Memories van successie

Gramps ID S0090

Referenties

  1. MOLLEMA, Hemme Gerbens [I9492]
  1. MOLLEMA, Cornelis [I9337]
  1. van der LEIJ, Johannes Daams [I35101]
  1. JOHA, Sjoukje Pieters [I35333]
  1. DRAGER, Eeltje Rinkes [I35588]
  1. van der LEIJ, Rienk Alderts [I35661]
  1. van der LEIJ, Holkje [I9338]
  1. MOLLEMA, Mietje [I9328]
  1. van der LEIJ, Ymkje [I36457]
  1. VARRENHORST, Petrus [I9846]
  1. MOLLEMA, Jitske Gerbens [I9396]
  1. GREIJDANUS, Dirk [I9342]
  1. MOLLEMA, Holkje [I9326]
  1. de JONG, Adzer Jans [I28304]
  1. FRANKEMA, Johanna Klazes [I28774]
  1. FABER, Antje Kornelis [I37548]
  2. Overlijden [E46653]
  1. GOUMA, Geertje Fokkes [I37008]
  2. Overlijden [E47197]
  1. OENEMA, Geert Sybes [I2725]
  2. Overlijden [E82894]
  1. BOORSMA, Izaak Tjerks [I28838]
  2. Overlijden [E84187]
  1. MULDER, Oetske Hendriks [I30568]
  2. Overlijden [E84270]
  1. Overlijden [E45378]
  2. van der KOOI, Tjeerd Keimpes [I36691]
  1. BOORSMA, Ysaäk Tjerks [I34954]
  2. Overlijden [E84737]
  1. Overlijden [E84940]
  2. van der VEEN, Jan Rommerts [I35329]
  1. Overlijden [E46152]
  2. de VRIES, Bouwe Klazes [I37257]
  1. HULDER, Wytske Jacobs [I26060]
  2. Overlijden [E85437]
  1. OENEMA, Sybe Geerts [I2710]
  2. Overlijden [E85720]
  1. , Saakje Douwes [I34047]
  2. Overlijden [E87278]
  1. Overlijden [E45258]
  2. SCHUURMANS, Jelle Jacobs [I36615]
  1. Overlijden [E47105]
  2. VEENSTRA, Teunis Dirks [I37749]
  1. Overlijden [E87999]
  2. VARENHORST, Jantien [I36456]
  1. HULDER, Trijntje Jacobs [I26409]
  2. Overlijden [E88655]
  1. , Rintje Bendiks [I37372]
  2. Overlijden [E46344]
  1. FABER, Jan Tetmans [I37522]
  2. Overlijden [E46641]
  1. BOORSMA, Wytske Ysaacs [I36593]
  2. Overlijden [E45244]
  1. Overlijden [E89953]
  2. de JONG, Johannes Jelles [I32485]
  1. BOLTJE, Tjeerd Kornelis [I37010]
  2. Overlijden [E47192]
  1. MOLLEMA, Aafke [I9349]
  2. Overlijden [E90847]
  1. Overlijden [E91339]
  2. SPOELSTRA, Hiltje Sikkes [I24200]
  1. Overlijden [E91821]
  2. VEENSTRA, Feikje Brands [I29896]
  1. , Hiltje Jans [I35526]
  2. Overlijden [E91872]
  1. Overlijden [E46644]
  2. van der WAL, Sytske Minnes [I37523]
  1. DRAGER, Eeltje Rinkes [I35588]
  2. Overlijden [E94252]
  1. FABER, Tetman Kornelis [I37552]
  2. Overlijden [E46659]
  1. HARMENS, Wyger [I9361]
  2. Overlijden [E95518]
  1. Overlijden [E46116]
  2. de VRIES, Thomas Klazes [I37232]
  1. HOEKSTRA, Feitze Jans [I36602]
  2. Overlijden [E45251]
  1. GOUMA, Grietje Fokkes [I37856]
  2. Overlijden [E47222]
  1. BOORSMA, Trijntje Tjerks [I36592]
  2. Overlijden [E45230]
  1. JOUSTRA, Afke Tjeerds [I37200]
  2. Overlijden [E46048]
  1. , Trijntje Sikkes [I37351]
  2. Overlijden [E46321]
  1. Overlijden [E45548]
  2. VEEN, Rommert Holstes [I36832]
  1. Overlijden [E98017]
  2. SPANNENBURG, Sijbrand Laases [I9321]
  1. HIBMA, Corneliske Jacobs [I9352]
  1. AGTER, Popke Pieters [I31893]
  2. Overlijden [E98894]
  1. , Trijntje Hendriks [I36682]
  2. Overlijden [E45337]
  1. Overlijden [E45334]
  2. SPOELSTRA, Trijntje Aukes [I36673]
  1. MENALDA, Maria Poppes [I9322]
  2. Overlijden [E105676]
  1. Overlijden [E106109]
  2. SIDERIUS, Pieter Everts [I34636]
  1. Overlijden [E107224]
  2. SPOELSTRA, Wytske Sikkes [I29033]
  1. , Romkje Egberts [I35867]
  2. Overlijden [E108395]
  1. BOORSMA, Tjerk Jans [I36629]
  2. Overlijden [E45282]
  1. BOORSMA, Hitje Tjerks [I36589]
  2. Overlijden [E45273]
  1. Overlijden [E111260]
  2. SCHUURMANS, Freerk Jurjens [I27706]
  1. FABER, Reimer Tetmans [I37543]
  2. Overlijden [E46651]
  1. GOUMA, Elyzabeth Fokkes [I37009]
  2. Overlijden [E47202]
  1. BOORSMA, Taetske Tjerks [I30456]
  2. Overlijden [E113008]
  1. BOLTJE, Wypkjen Tjeerds [I36983]
  2. Overlijden [E47201]
  1. Overlijden [E113213]
  2. de GROOT, Pier Johannes [I29069]
  1. , Hyke Johannes [I36756]
  2. Overlijden [E45455]
  1. Overlijden [E114561]
  2. de GROOT, Catharina Elisabeth Aukes [I24071]
  1. Overlijden [E114884]
  2. van der LEIJ, Ymkje [I36457]
  1. Overlijden [E115320]
  2. van der PLOEG, Trijntje Sytses [I26349]
  1. HULDER, Teuntje Jacobs [I30870]
  2. Overlijden [E91930]
  1. HULDER, Antje Jacobs [I32778]
  2. Overlijden [E92200]
  1. JELLEMA, Neeltje Sjerps [I36758]
  2. Overlijden [E45466]
  1. FABER, Cornelis Tetmans [I37541]
  2. Overlijden [E46648]
  1. VARRENHORST, Petronella Peterus [I26454]
  1. HOLWERDA, Sytske Jans [I27660]
  2. Overlijden [E94361]
  1. Overlijden [E97663]
  2. SIDERIUS, Grietje Pieters [I2310]
  1. Overlijden [E98545]
  2. SCHUURMANS, Tjitske Freerks [I32949]
  1. HOFSTRA, Grietje Jans [I37492]
  2. Overlijden [E46553]
  1. GOUMA, Johannes Fokkes [I37849]
  2. Overlijden [E47204]
  1. , Rinske Annes [I37373]
  2. Overlijden [E46346]
  1. HULDER, Jacob Theunis [I35673]
  2. Overlijden [E82126]
  1. BOSCH, Vroukje Hendriks [I24695]
  2. Overlijden [E114560]
  1. HOOGKAMP, Jan Arends [I32826]
  2. Overlijden [E106293]
  1. KROODSMA, Hans Sytzes [I0200]
  2. Overlijden [E0402]
  1. KROODSMA, Antje Hanzes [I38314]
  2. Overlijden [E48000]
  1. KROODSMA, Hiltje Hanzes [I0490]
  2. Overlijden [E0865]
  1. , Andries Fedderiks [I38945]
  2. Overlijden [E49028]
  1. Overlijden [E107884]
  2. de VRIES, Grietje Tjipkes [I24894]
  1. SINNEMA, Dieuwke Pieters [I9920]
  1. Overlijden [E113035]
  2. SINNEMA, Baarte Rinderts [I27338]
  1. Overlijden [E98319]
  2. de VRIES, Pieter Tjepkes [I35299]
  1. Overlijden [E102273]
  2. de VRIES, Kornelis Wytzes [I28479]
  1. TOLSMA, Aafke Jacobs [I36125]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. Overlijden [E93060]
  2. THIJSSEN, Kornelis Thijsses [I28006]
  1. Overlijden [E108269]
  2. PUNTER, Pieter Luiten [I25930]
  1. BIJKERK, Jan Lourens [I32579]
  2. Overlijden [E113296]
  1. BOERSMA, Pieter Lemmes [I24212]
  2. Overlijden [E84248]
  1. Overlijden [E54478]
  2. SMEDING, Trijntje [I43081]
  1. MOLLEMA, Maria [I9329]
  2. Overlijden [E94758]
  1. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9484]
  2. Overlijden [E104692]
  1. MOLLEMA, Rinke [I9550]
  2. Overlijden [E103464]
  1. MOLLEMA, Thomas Tjepkes [I27664]
  2. Overlijden [E98890]
  1. MOLLEMA, Trijntje Gerbens [I9392]
  2. Overlijden [E94982]
  1. MOLLEMA, Wilt [I9558]
  2. Overlijden [E107823]
  1. MARTENS, Marten [I1732]
  2. Overlijden [E2305]
  1. MARTENS, Marten [I1743]
  2. Overlijden [E2333]
  1. , Antje Jans [I43586]
  2. Overlijden [E55008]
  1. NIJHOLT, Margje Siegers [I31005]
  2. Overlijden [E88453]
  1. HUITEMA, Hendrik Hinnes [I9585]
  2. Overlijden [E97433]
  1. HOOGKAMP, Vroukje Hendriks [I24973]
  2. Overlijden [E107799]
  1. Overlijden [E109819]
  2. VELLINGA, Catharina [I9344]
  1. GREIJDANUS, Petrus [I9343]
  2. Overlijden [E111903]
  1. HABBEMA, Sara Martina [I43905]
  2. Overlijden [E55766]
  1. Overlijden [E93883]
  2. SWALVE, Riemke [I35742]
