Deze pagina bevat een index van alle bronnen in de database, gesorteerd volgens titel. Aanklikken van de bron’s titel brengt u naar de bron’s pagina.

Nummer Auteur Naam
1 aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
2 aa Burgerlijke Stand [S0001]
3 Aestimatieboeken [S0130]
4 Algemene aantekening / Nakijken [S0103]
5 Boek Fred Mollema, Haarlem. Allemaal Mollema [S0008]
6 Autorisatieboeken [S0180]
7 David Meijer, Heerenveen Beknopte Stamboom David Meijer [S0015]
8 Bevolkingsregister [S0177]
9 Brief van Grietje Varrenhorst aan haar schoonzuster Fimke Felkers [S0209]
10 Brief Ytje Hellinga aan Jannie Martens [S0267]
11 Briefwisseling van Jan Martens (Almelo) [S0007]
12 Burgerboeken [S0095]
13 Pieter Nieuwland Collectie Pieter Nieuwland (Tresoar, Leeuwarden) [S0175]
14 Boek A. Sinnema red. W.Tsj. Vleer De Sinnema's [S0005]
15 Kees Mollema Eigen inbreng [S0006]
16 Email Contact Anneke Sibma-de Vries Warten Email Contact Anneke Sibma-de Vries Warten [S0070]
17 Email Contact Elisabeth Mollema (Rotterdam) Email Contact Elisabeth Mollema (Rotterdam) [S0028]
18 Email contact Hendrik Veenstra Email contact Hendrik Veenstra [S0036]
19 Email contact Henk Kemkes Email contact Henk Kemkes [S0068]
20 Email Contact Jurjen de Boer Email Contact Jurjen de Boer [S0048]
21 Email contact Martin Alta (Rhodos Griekenland) Email contact Martin Alta (Rhodos Griekenland) [S0047]
22 Email Contact Peter Huender Las Vegas Email Contact Peter Huender Las Vegas [S0017]
23 Email Contact Sibrand Martens, Eindhoven Email Contact Sibrand Martens, Eindhoven [S0026]
24 Email Contact Siebejan Postema Email Contact Siebejan Postema [S0027]
25 Email Contact Sonja Neyen-van den Berg Email Contact Sonja Neyen-van den Berg [S0058]
26 Email contact Tiny Groustra Email contact Tiny Groustra [S0035]
27 Email Contact Tjeerd Kaastra te Oenkerk Email Contact Tjeerd Kaastra te Oenkerk [S0031]
28 Email Contact Tonny Plane Van der Flier Email Contact Tonny Plane Van der Flier [S0069]
29 Email Contact Yntze van der Honing, Amsterdam Email Contact Yntze van der Honing, Amsterdam [S0016]
30 Email Contact Yvette Hoitink, Oldenzaal Email Contact Yvette Hoitink, Oldenzaal [S0025]
31 Emailcontact Edgar Brès Emailcontact Edgar Brès [S0042]
32 Emigranten [S0186]
33 Fam Zwart - De Vries, Egmond aan Zee [S0019]
34 Familieberichten Nieuws van de Dag d.d. 4/8/1906 [S0199]
35 Familieberichten uit de krant [S0052]
36 Familienamen 1811 [S0054]
37 Floreencohier [S0178]
38 Fries kwartierstatenboek [S0010]
39 Friese militairen onder Napoleon [S0181]
40 www.walmar.nl Friezen uit vroeger eeuwen [S0176]
41 Frysk en Frij [S0092]
42 Gedicht Marten Martens aan broer of zuster [S0234]
43 Genealogische Correspondentie (R.A.) [S0040]
44 CDROM Nederlandse Genealogische Vereniging Gens Nostra [S0034]
45 Grafregistraties De Nieuwe Ooster (1894-2005) en Noorderbegraafplaats (1931-2012) [S0182]
46 Grafsteen informatie [S0030]
47 Harddraverijen Leeuwarden [S0240]
48 Hepkema's Courant 23 mei 1940 H. Epema [S0250]
49 Boek A.F. Scholte en W.T. Vleer Het Oudkerker hardrijdersgeslacht [S0004]
50 Hof van Friesland, Civiele dossiers [S0032]
51 Internet http://home.planet.nl/~palst004/familie-a.html#Hibma [S0044]
52 Internet http://home.worldonline.nl/~t952791/excel_htm/rintjema.htm [S0076]
53 Internet http://httpd.chello.nl/~a.h.m.kaneman/plvdkooi/pafg06.htm [S0049]
54 Internet http://httpd.chello.nl/~c.staneke/stavinga.htm [S0046]
55 Internet http://members.fortunecity.com/boek4/gen_yhoekstra.htm [S0055]
56 Internet http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/fontein.htm [S0053]
57 Internet http://www.spoelstra.net [S0050]
58 Hypotheekboek [S0187]
59 Internet Informatie Doopsgezind Haringen [S0000]
60 Informatieboeken [S0179]
61 Internet [S0091]
62 emailcontact Jan Bus Jan Bus [jan.bus@@luna.nl] [S0078]
63 Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân [S0043]
64 Kaart Ferwerd [S0198]
65 Kadaster [S0102]
66 KNAW [S0190]
67 Landsarchief te Batavia [S0020]
68 Leeuwarder Courant 13 maart 1970 [S0239]
69 Leeuwarder Nieuwsblad 16/3/1935 [S0269]
70 Leeuwarder Nieuwsblad 7/5/1940 [S0253]
71 Lidmatenboeken [S0168]
72 Marten Martens Schoolopziener [S0197]
73 Memories van successie [S0090]
74 Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht [S0184]
75 Militie Lotregisters [S0183]
76 Nedergerechten [S0075]
77 Emailcontact Wim van Herwerden No title - ID S0080 [S0080]
78 Peter Groot No title - ID S0088 [S0088]
79 Matthias Schuemann No title - ID S0089 [S0089]
80 Dave Verdooner No title - ID S0093 [S0093]
81 Notarieel archief [S0160]
82 Omschrijvinge van familiën in Friesland [S0173]
83 Ondertrouw advertentie Volgelzang/Mollema [S0229]
84 Ontvanger Generaal [S0188]
85 Opschriften grafstenen Haarlem [S0255]
86 Overlijdens advertentie Mathilda Johanna Nuysink [S0268]
87 Overlijdensadvertentie Jarig Adolf Mollema [S0200]
88 Pa Jan's verhaal [S0254]
89 Pake Rindert's verhaal. [S0194]
90 Parenteel Tuinier/Bergsma [S0021]
91 Proclamatieboeken [S0100]
92 Quaclappen [S0009]
93 Quotisatiekohieren [S0097]
94 Register Stemgerechtigden [S0060]
95 Registres Civiques [S0094]
96 Rolboeken arr.rechtbanken [S0148]
97 Soldaten leger Napoleon [S0084]
98 Speciekohier [S0013]
99 Spotdicht op Tromp, Telting, Buma en Brouwer [S0275]
100 Stamboom Karel (Bron verder onbekend, dus verifieren [S0011]
101 Stemkohier [S0157]
102 Uitgaven Marten Martens [S0235]
103 Van der Kooi Zuidhorn [S0029]
104 Verzameling Hessel de Walle [S0185]
105 Volkstellingen [S0056]
106 Woningkaart [S0165]
107 Woningregister [S0101]