, Molle Ottes 1a 2a 3 4a

Geboortenaam Molle Ottes
Gramps ID I27390
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E91433] 31 december 1693 Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland  
3a
Beroep [E84967]     boer
 
Overlijden [E81935] na 1749    
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Otte Tammens [I23867]
Moeder , Joukje Molles [I24814]
         , Molle Ottes [I27390]

Gezinnen

    Gezin van , Molle Ottes en , Antje Johannes [F7407]
Getrouwd Vrouw , Antje Johannes [I24603]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E103255] 29 mei 1718 Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland  
3b
  Kinderen
 1. , Johannes Molles [I28092]
 2. , Otte Molles [I26155]
 3. , Jouk Molles [I28369]
 4. , Tamme Molles [I29589]
 5. , Linze Molles [I28424]
 6. , Joukje Molles [I25722]
 7. , Gees Molles [I31267]
 8. , Linze Molles [I32770]
 9. , Luts Molles [I35927]
 10. de VRIES, Hylke Molles [I27910]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Otte Tammens [I23867]
  1. , Joukje Molles [I24814]
   1. , Molle Ottes
    1. , Antje Johannes [I24603]
     1. , Jouk Molles [I28369]
     2. , Otte Molles [I26155]
     3. , Johannes Molles [I28092]
     4. , Tamme Molles [I29589]
     5. , Linze Molles [I28424]
     6. , Joukje Molles [I25722]
     7. , Gees Molles [I31267]
     8. , Linze Molles [I32770]
     9. , Luts Molles [I35927]
     10. de VRIES, Hylke Molles [I27910]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quotisatiekohieren [S0097]
   • Algemeen:

    Quotisatiekohieren 1749

    Molle Ottes, Opsterland
    Plaats: Kortezwaag
    Omschrijving: boer
    Gezin volw: 3 en kind: 2
    Aanslag: 26-16-0
    Verhoging:
    Vermogen:
    Bron: Opsterland, fol. 135

    Gestandaardiseerde naam: MOLLE (m) OTTES

 2. Hof van Friesland, Civiele dossiers [S0032]
   • Algemeen:

    14 Hof van Friesland
    2. Inventaris
    2.3. Criminele en civiele rechtspraak
    2.3.3. Stukken betreffende procedures, waarvan de definitieve sententies in de civiele sententieboeken voorkomen II
    Inventarisnummers 12001 t/m 12500
    12396 Eiser: Molle Ottes, c.s., appellanten; Gedaagde: Luitien Clases, c.s., in kwal., appelleerden definitieve sententie nr. 9
    Datering:
    1731 mei 8

 3. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Algemeen:

    Opsterland, dopen, doopjaar 1693
    Dopeling: Molle
    Gedoopt op 31 december 1693 in Langezwaag
    Zoon van Otte Tammes en niet genoemde moeder

    Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
    Dopeling : MOLLE
    Vader : OTTE TAMMES

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
    Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, doop 1654-1723
    Inventarisnr. : DTB 561
    Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

   • Algemeen:

    Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
    Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1718, Langezwaag / Kortezwaag /Luxwoude
    Man: Molle Ottes, Kortezwaag
    Vrouw: Antje Johannes, Kortezwaag

 4. Register Stemgerechtigden [S0060]
   • Algemeen:

    Stemkohier 1728 Kortezwaag (Opsterland)
    Stem nr. 11, aantal stemmen: 1

    Zakelijk gerechtigden:
    Giel (GEELE) Sytses (SIETSES), uit naam van zijn vrouw,
    eigenaar
    Grietie (GRIETJE) Foockes (FOKKES), eigenaar voor 1/2
    Jeltie (JELTJE) Nannes, uit naam van haar kinderen,
    eigenaar, met Giel Sytses, voor 1/2
    Claas (KLAAS) Douwes, gebruiker van de helft van Jeltie
    Nannes c.s.
    Molle Ottis (OTTES), gebruiker van de helft van Grietie
    Foockes

    Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
    Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3491