, Antje Pijters 1a

Geboortenaam Antje Pijters
Gramps ID I26161
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden [E101398]      
 

Gezinnen

    Gezin van , Beernt Jans en , Antje Pijters [F9583]
Getrouwd Man , Beernt Jans [I24250]
  Kinderen
 1. , Johannes Beerns [I5661]
 2. , Jan Beerns [I24149]
 3. , Jan Beerns [I32074]
 4. , Grietje Beerns [I31645]
 5. , Jelle Beerns [I28201]
 6. , Grijtje Beerns [I32905]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

  1. , Antje Pijters
   1. , Beernt Jans [I24250]
    1. , Jan Beerns [I24149]
    2. , Jelle Beerns [I28201]
    3. , Grietje Beerns [I31645]
    4. , Jan Beerns [I32074]
    5. , Johannes Beerns [I5661]
    6. , Grijtje Beerns [I32905]

Bronverwijzing

 1. Autorisatieboeken [S0180]
   • Citaat:

    Oude inventaris: H2

    Bron: Nedergerechten
    Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
    Aktedatum: 28-02-1729

    Bijzonderheden:
    Moeder Antie Pijters
    Eelse Bockes, meester smid tot Anjum die volgens testamentaire dispositie in dato den 7 februari 1729 van Antie Pijters, weduwe van Jan Beerns is aangesteld tot curator over Jan Beerns, buitenlandigh, en Johannes Beerns, minderjarig, kinderen en medeerfgenamen van voornoemde Antie Pijters.
    Curator Eelse Bockes

    Moeder
    Antie Pijters
    Curator
    Eelse Bockes (smid) wonende te Anjum
    Genoemd
    Jan Beerns
    Kind en medeerfgenaam
    Jan Beerns
    Kind en medeerfgenaam
    Johannes Beerns

    Bronvermelding
    Autorisatieboeken, archiefnummer 13-27, Nedergerecht Oostdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 32, blad 88, aktenummer 246
    Gemeente: Oostdongeradeel
    Periode: 1685-1788