter Luiten [I25930]
  1. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. de BOER, Barteld Rienks [I25603]
  1. Gezin van MOLLEMA BRAAMS, Cornelis en LOLCAMA, Hiltje
   1. LOLCAMA, Hiltje [I9520]
   2. MOLLEMA BRAAMS, Cornelis [I9480]
  1. MOLLEMA BRAAMS, Cornelis [I9480]
  1. Gezin van ROSIER, Ids Jans en DORHOUT, Gepke Ypes
   1. DORHOUT, Gepke Ypes [I31852]
   2. ROSIER, Ids Jans [I28978]
  1. HIEMSTRA, Jelmer Gerbens [I35225]
  1. HIEMSTRA, Gerben [I42039]
  1. MOLLEMA, Reinder [I28619]
  1. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  1. BETH, Dirk [I9345]
  1. Huwelijk [E90701]
  2. KAMSTRA, Geertruida Theodora [I9609]
  3. MOLLEMA, Jelle [I9559]
  1. Gezin van BAKKER, Luyte Geerts en DESWEIG, Maria
   1. BAKKER, Luyte Geerts [I41565]
   2. DESWEIG, Maria [I43209]
  1. van der MEULEN, Joukien Molles [I9407]
  1. Huwelijk [E113878]
  2. ZWART, Sietze Thijses [I29005]
  3. van der MEULEN, Joukien Molles [I9407]
  1. Gezin van BROUWER, Petrus en SWALVE, Riemke
   1. BROUWER, Petrus [I8678]
   2. SWALVE, Riemke [I35742]
  1. HABBEMA, Sara Martina [I43905]
  2. Overlijden [E55766]
  1. BRUINSMA, Wouter Jans [I37217]
  1. BRUINSMA, Wouter Jans [I37217]
  1. VERKENNIS, Douwe [I9423]
  1. van WIEREN, Gerben Jans [I34304]
  1. , Aafke Ydes [I36585]
  1. JANSMA, Jitse [I2791]
  1. , Annigje Dirks [I41536]
  1. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. OOSTERHOF, Feije Klaasen [I41535]
  1. OOSTERHOF, Klaas Feijes [I41538]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. , Saakje Douwes [I34047]
  1. , Saakje Douwes [I34047]
  1. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. KONING, Jan Errits [I25914]
  1. ARENDSZ, Petrus Tjeerds [I39682]
  2. Overlijden [E56616]
  1. HOUWINK, Grietje Jans [I37079]
  1. HOUWINK, Grietje Jans [I37079]
  1. HOUWINK, Grietje Jans [I37079]
  1. HOUWINK, Grietje Jans [I37079]
  1. HOUWINK, Grietje Jans [I37079]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. KUIPERS, Keimpe Bendiks [I37374]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Lubbert Gerbens [I35737]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. PLOEG, Pieter Jans [I27719]
  1. van der PLOEG, Sytte Sytses [I36591]
  1. van der PLOEG, Jan Sytses [I30861]
  1. van der PLOEG, Jan Sytses [I30861]
  1. van der PLOEG, Jan Sytses [I30861]
  1. STORM, Auke Sybes [I32979]
  1. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. Gezin van WYMINGA, Ritske Jacobs en ROSIER, Wijpkje Idzes
   1. ROSIER, Wijpkje Idzes [I26093]
   2. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. WYMINGA, Ritske Jacobs [I25171]
  1. van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
  1. , Marten Oebeles [I44636]
  1. , Marten Oebeles [I44636]
  1. , Marten Oebeles [I44636]
  1. , Marten Oebeles [I44636]
  1. WESTRA, Tjipke Jans [I23970]
  1. WESTRA, Tjipke Jans [I23970]
  1. WESTRA, Tjipke Jans [I23970]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Gerk Tjallings [I39468]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
  1. , Polle Jeltes [I31712]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  1. LUIMSTRA, Simon Eijes [I25104]
  1. BOETJE, Reiner Meines [I38258]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  1. BOETES, Meine Johannes [I6941]
  1. , Aaltje Reinderts [I7026]
  1. ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
  1. DIJKSTRA, Rinske Broers [I44918]
  1. ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
  1. NIEUWOLD, Benjamin [I8635]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. van der KOOI, Wytze Lieuwes [I32117]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Evert Dirks [I28592]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. GORTER, Grietje Johannes [I30267]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
  1. Gezin van SIDERIUS, Dirk Everts en WENSELAAR, Liesbeth Walings
   1. SIDERIUS, Dirk Everts [I27712]
