tabaksfabriek Moleneind Drachten

, Molle Jolkes

Geboortenaam Molle Jolkes
Gramps ID I9364
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E96256] 8 oktober 1682 Tjallebert, Heerenveen, Friesland, Nederland  
1a
Overlijden [E97929] voor 27 september 1736 Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Jolke Hepkes [I9374]
Moeder , Hein Molles [I9375]
    Broer     BAKKER, Hepke Jolkes [I9376]
         , Molle Jolkes [I9364]
    Zus     , Gels Jolkes [I9377]
    Zus     , Tet Jolkes [I9378]
    Broer     , Girbe Jolkes [I9380]

Gezinnen

    Gezin van , Molle Jolkes en , Antie Clases [F4246]
Getrouwd Vrouw , Antie Clases [I9369]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E81473] 10 mei 1711 Kortezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland  
1b
  Kinderen
 1. , Geeske Molles [I9370]
 2. , Jolke Molles [I9384]
 3. , Joukjen Molles [I9372]
  Kenmerken
Type Waarde Opmerkingen Bronnen
RIN TCGB_F4246
 
    Gezin van , Molle Jolkes en , Martzen Jans [F4238]
Getrouwd Vrouw , Martzen Jans [I9365]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E81301] 20 oktober 1726 Boornbergum, Smallingerland, Friesland, Nederland  
Algemeen

Proclamatieboek Boornbergum: 03-11-1726 Boornbergum

1c
  Kinderen
 1. MOLLEMA, Hein Molles [I9351]
 2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9368]

Media

tabaksfabriek Moleneind Drachten

tabaksfabriek Moleneind Drachten

Verhaal

Molle Jolkes koopt op 1-1-1724 een wind/roggemolen met bakkerij te Drachten (Proclamatieboek Smallingerland 1721 - 1726)
5 minderjarige kinderen, waarvan reeds 2 overleden(Weesb.Smallingerland 1741 - 1758)). Op 31-12-1739 wordt "op het sterfhuijs van Molle Jolkes" de acte van verdeling opgemaakt. De curatoren voor Jolke, Geeske en Joukjen zijn Hepke Jolkes en Michiel Radinga. Martzen Jans treed op voor haarzelf en "over haere kinderen". Na taxatie van de "molen, huijsinge en landerijen" resteert een bedrag van 2893 Car.Gulden, 15 stuivers en 16 penningen voor haarzelf en een zelfde bedrag voor haar kinderen(Sent.boek Smallingerland)
De taxatie van de inboedel van Molle Jolkes levert een indrukwekkende lijst op, w.o. 1 peerdt, 7 koeijen, 2 Friese schaepen, 1 Drentsch schaep, 10 cnijnen, 1 waegen, 1 swijpe, 1 karwats, etc.
Blijkbaar is het Martzen Jans niet voor de wind gegaan: in 1749 woont zij nog alleen: Hein en Gerben zijn vertrokken en het derde kind is hoogstwaarschijnlijk overleden. Haar leefomstandigheden zijn "zober". Vanaf 1750 wordt zij zelfs gealimenteerd(Quotisatie Smallingerland). In 1761 vertrekt Martzen Jans uit de Suijder-Dragten.

De molen is te situeren aan het tegenwoordige (2014) Moleneind 27 te Drachten, even voorbij It Bleekerhus, nadat de molen in 1902 werd afgebroken is hier een sigarenfabriek gevestigd, De opschriften op de gevel verwijzen hier nog naar. Zie ook de media.
Onderbouwing:
Door Bearn Lap (Schoenmaker en dagboekschrijver te Drachten) wordt Jolke Molles (zoon uit het eerste huwelijk met Antie Clases) in 1748 genoemd als molenaar van de grote achtkantige rogmolen die later " Het Hert" genoemd werd en in Drachten bekend staat als de Molen van Durksz.

Verhaal

Reisde kennelijk ook nogal gemakkelijk, was doopheffer van tenminste 3 van de kinderen van zijn nicht Aukje Hepkes te Idskenhuizen.

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Jolke Hepkes [I9374]
  1. , Hein Molles [I9375]
   1. , Molle Jolkes
    1. , Antie Clases [I9369]
     1. , Geeske Molles [I9370]
     2. , Jolke Molles [I9384]
     3. , Joukjen Molles [I9372]
    2. , Martzen Jans [I9365]
     1. MOLLEMA, Hein Molles [I9351]
     2. MOLLEMA, Gerben Molles [I9368]
   2. BAKKER, Hepke Jolkes [I9376]
   3. , Gels Jolkes [I9377]
   4. , Tet Jolkes [I9378]
   5. , Girbe Jolkes [I9380]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Algemeen:

    AEngwirden, dopen, doopjaar 1682
    Dopeling: Molle
    Gedoopt op 8 oktober 1682 in Tjalleberd
    Zoon van Jolke Hepkes en niet genoemde moeder

    Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
    Dopeling : MOLLE
    Vader : JALKE HEPKES

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
    Herv. gem. Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot, doop 1671-1741
    Inventarisnr. : DTB 38
    Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

    Wijzigingsdatum: 16-5-2006

   • Datum: 11 september 2003
   • Algemeen:

    Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude
    DTB nr. 563, 1654 - 1724
    Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 mei 1711, Langezwaag /
    Kortezwaag /
    Luxwoude
    Man: Molle Jolkes, Langezwaag
    Vrouw: Antje Klases, Kortezwaag

   • Datum: 11 september 2003
   • Algemeen:

    Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen
    DTB nr. 620, 1667 - 1811
    Vermelding: Proclamatie van 20 oktober 1726, Boornbergum
    Man: Molle Jolkes, Drachten
    Vrouw: Martjen Jans, Smalle Ee
    NB: met attestatie naar Drachten