, Eelke Beyns 1a 2a 3a 4a

Geboortenaam Eelke Beyns
Gramps ID I45072
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Begrafenis [E58143] 1 juli 1788 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
5a

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Bein Hinnes [I45087]
Moeder , Minke Gaukes [I45088]
         , Eelke Beyns [I45072]
    Broer     , Hinne Beins [I45089]
    Broer     , Tjeerd Beins [I45097]
    Broer     , Gauke Beins [I45099]

Gezinnen

    Gezin van , Eelke Beyns en , Trijntje Edses [F13170]
Getrouwd Vrouw , Trijntje Edses [I45073]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E58142] 27 augustus 1730 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
5b
  Kinderen
 1. , Edse Eelkes [I30462]
 2. , Sjoukje Eelkes [I45076]
 3. , Bein Eelkes [I45080]
 4. , Minke Eelkes [I23984]
 5. , Tetje Eelkes [I45074]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Bein Hinnes [I45087]
  1. , Minke Gaukes [I45088]
   1. , Eelke Beyns
    1. , Trijntje Edses [I45073]
     1. , Edse Eelkes [I30462]
     2. , Tetje Eelkes [I45074]
     3. , Sjoukje Eelkes [I45076]
     4. , Minke Eelkes [I23984]
     5. , Bein Eelkes [I45080]
   2. , Hinne Beins [I45089]
   3. , Tjeerd Beins [I45097]
   4. , Gauke Beins [I45099]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Volkstellingen [S0056]
   • Citaat:

    Bron: Volkstelling 1744
    Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
    Aktedatum: 1744
    Plaats: Bergum

    Bijzonderheden:
    Gemeente: Tietjerksteradeel

    Vermeld
    Eelke Beins

    Diversen: Aantal personen: 9 Toegezegd bedrag £ 1:-:-

    Bronvermelding
    Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Oostergo, inventarisnummer 1628, aktenummer 484
    Periode: 1744

 2. Speciekohier [S0013]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
    Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
    Aktedatum: 1748
    Plaats: Bergum

    Bijzonderheden:
    Locatie: 30

    Bewoner
    Eelke Beins

    Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1752 naar Veenwouden, Dantumadeel
    Bewoner
    Jan Michiels

    Diversen: Post 2 - In 1752 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1757 naar Opeinde, Smallingerland
    Bewoner
    Cornelis Sjoerds

    Diversen: Post 3 - In 1757 hoofdbewoner, ingekomen van Bergum 46, Tietjerksteradeel - In 1780 naar Bergum 22, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Andries Oedses

    Diversen: Post 4 - In 1780 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1782 naar Dokkum
    Bewoner
    Harmen Baukes

    Diversen: Post 5 - In 1782 hoofdbewoner, ingekomen van Brantgum, Westdongeradeel - In 1788 naar Akkerwoude, Dantumadeel
    Bewoner
    Theunis Gosses

    Diversen: Post 6 - In 1783 inwonend, ingekomen van Brantgum, Westdongeradeel - In 1788 overleden
    Bewoner
    Albert Aukes

    Diversen: Post 7 - In 1788 hoofdbewoner, ingekomen van Suameer 44, Tietjerksteradeel - In 1794 naar Lippenhuizen, Opsterland - Opm.: 1791: bezit geen £ 600
    Bewoner
    Sipke Gjolts

    Diversen: Post 8 - In 1794 hoofdbewoner, ingekomen van Bergum 14, Tietjerksteradeel - In 1797 naar Oudkerk 46, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Feye Minnes

    Diversen: Post 9 - In 1797 hoofdbewoner, ingekomen van Veenwouden, Dantumadeel - In 1802 naar Veenwouden, Dantumadeel
    Bewoner
    Willem Oenes

    Diversen: Post 10 - In 1802 hoofdbewoner, ingekomen van Tietjerk 42, Tietjerksteradeel - In 1805 nog alhier

    Bronvermelding
    Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 30
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1748-1805

 3. Quotisatiekohieren [S0097]
   • Citaat:

    Bron: Quotisatie kohieren
    Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
    Aktedatum: 1749
    Plaats: Tietjerksteradeel

    Bijzonderheden:
    Locatie: het dorp Bergum
    Aantal volwassenen: 4
    Aantal kinderen: 6
    Aanslag: £ 41:15:-

    Bewoner
    Eelke Beins

    Diversen: gemeen boer, swaar huisgesin

    Bronvermelding
    Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6483, blad 36, aktenummer 29656
    Periode: 1749

 4. Pieter Nieuwland: Collectie Pieter Nieuwland (Tresoar, Leeuwarden) [S0175]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel e.o.
    Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

    Bijzonderheden:
    Eelke Beins; boer te Hardegarijp, 1741 te Bergum, wsch. Doopsgez., tr. Rijperkerk 27 juli 1730 Trijntje Edses (bdn v Hardeg.), quot. Bergum: een gemeen boer, beswaart met een swaar huisgezin, 4+6, 41-15, speciekoh.: 1748 Bergum 30, 1752 nr Veenwouden; TIE S19 3, 16, 435, Fries Gen. 334 12; ki.: Edse, Bein, Minke, Sjoukje

    Vermeld
    Eelke Beins
    Vader
    zoon van Bein Hinnes
    Moeder
    Minke Gaukes

    Bronvermelding
    Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 18550
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1600-1850

 5. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Begraven
    Soort registratie: DTB inschrijving begraven
    Aktedatum: 01-07-1788

    Bijzonderheden:
    Ontvangen wegens collecte £ 1:-:14

    Citaat:
    bij de begravenis van Eelke Beins uit de bekken op het kerkhof ontvangen

    Overledene
    Eelke Beins

    Bronvermelding
    Kerkvoogdijrekeningboek Hardegarijp, archiefnummer 244-29, Hervormde gemeente Hardegarijp, Rijperkerk - Tresoar, inventarisnummer 0045, aktenummer 133
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1770-1797

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 27-08-1730
    Plaats: Rijperkerk
    Soort akte: bevestiging huwelijk

    Bruidegom
    Eelke Beyns wonende te Hardegarijp
    Bruid
    Trijntje Edses wonende te Hardegarijp

    Bronvermelding
    Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 721, aktenummer 862
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1658-1810