JanCarelKutsch

KUTSCH, Jan Carel 1a

Geboortenaam KUTSCH, Jan Carel
Gramps ID I5833
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 60 jaar, 10 maanden, 4 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E9675] 14 juli 1704 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Doop [E9676] 4 augustus 1704 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
Algemeen

In de Waalse kerk. Is gedopt als Jean Charles.

1b
Beroep [E9677]     wijnkoper
 
Beroep [E9678]     bouwmeester
 
Overlijden [E9679] 18 mei 1765 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Begrafenis [E9680] 24 mei 1765 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
Algemeen

Begraven in de Wester kerk.

2a

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
Moeder BÜCK, Wilhelmina [I1784]
    Broer     KUTSCH, Henric Wilhelm [I30781]
    Broer     KUTSCH, Gabriel Jodocus [I26283]
         KUTSCH, Jan Carel [I5833]
    Broer     KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
    Zus     KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
    Broer     KUTSCH, Louis Charles [I35784]
    Broer     KUTSCH, Carolus [I1792]
    Zus     KUTSCH, Carolina Elisabeth [I23657]

Gezinnen

    Gezin van KUTSCH, Jan Carel en BROUWER, Catharina [F0679]
Getrouwd Vrouw BROUWER, Catharina [I1783]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E111705] 4 juli 1728 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
1c 1d 1e
  Kinderen
 1. KUTSCH, Anna Amelia Johanna [I1818]
 2. KUTSCH, Petrus [I1805]
 3. KUTSCH, Petrus [I1806]
 4. KUTSCH, Wilhelmina [I1807]
 5. KUTSCH, Jan Reinhard [I1809]
 6. KUTSCH, Uilkje [I1811]
 7. KUTSCH, Fredericus [I1812]
 8. KUTSCH, Jan Karel [I1815]
 9. KUTSCH, Catharina [I1819]
 10. KUTSCH, Otto Karel [I1820]

Media

JanCarelKutsch

JanCarelKutsch

Verhaal

Fragment dagboek van Roelof Storm 1774 - 1814 (gemeente archief Leeuwarden) op 9 april 1795:
Heeden de dag, dat de volksstem gaande was, als in de
westerkerk, de menonite kerk, de Luthersche Kerk in de Fraterniteit, als meede
op het Stadshuis en sijn op heden de 10 dezer daaruit verkooren:
Burgering, Apotheker.
van Gurkum, alias de beul sijn soon.
Ros, Silversmids Knegt.
van der Wal, Boekbinder.
van Asperen, bakker.
vander Veen, Coopman.
Gorter, Coopman.
Westerveldt, Rentenier.
Falk, Coopman.
Diekstra, Distelateur.
Miedema, gewesen Koetssier.
I.K. Kutsch, Wijncoper.
(Aant C.M. Dit gaat waarschijnlijk om de verkiezing van het revolutionaire republikeinse commité, kort daarna heeft in Leeuwarden een ware beeldenstorm gewoed, waarbij alle beeltenissen in de stad die, aan de Oranjes deden denken zijn vernietigd, ook de grafkelder van de Oranjes in de Wester(?)-kerk zijn leeggehaald, de botten en schedels kapotgeslagen en daarna verbrand.)

Nog een fragment uit hetzelfde dagboek op 30 januari 1796:
Tussen de 29 en 30ste is de Old Gripman Sikko Aijlva, en de Representant
Broersma na het Blokhuis gebragt, en sijn der weder verscheiden boeren
ingekomen, en des nademiddags is al gewapent volk, het geen hier in de stad
was, in de waapens gekoomen, wel een 1600 mans, en sijn na de
vrouwenpoort gemarscheerd en hebben daar affgehaald Kutsch en Dijkstra,
Staal en Koon, en so de geheele voorstraat langs door de St Jacobsstraat na het
Stadshuis, en hebben de uitgewekenen daargebragt met slaande Trommels en
vliegende vaandels en met een groot geschreeuw van Hoesé; en na dato in het
gewapent volk weder na de Lange piep gemarscheerd, en sijn doe gescheiden;
des avonds is B. Schrader en de beide Represn van Kollumerland de Stads
arest aangesegt.

