, Jan Aetzes 1 2a 3a 4a

Geboortenaam Jan Aetzes
Gramps ID I9373
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E109431] 26 februari 1713 Oudkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
4b
Religie [E97117]     doopsgezind
 
Beroep [E104590]     meester-bakker
 
Overlijden [E95592] 1788    
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Aetze Dids [I35294]
Moeder , Gerlske Jelles [I27754]
    Broer     , Jan Aetzes [I33285]
    Broer     , Didde Aetzes [I32816]
         , Jan Aetzes [I9373]
    Broer     , Gerben Aetzes [I26099]

Gezinnen

    Gezin van , Jan Aetzes en , Joukjen Molles [F4250]
Getrouwd Vrouw , Joukjen Molles [I9372]
  Kinderen
 1. , Antje Jans [I23740]
 2. , Anne Jans [I30231]
 3. , Hinke Jans [I36333]
    Gezin van , Jan Aetzes en , Aaltje Popkes [F7105]
Getrouwd Vrouw , Aaltje Popkes [I34472]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E92408] 15 december 1748 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
4c
  Kinderen
 1. , Gerlske Jans [I24490]
 2. , Gerlske Jans [I36526]
 3. , Popke Jans [I32990]
    Gezin van , Jan Aetzes en , Sybrigje Tjitzes [F7104]
Getrouwd Vrouw , Sybrigje Tjitzes [I28610]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E90418] 18 augustus 1754 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
4d
  Kinderen
 1. , Lolkje Jans [I24169]
 2. , Sybrichje Jans [I29956]
    Gezin van , Jan Aetzes en , Antje Dirks [F7106]
Getrouwd Vrouw , Antje Dirks [I34711]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E106671] 23 september 1759 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
4e
    Gezin van , Jan Aetzes en , Aafke Cornelis [F11372]
Getrouwd Vrouw , Aafke Cornelis [I40772]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E51603] 8 mei 1763 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
4f

Verhaal

"Een gemeen backer" in Zuider-Dragten. Hij werd curator over Molle Jolkes (1745 - 1781).
Gerben Molles (1731 - 10-2-1801), was medecurator over hun kleinkind Jouckien Uijlkes, nagelaten kind van Antie Jans en Uylke Ebles(Proclamatieboek Smallingerland 13-06-1788).

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Aetze Dids [I35294]
  1. , Gerlske Jelles [I27754]
   1. , Jan Aetzes
    1. , Joukjen Molles [I9372]
     1. , Anne Jans [I30231]
     2. , Antje Jans [I23740]
     3. , Hinke Jans [I36333]
    2. , Aaltje Popkes [I34472]
     1. , Gerlske Jans [I24490]
     2. , Popke Jans [I32990]
     3. , Gerlske Jans [I36526]
    3. , Sybrigje Tjitzes [I28610]
     1. , Lolkje Jans [I24169]
     2. , Sybrichje Jans [I29956]
    4. , Antje Dirks [I34711]
    5. , Aafke Cornelis [I40772]
   2. , Didde Aetzes [I32816]
   3. , Gerben Aetzes [I26099]
   4. , Jan Aetzes [I33285]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Boek Fred Mollema, Haarlem.: Allemaal Mollema [S0008]
 2. Lidmatenboeken [S0168]
   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Datum: 24-12-1788
    Plaats: Smallingerland

    Bijzonderheden:
    Op 24 december 1788 zij belijdenis

    Man:
    Jan Eetses
    Vrouw:
    Aafke Kornelis

    Lidmatenregister Herv. Gemeente Drachten, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 625, aktenummer 1331
    Gemeente: Smallingerland
    Periode: 1674-1850

 3. Quotisatiekohieren [S0097]
   • Citaat:

    Bron: Quotisatie kohieren
    Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
    Datum: 1749
    Plaats: Smallingerland

    Bijzonderheden:
    Aantal volwassenen: 4
    Aantal kinderen: 2
    Aanslag: £ 59:16:-

    Bewoner
    Jan Eetses

    Diversen:
    backer

    Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek, Stavoren, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6482, pagina 74, aktenummer 27308
    Periode: 1749

 4. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Begraven
    Soort registratie: DTB inschrijving begraven
    Datum: 28-07-1769

    Bijzonderheden:
    Ontvangen wegens huur laken £ 1:4:-

    Citaat:
    van Jan Eetses weegens 't gebruik van 't lijklaken bij Martsen Jans

    Overledene
    Martsen Jans overleden op 28-07-1769

    Archief college van diakenen Drachten, archiefnummer 247, Hervormde gemeente Drachten - Tresoar, inventarisnummer 90, aktenummer 415
    Gemeente: Smallingerland
    Periode: 1765-1779

   • Algemeen:

    Tietjerksteradeel, doopjaar 1713
    Oudkerk en Roodkerk, Doop Herv. gem. 1652-1811
    DTB: 717
    Dopeling: Jan
    Gedoopt op 26 februari 1713 in Oudkerk
    Kind van Eedtse Dids en niet genoemde moeder

   • Citaat:

    Smallingerland, huwelijken 1748
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Drachten
    Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
    Bruid: Aaltje Popkes afkomstig van Noorderdrachten

    Gestandaardiseerde namen:
    Bruidegom: JAN EDSES
    Bruid: AALTJE POPKES

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
    Inventarisnr.: DTB 624
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   • Citaat:

    Smallingerland, huwelijken 1754
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 augustus 1754 in Drachten
    Bruidegom: Jan Eetzes afkomstig van Zuiderdrachten
    Bruid: Sybrig Tjisses afkomstig van Zuiderdrachten

    Gestandaardiseerde namen:
    Bruidegom: JAN EDSES
    Bruid: SIEBRICHJE TJITSES

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
    Inventarisnr.: DTB 624
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   • Citaat:

    Smallingerland, huwelijken 1759
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1759 in Drachten
    Bruidegom: Jan Eetses afkomstig van Noorderdrachten
    Bruid: Antje Durks afkomstig van Zuiderdrachten

    Gestandaardiseerde namen:
    Bruidegom: JAN EDSES
    Bruid: ANTJE DIRKS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
    Inventarisnr.: DTB 624
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   • Citaat:

    Smallingerland, huwelijken 1763
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1763 in Drachten
    Bruidegom: Jan Eetses
    Bruid: Aafke Cornelis

    Gestandaardiseerde namen:
    Bruidegom: JAN EDSES
    Bruid: AAFKE KORNELIS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811
    Inventarisnr.: DTB 624
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar