MANCADAN, Ebeltje 1a 1b 1c 1d 2a 2b 3a

Geboortenaam MANCADAN, Ebeltje
Gramps ID I26817
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 70 jaar, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E51634] rond 1639 Franeker, Franeker, Friesland, Nederland  
 
Overlijden [E89250] 25 januari 1709 Opsterland, Friesland, Nederland  
4a
Begrafenis [E51635]   Olterterp, Opsterland, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
Moeder SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
    Broer     MANCADAN, Ebel [I40835]
    Broer     MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
         MANCADAN, Ebeltje [I26817]

Gezinnen

    Gezin van BOELENS, Broer Boelardus en MANCADAN, Ebeltje [F8481]
Getrouwd Man BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E51629] 14 november 1658 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
3b 3c 3d
  Kinderen
 1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
 2. van BOELENS, Boelardus Broers [I40775]
 3. BOELENS, Wijger Ambrosius Broers [I43800]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. MANCADAN, Jacobus Sibrandi [I40789]
  1. SIDERIUS, Elske Mathys [I40790]
   1. MANCADAN, Ebel [I40835]
   2. MANCADAN, Sibrandus Jacobi [I40836]
   3. MANCADAN, Ebeltje
    1. BOELENS, Broer Boelardus [I24131]
     1. BOELENS, Hillegonda [I25697]
     2. van BOELENS, Boelardus Broers [I40775]
     3. BOELENS, Wijger Ambrosius Broers [I43800]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohier [S0157]
   • Citaat:

    Bron: Stemkohieren
    Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
    Aktedatum: 1698
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Locatie: Olterterp
    Stemnr.: 5
    Aantal stemmen: 1

    Gebruiker van de helft van andries rienx c.s.
    Albert Barelts
    Eigenaar, met broers en zuster, voor 1/4
    Andries Rienx
    Gebruiker van de helft van ybeltje manckendam
    Harmen Harmens
    Eigenaar
    Claes Rienx
    Eigenaar voor 1/4
    Meyne Andries met zijn vrouw
    Eigenaar voor 1/2; als boedelhoudster van haar wijlen mans nalatenschap
    Ybeltie Manckendam weduwe van bijzitter Broer Boelens
    Eigenaar
    Idske Rienx
    Eigenaar
    Cornelis Rienx

    Bronvermelding
    Cohieren van de Wouden, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2692
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1698

   • Citaat:

    Bron: Stemkohieren
    Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
    Aktedatum: 1698
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Samengevoegd met nr. 1
    Locatie: Luxwoude
    Stemnr.: 2
    Aantal stemmen: 1

    Eigenaar voor 1/2; als boedelhoudster van haar mans goederen
    Ebeltie Manckendam weduwe van bijzitter Broer Boelens
    Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn vrouw
    Substituut-secretaris Augustinus Lycklama â Nijeholt
    Gebruiker

    Diversen: Geen gebruiker vermeld
    Eigenaar voor 1/6
    Juffr. Haeckjen Hemminga
    Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn vrouw
    Luitenant Boelardus Boelens

    Bronvermelding
    Cohieren van de Wouden, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2692
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1698

   • Citaat:

    Bron: Stemkohieren
    Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
    Aktedatum: 1698
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Samengevoegd met nr. 2
    Locatie: Luxwoude
    Stemnr.: 1
    Aantal stemmen: 1

    Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn vrouw
    Luitenant Boelardus Boelens
    Eigenaar voor 1/6; uit naam van zijn vrouw
    Substituut-secretaris Augustinus Lycklama â Nijeholt
    Eigenaar voor 1/2; als boedelhoudster van haar mans goederen
    Ebeltie Manckendam weduwe van bijzitter Broer Boelens
    Gebruiker

    Diversen: Geen gebruiker vermeld
    Eigenaar voor 1/6
    Juffr. Haeckjen Hemminga

    Bronvermelding
    Cohieren van de Wouden, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2692
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1698

   • Citaat:

    Bron: Stemkohieren
    Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
    Aktedatum: 1698
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Locatie: Olterterp
    Stemnr.: 3
    Aantal stemmen: 1

