, Pitter Heres 1a

Geboortenaam Pitter Heres
Gramps ID I37740
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden [E60110]      
 

Gezinnen

    Gezin van , Pitter Heres en , Aaltje Foekes [F10076]
Getrouwd Vrouw , Aaltje Foekes [I37741]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E47031] 4 november 1764 Tietjerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
2a
  Kinderen
 1. , Aukjen Pieters [I29553]
 2. ELZINGA, Foeke Pieters [I37743]
 3. ELSINGA, Stijntje Pieters [I37744]
 4. ELSINGA, Pieter Pieters [I43728]
 5. ELSINGA, Jitske Pieters [I41064]
 6. , Herre Pieters [I37742]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

  1. , Pitter Heres
   1. , Aaltje Foekes [I37741]
    1. , Aukjen Pieters [I29553]
    2. ELZINGA, Foeke Pieters [I37743]
    3. ELSINGA, Stijntje Pieters [I37744]
    4. ELSINGA, Pieter Pieters [I43728]
    5. ELSINGA, Jitske Pieters [I41064]
    6. , Herre Pieters [I37742]

Bronverwijzing

 1. Speciekohier [S0013]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
    Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
    Datum: 1748
    Plaats: Rijperkerk

    Bewoner
    Hillebrand Wybes

    Diversen:
    Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1752 naar Camstraburen o/ Leeuwarden
    Bewoner
    Gerrit Harmens

    Diversen:
    Post 2 - In 1750 inwonend - In 1751 naar Rijperkerk 48, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Hendrik Melles

    Diversen:
    Post 3 - In 1752 hoofdbewoner - In 1758 naar Hempens, Leeuwarderadeel
    Bewoner
    Caspar Heimans (geappointeerde)

    Diversen:
    Post 4 - In 1752 nevenbewoner, ingekomen van Rijperkerk 30, Tietjerksteradeel - In 1753 naar Leeuwarden
    Bewoner
    Pieter Heres

    Diversen:
    Post 5 - In 1753 nevenbewoner, ingekomen van Rijperkerk 7, Tietjerksteradeel - In 1754 naar Rijperkerk 7, Tietjerksteradeel - Opm.: 1754: onder de post van ds. Muller
    Bewoner
    Cornelis Heres

    Diversen:
    Post 6 - In 1755 inwonend, ingekomen van Hardegarijp 12, Tietjerksteradeel - In 1757 naar Hardegarijp 40, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Tjeerd Sybes

    Diversen:
    Post 7 - In 1758 hoofdbewoner, ingekomen van Rijperkerk 28, Tietjerksteradeel - In 1764 naar Oenkerk 36 br, Tietjerksteradeel - Opm.: 1759: bezit geen £ 600
    Bewoner
    Minne Wytses

    Diversen:
    Post 8 - In 1759 nevenbewoner, ingekomen van Rijperkerk 38, Tietjerksteradeel - In 1763 dient nu De weduwe van
    Bewoner
    Wybe Johannes

    Diversen:
    Post 9 - In 1764 hoofdbewoner, heeft gediend - In 1768 naar Dronrijp, Menaldumadeel
    Bewoner
    Fokke Jacobus Inia

    Diversen:
    Post 10 - In 1768 hoofdbewoner, ingekomen van Rijperkerk 45, Tietjerksteradeel - In 1805 nog alhier - Opm.: 1796: bezit geen £ 600, de kinderen wonen zelfstandig te Rijperkerk
    Bewoner
    Sybe Jacobs

    Diversen:
    Post 11 - In 1768 inwonend, ingekomen van Rijperkerk 45, Tietjerksteradeel - In 1773 naar Mantgum, Baarderadeel De weduwe van

    Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 1001
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1748-1805

 2. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Opmerking over een bronverwijzing:

    Tietjerksteradeel, huwelijken 1764
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1764 in Tietjerk
    Man : Pitter Heres afkomstig van Tietjerk
    Vrouw : Aeltie Foekes afkomstig van Tietjerk

    Gestandaardiseerde namen: PIETER HERES en AALTJE FOEKES

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk 1632-1811, Hiaat 1677-1704
    Inventarisnr.: DTB 723
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar