Bevolkingsregister

Gramps ID S0177

Verhaal

Bron: Bevolkingsregister
Soort registratie: inschrijving

Geregistreerde
Hijke Jansen 30 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A191
Geregistreerde
Pieter Zondervan 1 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A191
Geregistreerde
Stijntje Pieters 49 oud geboren te Oudelamer

Diversen:
A192
Geregistreerde
Ype Johannes Bijlsma 18 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Nicolaas Bijlsma 10 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Johanna Bijlsma 22 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Pietje Bijlsma 15 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Corneille van Schaften 28 oud geboren te Heusden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Wilhelmina Lestestuiver 24 oud geboren te Delfzijl

Diversen:
A192
Geregistreerde
Johannes van Schaften 1/2 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A192
Geregistreerde
Trijntje Hendriks Grasman 75 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A193
Geregistreerde
Johannes Sjoerds Broekstra 27 oud geboren te Akkerwoude

Diversen:
A194
Geregistreerde
Geesje Panhuis 33 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A194
Geregistreerde
Willem Broekstra 3 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A194
Geregistreerde
Johannes Panhuis 13 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A194
Geregistreerde
Dina Wijnands 48 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A194
Geregistreerde
Geertruida Gerrits 80 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A194
Geregistreerde
Pieter Doekes van der Werf 36 oud geboren te Jorwerd

Diversen:
A195
Geregistreerde
Janke Ypes Swart 29 oud geboren te Paesens

Diversen:
A195
Geregistreerde
Klaas Pieters Werf 3 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A195
Geregistreerde
Johanna Jans 77 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A195
Geregistreerde
Roelof Harmens Bruins 45 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A196
Geregistreerde
Maria Elisabeth Hillebrands 36 oud geboren te 's-Gravenhage

Diversen:
A196
Geregistreerde
Harman Roelofs Bruins 1 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A196
Geregistreerde
Gerrit Landsheer 49 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A197
Geregistreerde
Catharina Heijers 58 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A197
Geregistreerde
Inne Heijers 16 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A197
Geregistreerde
Gerbrigje Uilkes van der Vorm 55 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A197
Geregistreerde
Siebren Baukes Mulder 60 oud geboren te Lekkum

Diversen:
A198
Geregistreerde
Bouke Siebrens Mulder 28 oud geboren te Leeuwarden

Diversen:
A198

Volkstelling 1839, archiefnummer 1002, inventarisnummer 4033
Gemeente: Leeuwarden

Referenties

  1. van der WERF, Pieter Doekes [I41297]
  1. MOLLEMA, Gerrit [I9590]
  1. MOLLEMA, Gerrit [I9576]
  1. MOLLEMA, IJpkje Evelina [I9666]
  1. VARRENHORST, Maria Margaretha [I30882]
  1. VARRENHORST, Marius [I33513]
  1. VARRENHORST, Marius [I33513]
  1. VARRENHORST, Gerrit [I33869]
  1. VARRENHORST, Gerrit [I33869]
  1. VARRENHORST, Gerrit [I26837]
  1. VARRENHORST, Bartholomeus [I30464]
  1. BIJKERK, Jacob [I25633]
  1. BIJKERK, Jacob [I25633]
  1. BIJKERK, Jacob [I25633]
  1. Geboorte [E89325]
  2. HULDER, Wytske Jacobs [I26060]
  1. MOLLEMA, Cornelis [I0031]
  1. de JONG, Eelkje [I0032]
  1. MOLLEMA, Evert Jarich [I8889]
  1. MOLLEMA, Jan Ulbe [I0026]
  1. MOLLEMA, Cornelis [I0031]
  1. de JONG, Eelkje [I0032]
  1. MOLLEMA, Evert Jarich [I8889]
  1. MOLLEMA, Rommert [I8890]
  1. MOLLEMA, Jan Ulbe [I0026]
  1. MOLLEMA, Tetje [I8891]
  1. MOLLEMA, Lutske [I8892]
  1. de JONG, Baukje [I2797]
  1. GANGEL, Johanna Sophia [I43809]
  1. SINNEMA, Pieter [I44357]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. Geboorte [E87211]
  2. van WIEREN, Egbert [I27322]
  1. ROSIER, Wijpkje Idzes [I26093]
  1. ROSIER, Wijpkje Idzes [I26093]
  1. ROSIER, Wijpkje Idzes [I26093]
  1. MOLLEMA, Antje Ypkje [I9661]
  1. Gezin van HOFFMAN, Martinus Wilhelmus en VARRENHORST, Engelina
   1. HOFFMAN, Martinus Wilhelmus [I33941]
   2. VARRENHORST, Engelina [I25156]
  1. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
  1. STORM, Jelle Rinses [I34923]
 1. 494-03/497E/137
  1. GROENENDIJK, Jacob [I28393]