    Eigenaar voor 1/72
    Notaris Sinnema met zijn vrouw
    Eigenaar voor 1/24
    Regina Hendrix
    Eigenaar voor 19/36
    Juffr. Haeckjen Hemminga
    Gebruiker van de helft van haeckjen van hemminga
    Roel Minnerts
    Gebruiker van de helft van ybeltje manckendam c.s.
    Claes Rienx
    Eigenaar voor 5/12; als boedelhoudster van haar mans goederen
    Ybeltje Manckendam weduwe van bijzitter Broer Boelens

    Bronvermelding
    Cohieren van de Wouden, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2692
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1698

 2. Lidmatenboeken [S0168]
   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Aktedatum: 16-02-1699
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Op 16 februari 1699 genoemd; als "gesubstitueerde ontfangerske"

    Lidmaat
    Ybeltje Mancadam

    Bronvermelding
    Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 557, aktenummer 613
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1677-1850

   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Aktedatum: 27-04-1707
    Plaats: Opsterland

    Bijzonderheden:
    Op 27 april 1707 zij lidmaat

    Lidmaat
    Ybeltje Mancadam
    Weduwe van de bijzitter
    Broer Boelens

    Diversen: Op 16 augustus 1676 hij overleden. Latere aantekening.

    Bronvermelding
    Lidmatenregister Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 557, aktenummer 735
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1677-1850

 3. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Citaat:

    Bron: DTB Begraven
    Soort registratie: DTB inschrijving begraven
    Aktedatum: 21-03-1709

    Bijzonderheden:
    wegens erfenis, legaat £ 40:-:-

    Citaat:
    ontfangen van de erfgenamen van Ibeltie Manckendam sijnde van haar besprooken aen de dijaconije armen van deese plaets

    Overledene
    Ibeltie Manckendam

    Bronvermelding
    Diaconierekeningboek Beetsterzwaag, archiefnummer 245-04, Hervormde gemeente Beetsterzwaag-Beets-Otterterp - Tresoar, inventarisnummer 104, aktenummer 23
    Gemeente: Opsterland
    Periode: 1700-1717

   • Citaat:

    Leeuwarden, huwelijken 1658
    Vermelding: Ondertrouw op 30 oktober 1658
    Man : Broer Boelens
    Vrouw : Ebeltie Manckendam afkomstig van Franeker
    Opmerking : hij is schrijver

    Gestandaardiseerde namen: BROER BOELES en IEBELTJE

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1653-1663
    Inventarisnr.: DTB 902

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 30-10-1658
    Soort akte: ondertrouw

    Bijzonderheden:
    hij is schrijver

    Bruidegom
    Broer Boelens
    Bruid
    Ebeltie Manckendam wonende te Franeker

    Bronvermelding
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 902, aktenummer 546
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1653-1663

   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Aktedatum: 14-11-1658
    Soort akte: derde proclamatie

    Bruidegom
    Broer Boelens
    Bruid
    Ebeltie Manckendam wonende te Franeker

    Bronvermelding
    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 902, aktenummer 932
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1653-1663

 4. Grafsteen informatie [S0030]
   • Citaat:

    naam: Boelens, Broer Boeles
    sterfdatum: 16-8-1676
    geboortejaar: 1630
    godsdienst: hervormd
    aant.: belastingontvanger; bijzitter
    vader: met inscriptie
    moeder: met inscriptie
    echtgenoot: geh. Mancadan, Iebeltje
    commentaar vindplaats: in de kerk
    type: Grafstenen
    bron: Grafschriften Opsterland
    plaats: Olterterp
    aantekening:
    boeknummer: 4965
    commentaar
    Anno 1676 den 16en augusty is in den heere ontslapen den erentphesten Broer Boelens in leven bijsitter en ontfanger van Opsterland ende schrijver van een compagnie te voet oud 46 jaeren en leit alhier begraven

    Anno 1709 den 25en januarius is in den heere gerust den deugdrijcke Ebeltie Mangadan wed. wijl de e. Broer Boelens oud omtrent 70 jaeren en leit alhier begraven