, Jolke Molles 1a 2a

Geboortenaam Jolke Molles
Gramps ID I9384
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 53 jaar, 4 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E97853] rond 1717 Zuyder-Dragten (thans Drachten), Smallingerland, Friesland, Nederland  
 
Beroep [E51065] 1749 Suyder-Dragten(thans Drachten), Smallingerland, Friesland, Nederland molenaar
 
Beroep [E51064] 1764 Suyder-Dragten(thans Drachten), Smallingerland, Friesland, Nederland molenaar
 
Beroep [E88291] 1770 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland molenaar
 
Overlijden [E85999] 23 mei 1770 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
3a

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Molle Jolkes [I9364]
Moeder , Antie Clases [I9369]
    Zus     , Geeske Molles [I9370]
         , Jolke Molles [I9384]
    Zus     , Joukjen Molles [I9372]

Gezinnen

    Gezin van , Jolke Molles en , Antje Annes [F4254]
Getrouwd Vrouw , Antje Annes [I9385]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E103320] 28 april 1743 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
3b
  Kinderen
 1. , Molle Jolkes [I9387]
    Gezin van , Jolke Molles en , Sjouckjen Wijtses [F4255]
Getrouwd Vrouw , Sjouckjen Wijtses [I9386]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E100141] 23 september 1764 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
3c

Verhaal

Molenaar te Zuider-Drachten.

Opschrift op grafsteen:
Drachten Jaar: 1770 1755 Opschrift: "Ao 1770 den 15 maye overleeden den eersame Jolke Molles molenaar in de Dragten out in het 53 jaar en legt alhier begraven" Plaats: kerkhof

Ao 1770 den 15 May
e Overleden den / Eersame Jolke Molles Molenaar in de / Dragten Out in het 53e
Jaar En legt / alhier Begraven ////
1745 is Geboren Tjitte (?) Gerrits Overleden / den 8 September 1788 en legt aan de Regter ... bergraven
1760 den ...... Jantie / Molles .............Desember / 1793 legt alhier begraven
Jolke Molles Molenaar ( uit Zuider Dragten ) trouwde op 28 april 1743 ( ook uit Zuider Dragten ) in
Dragten ( Hervormde Gemeente ).
Jolke trouwde voor de tweede maal
op 23 september 1764 met Sjoukjen Wietses uit Oudega.
Deze Jolke Molles was in 1748 ( zo schrijft Bearn Lap ) de molenaar van de grote achtkantige rogmolen,
die later ‘Het Hert’ werd genoemd en daar ( even voorbij ‘It Bleekerhûs’ aan het Moleneind ) tot 1902 heeft gestaan.

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Molle Jolkes [I9364]
  1. , Antie Clases [I9369]
   1. , Geeske Molles [I9370]
   2. , Jolke Molles
    1. , Antje Annes [I9385]
     1. , Molle Jolkes [I9387]
    2. , Sjouckjen Wijtses [I9386]
   3. , Joukjen Molles [I9372]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quotisatiekohieren [S0097]
   • Citaat:

    Smallingerland Quotisatie 1749
    Plaats: Zuiderdrachten

    Omschrijving : molenaar
    Perso(o)n(en): Solcke Molles
    Aant. volw. : 4
    Aant. kind. : 2
    Aanslag : 59:16:00
    Verhoging : -
    Vermogen : -

    Gestandaardiseerde namen:
    SOLKE MOLLES, man

    Bron : Tresoar
    Toegang: 5
    Invnr. : 6482
    Folio : 74

 2. Floreencohier [S0178]
   • Citaat:

    Floreencohier Zuider Drachten 1755:

    Nummer 50
    Jan Eetses en Jolke Molles eigenaars en Jolke Molles gebruiker
    Van een huijsinge de huur is 22 gulden 5 1/2e penning f 4.00.00

 3. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Begraven
    Soort registratie: DTB inschrijving begraven
    Datum: 23-05-1770

    Bijzonderheden:
    Ontvangen wegens huur laken £ 1:10:-

    Citaat:
    bij het lijklaken ontfangen weegens het gebruik tot Jolke Molles

    Overledene
    Jolke Molles overleden op 23-05-1770

    Archief college van diakenen Drachten, archiefnummer 247, Hervormde gemeente Drachten - Tresoar, inventarisnummer 90, aktenummer 471
    Gemeente: Smallingerland
    Periode: 1765-1779

   • Algemeen:

    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
    DTB nr. 624, 1674 - 1811
    Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 april 1743, Drachten
    Man: Jolke Molles, Zuiderdrachten
    Vrouw: Antje Annes, Zuiderdrachten

   • Datum: 11 september 2003
   • Algemeen:

    Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde
    DTB nr. 628, 1704 - 1811
    Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 september 1764, Drachten
    Man: Jolke Molles Molenaar, Zuiderdrachten
    Vrouw: Sjoukjen Wytses, Oudega

    Trouwregister Hervormde gemeente Drachten
    DTB nr. 624, 1674 - 1811
    Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 september 1764, Drachten
    Man: Jolke Molles Molenaar, Zuiderdrachten
    Vrouw: Sjoukjen Wytses, Oudega