  1. BRUINSMA, Wouter Jans [I43989]
  2. Overlijden [E55869]
  1. BRUINSMA, Wouter Jans [I37217]
  2. Overlijden [E52005]
  1. , Annigje Dirks [I41536]
  1. , Annigje Dirks [I41536]
  2. Overlijden [E52670]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  2. Overlijden [E52201]
  1. NIJHOLT, Geert Heines [I41800]
  2. Overlijden [E56309]
  1. BOSCH, Saakje Douwes [I31052]
  2. Overlijden [E89305]
  1. Overlijden [E1299]
  2. van der MEER, Pieter Gosses [I0866]
  1. Overlijden [E96226]
  2. van WIEREN, Egbert Lubberts [I34523]
  1. Overlijden [E92336]
  2. van AKKER, Hendrik Alberts [I24992]
  1. , Gabe Sipkes [I29660]
  2. Overlijden [E87998]
  1. , Reinou Jans [I34319]
  2. Overlijden [E95783]
  1. Overlijden [E102183]
  2. van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
  1. Overlijden [E112971]
  2. SINNEMA, Johannes [I27458]
  1. MENALDA, Emilia [I40318]
  1. ALGERA, Houkje Gerkes [I37657]
  2. Overlijden [E57882]
  1. BRANDSMA, Lambert Martens [I26392]
  2. Overlijden [E102642]
  1. , Willem Klazen [I45336]
  2. Overlijden [E58660]
  1. Overlijden [E86226]
  2. SCHAAFSMA, Albert Klases [I35822]
  1. Overlijden [E83020]
  2. de VRIES, Hiltje Gealts [I35571]
  1. BOUMA, Maartje Thijses [I36578]
  2. Overlijden [E54900]
  1. van der LEIJ, Rienk Jans [I28670]
  1. MOLLEMA, Aafke [I9349]
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
  1. MENALDA, Maria Poppes [I9322]
  1. van DRIESUM, Dirk Eeuwes [I9397]
  1. BROUWER, Petrus [I1745]
  1. de VRIES, Symen Jans [I30280]
  1. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9319]
  1. MOLLEMA, Jarig Cornelis [I9319]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. van der LEIJ, Jacob Jans [I30857]
  1. MOLLEMA, Gerrit [I9509]
  1. MOLLEMA, Gerrit [I9509]
  1. van der LEIJ, Trijntje Rienks [I30962]
  1. van der LEIJ, Trijntje Rienks [I30962]
  1. van der LEIJ, Trijntje Rienks [I30962]
  1. MOLLEMA, Gerrit Molles [I9425]
  1. MOLLEMA, Gerrit Molles [I9425]
  1. MOLLEMA, Gerben Molles [I9420]
  1. BRAAMS, Jean Baptiste [I31790]
  1. van der LEIJ, Jan Rienks [I32008]
  1. MOLLEMA, Trijntje Gerbens [I9392]
  1. van der LEIJ, Daam Rienks [I32849]
  1. van der LEIJ, Daam Rienks [I32849]
  1. MOLLEMA, Rinke [I9550]
  1. POSTHUMUS, Cornelis Jorrits [I1933]
  1. HARMENS, Wyger [I9361]
  1. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. WESTRA, Trijntje Gerryts [I9408]
  1. MOLLEMA, Molle Gerbens [I9484]
  1. SPANNENBURG, Foekje Sijbrands [I9320]
  1. van DRIESUM, Symon Dirks [I34513]
  1. van der LEIJ, Rienk Allerts [I34647]
  1. van der LEIJ, Rienk Allerts [I34647]
  1. van der LEIJ, Rienk Allerts [I34647]
 1. 11022/613
  1. HARTMANS, Reinder Jorrits [I1931]
  2. Overlijden [E2717]
 2. 11069/813
  1. BOORSMA, Tjerk Ysaäks [I29192]
  2. Overlijden [E105811]
 3. 11075/2958
  1. Overlijden [E81407]
  2. SPOELSTRA, Rinze Jisses [I28230]
 4. 11078/3828
  1. DIJKSTRA, Tjitske Broers [I32169]
  2. Overlijden [E109607]
 5. 11079/4524
  1. Overlijden [E95011]
  2. SPOELSTRA, Oebele Rinses [I27029]
 6. 13027/8294
  1. Overlijden [E84178]
  2. van der MEULEN, Durk Jans [I34320]
 7. 14049/286
  1. , Trijntje Rinses [I34036]
  2. Overlijden [E87455]
 8. 2070/7093
  1. Overlijden [E115254]
  2. VARRENHORST, Petrus [I9846]
 9. 2071/7203
  1. Overlijden [E81317]
  2. VARRENHORST, Petronella Peterus [I26454]
 10. 3058/4981
  1. MEYER, Gerrit Jelles [I37493]
  2. Overlijden [E46555]