Nogmaals op 29 maart 1796:
Is de stemdag geweest wegens een Nieuwe Munsipialiteit, en daartoe verkooren, weder vijff, die rede het een jaar geweest zijn, als: J. Valk, O.G. Gorter, R. Bos, J.van Asperen, J.C. Kutsch, en tot Nieuwe: J. Buisman (Mr Bakker), J. Teulinz (Handschoenmaker), F.de Haan (Coopman), T. Leenhuis (verver), H. Cuperus (Mr Silversmid), R. Nollides (Gortmaker), B.van Daalen (Hoedemaker).

Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân (1962):
Wijnkoper te Huizum, vanwaar hij op 10 sept. 1738 met attestatie naar Leeuwarden komt. Hij vestigt zich daar in het op 8 nov 1741 (gr.cons. 27 apr 1742) voor 1650 ggld. door hem gekochte huis Grote Hoogstraat, naast een huis op de hoek van de Poststraat. Volgens het quotisatiekohier van 1749 kan hij dan wel bestaan, wat een aanslag van f 130:3:-- oplevert; zijn gezin bestaat dan uit vijf volwassenen en vijf kinderen.
Hij is 8 april 1733 - 15 maart 1753 secr.-penningmeester van het tuchthuis, 13 juli 1738 (Bevest. 27 juli 1738) - 1740 diaken, 1740 0 1748 burgervaandrig in Minnem espel, 1742 - 1745 bouwmeester en schepen en op 3 april 1748 vroedman. Burgemeester Arnoldi noemt hem in 1749 "seer geattacheerd aan Swalue en groot antagonist van Bourboom" zulks in tegenstelling tot zijn zwager Jacobus Brouwer (van 1749 - 1775 ook vroedsman en klerk van "t comptoir van Bouricius, "onder directie van Bourboom, aan wien dezelve zeer sterk is geatacheerd").

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
  1. BÜCK, Wilhelmina [I1784]
   1. KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
   2. KUTSCH, Carolus [I1792]
   3. KUTSCH, Gabriel Jodocus [I26283]
   4. KUTSCH, Henric Wilhelm [I30781]
   5. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
   6. KUTSCH, Carolina Elisabeth [I23657]
   7. KUTSCH, Louis Charles [I35784]
   8. KUTSCH, Jan Carel
    1. BROUWER, Catharina [I1783]
     1. KUTSCH, Petrus [I1805]
     2. KUTSCH, Petrus [I1806]
     3. KUTSCH, Wilhelmina [I1807]
     4. KUTSCH, Jan Reinhard [I1809]
     5. KUTSCH, Uilkje [I1811]
     6. KUTSCH, Fredericus [I1812]
     7. KUTSCH, Jan Karel [I1815]
     8. KUTSCH, Catharina [I1819]
     9. KUTSCH, Anna Amelia Johanna [I1818]
     10. KUTSCH, Otto Karel [I1820]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Datum: 10-09-1738
    Plaats: Leeuwarden

    Bijzonderheden:
    Op 10 september 1738 ingekomen van Huizum

    Lidmaat
    Jan Carel Kutsch

    Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1008, aktenummer 23583

   • Citaat:

    Bron: DTB Dopen
    Soort registratie: DTB inschrijving doop
    Datum: 04-08-1704
    Plaats: Leeuwarden

    Kind
    Jean Charles
    Vader
    Jean Reinhard Kutsch (docteur en droit)
    Moeder
    Wilhelmine Buck

    Doopboek Waalse gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 1010, aktenummer 315

   • Algemeen:

    Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
    Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
    Gebeurtenis: xNH
    Datum (onder)trouw,
    attestatie of proclamatie: 04-07-1728
    Opmerkingen:
    x in de Westerkerk

    Naam bruidegom: Jan-Carel - Kutsch afkomstig van: Leeuwarden
    Naam bruid: Catharina - Brouwer >afkomstig van: Leeuwarden
    Gebeurtenis: oNH
    Datum (onder)trouw,
    attestatie of proclamatie: 25-06-1728
    Opmerkingen:
    131;wynhandelaar

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Datum: 25-06-1728
    Soort akte: ondertrouw

    Bijzonderheden:
    hij is wijnhandelaar

    Bruidegom
    Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
    Bruid
    Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 909, aktenummer 1236

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Datum: 04-07-1728
    Soort akte: bevestiging huwelijk

    Bijzonderheden:
    getrouwd in de Westerkerk

    Bruidegom
    Jan Carel Kutsch wonende te Leeuwarden
    Bruid
    Catharina Brouwer wonende te Leeuwarden

    Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 989, aktenummer 121

 2. Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân [S0043]
   • Pagina: 1962