, Otte Ebeles

Geboortenaam Otte Ebeles
Gramps ID I8997
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 68 jaar

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E81007] rond 1590 Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland  
 
Beroep [E108460]   Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland boer
Algemeen

Koopt in 1630 erf 21.

 
Overlijden [E97048] voor 1658    
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Ebele Alles [I9020]
Moeder , Ietske Sierdts [I26709]
         , Otte Ebeles [I8997]
    Broer     , Alle Ebeles [I35972]
    Zus     , Saak Ebeles [I30365]
    Broer     , Hedman Ebeles [I36538]

Gezinnen

    Gezin van , Otte Ebeles en , Feick Jentjes [F4136]
Getrouwd Vrouw , Feick Jentjes [I9004]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E86888] augustus 1626    
1a
  Kinderen
 1. , Ebele Ottes [I32734]
 2. , Feik Ottes [I30602]
 3. , Jets Ottes [I29301]
    Gezin van , Otte Ebeles en , Aat Ates [F4122]
Getrouwd Vrouw , Aat Ates [I8998]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E113518] rond 1631    
 
  Kinderen
 1. , Ate Ottes [I32992]
 2. , Hans Ottes [I35119]
 3. , Seack Ottes [I8968]

Media

Verhaal

Was gereformeerd ?? kerkvoogd, maar de drie kinderen waren mennist.

hervormd ?? kerkvoogd in 1650

Van één aankoop van Ôtte Eebeles zullen zijn nakomelingen nog lang profijt hebben: in 1630 koopt hij van zijn schoonvader de helft van boerderij Lippenhuizen 21. Deze zate zal generaties lang in bezit van de familie blijven. De andere helft wordt door zijn oudste zoon geërfd en zo staan in het eerste stemkohier van 1640 als eigenaren vermeld 'Ôtte Eebeles en zijn voorkint', d.w.z. het kind uit zijn eerste huwelijk. In 1650 is hij Hervormd kerkvoogd van Lippenhuizen. Van drie van zijn kinderen, nl. Eebele, Ate en Saak is evenwel bekend dat zij niet tot de Hervormde Kerk behoorden, maar tot de Doopsgezinde Kerk.
Toen Ôtte Eebeles overleed waren de twee jongste kinderen Saak en Hans nog minderjarig. Hedman Eebeles en Sytse Hilles worden dan voogd. Ate Ôttes wordt in 1666 voogd over de kinderen van Feik, Eebele Ôttes wordt dat in 1667 over de kinderen van Jets. Feik en Jets woonden te Lippenhuizen, Saak te Opeinde.
Als uitgaven worden vrijwel uitsluitend kosten voor kleding opgevoerd: stoffen als beltsaai, kroonsaai, laken, bombasijn, plets en 'coleurd en rood laken tot een pak kleren en hembtrock', verder hemden, schoenen, schorteldoeken en naailoon. Kostgeld wordt in 1660 betaald aan Aat Ates, in 1661 aan Douwe Douwes en Alle Intses. In latere jaren zullen Saak en Hans zelf de kost verdiend hebben.
Totaal wordt voor Saak uitgegeven 205.11.0 en voor Hans 162.13.0. Na afbetaling van een schuld van 250.0.0 die hun vader had bij Sytse Hilles, blijft een positief saldo van 25.17.12.

Transacties van Ôtte Eebeles:
Q 3-356 (22-6-1626): Ôtte Eebeles en Feik Jentjes kopen vier mad maden in de Langerijp onder Terwispel voor 250 Car.gld.
Q 4-94 (29-4-1630): Ôtte Eebeles en Feik Jentjes kopen 'seeckere halve saete lants gelegen te Leppenhuysen met halve huysinge schuire geboompte en plantagie daarop staende, hebbende de geheele saete ten oosten Rienk Rienx en ten westen Syttse Binnes, streckende van de veensceydinge int coningsdiept' van Jentje Doeijes en Sjouk Fritses voor 700 Ph.gld.
Q 4-397 (15-3-1632): Ôtte Eebeles en Aat Ates kopen twee mad maden in de Mouwe van Fooke Tiebbes en Hylk Jans voor 675 Goudgld.
Q 4-438 (21-2-1639): Ôtte Eebeles en Aat Ates kopen samen met Alle Eebeles en Hendrikje Geerts vier mad maden in de Langemuuwe van Saak Eebeles en Sybren Sybes voor 420 Ph. gld.
Q 6-485 (25-4-1644): Ôtte Eebeles en Aat Ates kopen een huizinge aan de noordkant van de Heerenweg te Lippenhuizen van Rein
Cornelis c.s. voor 47 Car.gld.
Q 9-32 (21-4-1653): Ôtte Eebeles en Aat Ates kopen vijf vierde mad maden in de Langerijp van Fook Sybrens voor 100 Car. gld. en een halve loop boekweit.
Q 5-438: Alle Eebeles en Otte Eebeles kopen, met hun vrouwen gezamelijk land van hun zwager Sybren Sybes.

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Ebele Alles [I9020]
  1. , Ietske Sierdts [I26709]
   1. , Otte Ebeles
    1. , Feick Jentjes [I9004]
     1. , Ebele Ottes [I32734]
     2. , Feik Ottes [I30602]
     3. , Jets Ottes [I29301]
    2. , Aat Ates [I8998]
     1. , Ate Ottes [I32992]
     2. , Hans Ottes [I35119]
     3. , Seack Ottes [I8968]
   2. , Alle Ebeles [I35972]
   3. , Saak Ebeles [I30365]
   4. , Hedman Ebeles [I36538]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Opsterland, huwelijken 1626
    Vermelding: Derde proclamatie op 17 augustus 1626
    Man: Otte Eebles afkomstig van Lippenhuizen
    Vrouw: Feyck Jenckedr afkomstig van Lippenhuizen

    Gestandaardiseerde namen: OTTE IEBELES en FEIKJE JENTJES