   2. WENSELAAR, Liesbeth Walings [I27665]
  1. Huwelijk [E109453]
  2. SIDERIUS, Houkjen Pieters [I28105]
  3. van AISMA, Evert Klazes [I35542]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. SCHAAFSMA, Harmen Douwes [I36367]
  1. WAGENAAR, Minke Johannes [I35196]
  1. WAGENAAR, Minke Johannes [I35196]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. de BOER, Lammert Tjallings [I37621]
  1. SPOELSTRA, Minke Brugts [I39483]
  1. SPOELSTRA, Minke Brugts [I39483]
  1. SPOELSTRA, Minke Brugts [I39483]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Jan Johannes [I28357]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Johannes Lieuwes [I26027]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Sytse [I34386]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. van der WAL, Dirk Klazes [I37470]
  1. van der WAL, Dirk Klazes [I37470]
  1. van der WAL, Dirk Klazes [I37470]
  1. de BOER, Albert Barteles [I25944]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. de VRIES, Gerben [I9844]
  1. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
  1. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
  1. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
  1. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
  1. van der LEIJ, Hendrikje Lubbes [I28705]
  1. van der LEIJ, Hendrikje Lubbes [I28705]
  1. HULSHOFF, Symon Binnes [I29570]
  1. KINGMA, Jan [I29853]
  1. KINGMA, Jan [I29853]
  1. VARRENHORST, Bartholomeus [I30464]
  1. VARRENHORST, Bartholomeus [I30464]
  1. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9319]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
  1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
  1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
  1. LUIMSTRA, IJe Simons [I8926]
  1. MOLLEMA, Elisabeth [I9350]
  1. HULSHOFF, Otte Jans [I32521]
  1. HULSHOFF, Elisabeth Ottes [I32557]
  1. HULSHOFF, Elisabeth Ottes [I32557]
  1. HULSHOFF, Elisabeth Ottes [I32557]
  1. VARRENHORST, Grietje [I0030]
  1. VARRENHORST, Grietje [I0030]
  1. SINNEMA, Mient Jans [I9932]
  1. SINNEMA, Mient Jans [I9932]
  1. MOLLEMA, Cornelia [I9341]
  1. BETH, Dirk [I9345]
  1. VARRENHORST, Gerrit [I33869]
  1. BUMA, Egbert Hepkes [I34041]
  1. BUMA, Egbert Hepkes [I34041]
  1. PLOEG, Taeke Pieters [I7422]
  1. VEEN, Lusje [I34613]
 1. 012004/00104
  1. van der SCHUIT, Doutzen Renzes [I37132]
  2. van der SCHUIT, Jan Klazes [I45905]
  3. van der SCHUIT, Rinze Klazes [I45906]
 2. 012004/00105
  1. van der SCHUIT, Doutzen Renzes [I37132]
  2. van der SCHUIT, Jan Klazes [I45905]
  3. van der SCHUIT, Rinze Klazes [I45906]
 3. 012006/00025
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 4. 012006/00039
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 5. 012007/00023
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 6. 012007/00207
  1. van der SCHUIT, Doutzen Renzes [I37132]
 7. 012010/00022
  1. STORM, Jelle Rinses [I34923]
 8. 012010/00233
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
  2. WINDSTRA, Johannes Freerks [I31727]
 9. 012012/00217
  1. STORM, Jelle Rinses [I34923]
 10. 012013/00007
  1. STORM, Jelle Rinses [I34923]
 11. 012015/00134
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 12. 012015/00144
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 13. 012024/00089
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 14. 012029/00004
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 15. 012029/00104
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 16. 013004/00018
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 17. 013012/00135
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 18. 013017/00177
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 19. 013018/00067
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 20. 013026/00092
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 21. 013036/00114
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 22. 014005/00025
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 23. 014006/00069
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 24. 027024/00059
  1. BUMA, Jan Sierks [I39638]
 25. 027038/00026
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 26. 028057/00044
  1. MEYER, Aaltje Jacobs [I28176]
 27. 02816/00028
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
 28. 033006/00008
  1. van der MEULEN, Durk Jans [I34320]
 29. 038003/00002
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 30. 046008/00106
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 31. 046013/00073
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 32. 046014/00064
  1. , Trijntje Rinses [I34036]
 33. 046018/00114
  1. BOORSMA, Grietje Wytzes [I24849]
  2. BOORSMA, Hittje Wietzes [I32364]
  3. BOORSMA, Ike Wytzes [I26432]
  4. BOORSMA, Jan Ysaäks [I33848]
  5. BOORSMA, Jeltje Wytzes [I32897]
  6. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
  7. SCHUURMANS, Antje Jelles [I36604]
 34. 046019/00017
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 35. 046019/00047
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 36. 046019/00072
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 37. 046020/00021
  1. , Trijntje Rinses [I34036]
  2. EPEMA, Anne Jochems [I33639]
  3. EPEMA, Antje Jochems [I30588]
  4. EPEMA, Rinze Jochems [I23367]
  5. EPEMA, Tymen Jochems [I35649]
  6. EPEMA, Wapke Jochums [I27256]
 38. 046020/00022
  1. , Trijntje Rinses [I34036]
  2. EPEMA, Rinze Jochems [I23367]
 39. 046021/00069
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 40. 046023/00005
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
 41. 046023/00119
  1. , Trijntje Rinses [I34036]
 42. 046042/00061
  1. BOORSMA, Brand Tjerks [I36590]
  2. BOORSMA, Gabriël Tjerks [I36388]
  3. BOORSMA, Jan Tjerks [I31822]
  4. BOORSMA, Johannes Tjerks [I28755]
  5. BOORSMA, Taetske Tjerks [I30456]
  6. BOORSMA, Trijntje Tjerks [I36592]
  7. VEENSTRA, Feikje Brands [I29896]
 43. 067019/00217
  1. DIJKSTRA, Tjitske Broers [I32169]
 44. 075007/00090
  1. SPOELSTRA, Rinze Aukes [I32464]
 45. 076009/00647
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 46. 076009/00858
  1. BUMA, Antje Jans [I24279]
  2. WESTRA, Klaas Abes [I33152]
 47. 078019/00324
  1. STORM, Sybe Rinzes [I27109]
 48. 0800075/11144
  1. VARRENHORST, Antonie [I0033]
 49. 080075/11147
  1. VARRENHORST, Antonie [I0033]
 50. 083002/00021
  1. BUMA, Jan Sierks [I39638]
 51. 101003/00087
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 52. 101004/00145
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 53. 101008/00041
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 54. 101010/0127
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
 55. 114012/00057
  1. BUMA, Jan Sierks [I39638]
 56. 120127/0014
  1. VARRENHORST, Antonie [I0033]
 57. 121057/00184
  1. VARRENHORST, Grietje [I0030]
 58. 121060/00308
  1. VARRENHORST, Antonie [I0033]
 59. 129001/00066
  1. BUMA, Jan Sierks [I39638]
 60. 129010/00091
  1. BUMA, Jan Sierks [I39638]
 61. 13405/00061
  1. DIJKSTRA, Tjitske Broers [I32169]
  2. SIDERIUS, Dirk Dirks [I45138]
  3. SIDERIUS, Eeke Dirks [I23659]
  4. SIDERIUS, Evert Pieters [I2683]
  5. SIDERIUS, Grietje Everts [I36527]
  6. SIDERIUS, Jan Dirks [I45134]
  7. SIDERIUS, Leendert Dirks [I45135]
  8. SIDERIUS, Lipje Dirks [I45137]
  9. SIDERIUS, Syger Everts [I25449]
  10. SIDERIUS, Tiettje Pieters [I37675]
 62. 137003/00161
  1. LEMSTRA, Jan Jurjens [I37697]
 63. 137088/01791
  1. de VEEN, Jan Jacobs [I36984]
  2. van der MEULEN, Geeske Dirks [I32814]
 64. 137096/03025
  1. van der MEULEN, Wiepkjen Dirks [I27999]
 65. inventarisnummer 046015, aktenummer 00040
  1. , Reinou Jans [I34319]
 66. inventarisnummer 114005, aktenummer 00043
  1. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]