Autorisatieboeken

Gramps ID S0180

Referenties

  1. , Martzen Jans [I9365]
  2. Overlijden [E91960]
  1. ROSIER, Johannes Stephanuszn [I36179]
  1. van der LEIJ, Jarig Jacobs [I38961]
  1. Gezin van VELDA, Broer Jacobs en , Antje Simons
   1. , Antje Simons [I1767]
   2. VELDA, Broer Jacobs [I1766]
  1. de BOCK van HEMERT, Arjaentje Hanses [I38955]
  1. Gezin van van der PLOEG, Sytse Jans en , Eelkje Pytters
   1. , Eelkje Pytters [I28251]
   2. van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
  1. Gezin van van der PLOEG, Sytse Jans en , Eelkje Pytters
   1. , Eelkje Pytters [I28251]
   2. van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
  1. Gezin van van der LEIJ, Jacob Jarigs en de BOCK van HEMERT, Arjaentje Hanses
   1. de BOCK van HEMERT, Arjaentje Hanses [I38955]
   2. van der LEIJ, Jacob Jarigs [I38954]
  1. Gezin van SCHOONEBEEK, Jan Jansen en , Elske Arents
   1. , Elske Arents [I40893]
   2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40892]
  1. GELDER, Daem Cornelis [I39317]
  1. , Daem Jansz [I39324]
  1. Gezin van , Cornelis Tuenis en , Maertie Daemsdr
   1. , Cornelis Tuenis [I39322]
   2. , Maertie Daemsdr [I39323]
  1. , Barthout Daems [I39431]
  1. , Cornelis Daemsz [I39773]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. Gezin van LANDMETER, Poppe Gjalts
   1. LANDMETER, Poppe Gjalts [I40024]
  1. SINNEMA, Siouck Pybes [I40612]
  1. SINNEMA, Haring Pybes [I40611]
  1. SINNAMA, Haye Piebes [I40607]
  1. SINNEMA, Pybe Hayes [I40580]
  1. , Dirk Eelkes [I33352]
  2. Overlijden [E108321]
  1. , Aatje Doejes [I28751]
  2. Overlijden [E100161]
  1. , Jouke Klazes [I24623]
  2. Overlijden [E106580]
  1. , Beernt Jans [I24250]
  1. van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
  1. , Eelkje Pytters [I28251]
  1. van der ELS, Michiel Wybes [I35461]
  1. , Ym Andries [I44639]
  1. Overlijden [E57243]
  2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40892]
  1. , Elske Arents [I40893]
  1. Gezin van , Geele Lieuwes en , Jancke Andries
   1. , Geele Lieuwes [I44783]
   2. , Jancke Andries [I44784]
  1. SIDERIUS, Matthijs Arnoldus [I39310]
  1. Overlijden [E89954]
  2. SIDERIUS, Evert Dirks [I33447]
  1. Overlijden [E89954]
  2. SIDERIUS, Evert Dirks [I33447]
  1. , Dirk Everts [I39268]
  1. , Antje Pijters [I26161]
  1. , Johannes Jacobs [I45198]
  1. , Johannes Jacobs [I45198]
  1. , Jacob Johannes [I45200]
  1. , Jacob Johannes [I45200]
  1. , Jacob Johannes [I45200]
  1. , Jacob Johannes [I45200]
  1. , Jan Jelkes [I26992]
  1. , Jelke Jans [I40770]
  1. Overlijden [E86399]
  2. van der PLOEG, Sytse Jans [I23350]
  1. , Eelkje Pytters [I28251]
  2. Overlijden [E90381]
 1. 113/159
  1. , Aeltie Gosses [I45721]
  2. , Cornelis Minnes [I45722]
  3. , Gosse Johannes [I45718]
 2. 114/452
  1. , Elske Arents [I40893]
 3. 114/480
  1. , Elske Arents [I40893]
 4. 114/480
  1. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40892]
 5. 30/20/033
  1. , Wierd Bouwes [I41471]
 6. 30/21/034
  1. , Wierd Bouwes [I41471]
 7. 33/19/620
  1. , Antje Fokkes [I37623]
  2. , Antje Tjeerds [I29569]
  3. , Bartel Fokkes [I37627]
  4. , Bote Tjeerds [I44949]
  5. , Foke Jacobs [I45734]
  6. , Tjeerd Fokkes [I37625]
  7. , Ytje Fokkes [I37628]
  8. FOKKEMA, Jacob Fokkes [I26462]
  9. van der MEI, Jan Janzen [I42037]
 8. 33/20/621
  1. , Antje Tjeerds [I29569]
  2. , Foke Jacobs [I45734]
  3. , Moeder Fokes [I44945]
 9. 887/Z22/152
  1. , Bontie Jeltis [I36174]
  2. Overlijden [E85850]