, Cornelis Minnes 1a 2a

Geboortenaam Cornelis Minnes
Gramps ID I45722
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden [E59365] rond 1657    
 

Gezinnen

    Gezin van , Cornelis Minnes en , Aeltie Gosses [F13408]
Getrouwd Vrouw , Aeltie Gosses [I45721]
  Kinderen
 1. , Idtie Cornelis [I45723]
 2. , Rintie Cornelis [I45724]

Kwartierstaat

  1. , Cornelis Minnes
   1. , Aeltie Gosses [I45721]
    1. , Idtie Cornelis [I45723]
    2. , Rintie Cornelis [I45724]

Bronverwijzing

 1. Nedergerechten [S0075]
   • Datum: 11 februari 1657
   • Pagina: 113/112
   • Citaat:

    Oude inventaris: O1

    Bron: Nedergerechten
    Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
    Aktedatum: 11-02-1657

    Bijzonderheden:
    Aeltie Gosses moeder,
    Weduwe van Cornelis Minnes vader,
    Gosse Johannes gezworen gemeensman curator, curator over personen en goederen, grootvader
    Idtie Cornelis weeskind, minderjarig
    Rintie Cornelis weeskind, minderjarig

    Moeder
    Aeltie Gosses
    Vader
    Weduwe van Cornelis Minnes
    Curator
    Gosse Johannes
    Weeskind
    Idtie Cornelis
    Weeskind
    Rintie Cornelis

    Bronvermelding
    Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 112
    Gemeente: Harlingen
    Periode: 1654-1665

 2. Autorisatieboeken [S0180]
   • Datum: 25 maart 1658
   • Pagina: 113/159
   • Citaat:

    Oude inventaris: O1

    Bron: Nedergerechten
    Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
    Aktedatum: 25-03-1658

    Bijzonderheden:
    Harmannus Sopingius vader, requirant,
    Weduwnaar van Gosses moeder,
    Harmannus Sopingius weeskind,
    Tietske Minnes genoemd, erfgenaam
    Getrouwd met Heyn Fransen Visscher requirant,
    Maryke Minnes genoemd, erfgenaam
    Getrouwd met Willem Claessen van Heutsen requirant,
    Aeltie Dircks erflater, volgens index moeder van de curator
    Weduwe van Minne Ruierts erflater,
    Saske Oeges moeder, requirant
    Weduwe van Dirck Minnes vader, erfgenaam, 1 kind
    Wijlen Cornelis Minnes vader, 2 kinderen zijn erfgenaam
    Pytter Minnes van Loenen curator, curator ad actum divisionis, erfgenaam, zwager
    Gosse Joannes oud gemeensman requirant, curator over zijn dochters kinderen, grootvader
    Antie Minnes moeder, erfgenaam

    Vader, requirant
    Harmannus Sopingius
    Moeder
    Weduwnaar van Gosses
    Weeskind
    Harmannus Sopingius
    Genoemd
    Tietske Minnes
    Requirant
    Getrouwd met Heyn Fransen Visscher
    Genoemd
    Maryke Minnes
    Requirant
    Getrouwd met Willem Claessen van Heutsen
    Erflater
    Aeltie Dircks
    Erflater
    Weduwe van Minne Ruierts
    Moeder
    Saske Oeges
    Vader
    Weduwe van Dirck Minnes
    Vader
    Wijlen Cornelis Minnes
    Curator
    Pytter Minnes van Loenen
    Requirant
    Gosse Joannes
    Moeder
    Antie Minnes

    Bronvermelding
    Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 159
    Gemeente: Harlingen
    Periode: 1654-1665