, Antje Pieters 1

Geboortenaam Antje Pieters
Gramps ID I1769
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden [E2403] 2 juni 1723 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 

Gezinnen

    Gezin van BROUWER, Hebbe Minnes en , Antje Pieters [F0672]
Getrouwd Man BROUWER, Hebbe Minnes [I1768]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E55754] 1667    
 
  Kinderen
 1. BROUWER, Menno [I1771]
 2. BROUWER, Willemke [I1772]
 3. BROUWER, Menno [I1773]
 4. BROUWER, Pieter Menno Heebel [I1764]
 5. BROUWER, Willemke [I1774]
 6. BROUWER, Brechtje [I1775]

Verhaal

Trouwde in 1667 op palmzondag met Hebbe Minnes.
Was volgens de overlevering meer dan 90 jaren oud. Terwijl zij gedurende haar leven onder andere ook aan de dusgenoemde Pest geweest, maar daarvan genezen was, welke pest zoodanig in haren tijd woede te Leeuwarden, dat zij, van deze krankte hersteld bijna de gansche buurt uitgestorven vond, welke buurt vrij groot en aanzienlijk was, namelijk de zogenaamde Nieuwestad.
Mogelijk is deze dezelfde, waarvan in Amsterdam bij de familie het volgende bij overlevering gebezigd wordt:
Dat er namelijk onder onze voorvaderen een vrouw geweest is, welke als schijndoode in een pesttijd begraven zoude zijn, doch weder door het volgende als uit een sluimering ontwaakt en uit de dood opgestaan.
Te weten, de knecht van de doodgraver had zich laten omkopen om hare kist, welke nog niet begraven was, maar door één of ander toeval onbegraven in het benedenste gedeelte des zoogenaamden Oude-Hoofs, te openen, teneinde van de hand des gewaanden lijks, een kostbaren ring, waarmede men wist, dat zij begraven of liever in de kist gelegd was, te stelen. Dan, zoo als men hiermede bezig was, rees de schijndoode overeind en begaf zich, na dat de dieven in groote verbaasdheid gevlucht en de deur des torens open gelaten hadden, naar hare woning in het holst van de nacht. Zij klopte aan, dit hoort haar man, die, door droefheid overmeesterd, slapeloos te bed lag, op de vraag wie het ware, die zich een verbaasd geraas op dien tijd aan huis maakte, werd hem het antwoord gegeven, dat zijn eigen vrouw, die men de vorigen dag bijgezet had, weder tot bewustheid was gekomen, begeerde ingelaten te worden, enz., enz. Relata refero

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

  1. , Antje Pieters
   1. BROUWER, Hebbe Minnes [I1768]
    1. BROUWER, Menno [I1771]
    2. BROUWER, Willemke [I1772]
    3. BROUWER, Menno [I1773]
    4. BROUWER, Pieter Menno Heebel [I1764]
    5. BROUWER, Willemke [I1774]
    6. BROUWER, Brechtje [I1775]

Bronverwijzing

 1. Briefwisseling van Jan Martens (Almelo) [S0007]