SCHOONEBEEK, Jan Jansen

Geboortenaam SCHOONEBEEK, Jan Jansen
Gramps ID I25320
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E51819] 21 april 1686 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland  
1a
Beroep [E88910]     mr. chirurgijn
Algemeen

Heelmeester.

 
Beroep [E51817]   Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland burger vaandrig
 
Overlijden [E107490] voor 1739    
2a

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40887]
Moeder , Leentie Pytters [I40888]
    Zus     SCHOONEBEEK, Eelske Jansen [I40897]
    Broer     SCHOONEBEEK, Holcke Jans [I40891]
         SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I25320]
    Broer     SCHOONEBEEK, Pitter Jansen [I40889]
    Zus     SCHOONEBEEK, Hotske Jansen [I40898]
    Zus     SCHOONEBECK, Hotske Jansen [I40894]
    Zus     SCHOONENBECK, Pietie Jansen [I40895]
    Broer     SCHOONEBEEK, Pitter Jansen [I40900]

Gezinnen

    Gezin van SCHOONEBEEK, Jan Jansen en , Aafke Huiberts [F5894]
Getrouwd Vrouw , Aafke Huiberts [I27793]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E88447] 1 augustus 1712 Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland  
1b
  Kinderen
 1. SCHOONEBEEK, Grietje Jans [I9340]
 2. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I28773]
 3. SCHOONEBEEK, Huibert Jansen [I40890]
 4. SCHOONEBECK, Huibert Jansen [I40896]
 5. SCHOONEBEEK, Huibert Jansen [I40899]

Verhaal

overleden 26 jan 1789 Harlingen, oud 75 jaar; fiches inventarisnummer 320; old-vaandrig in 1732, chirurgijn in 1732, ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde medicijnen op ordres en ten laste van de Stad, 20 jun 1731: 57-9-. , (B283); id, wegens visites en geleverde medicamenten aan Antje Lammerts, 19 mrt 1732: 6-3-. , (B283); gemeentebestuur betaalt aan dr. Visser vacatien over de visitatie van een dood kind van ene Antje Lammerts sampt aan B. Lanting en J. S. , als chirurgijns, 1 apr 1732: 16-10-. , (B283); id, met chirurgijn Krijtenburg en dr. Visser, wegens een visitatie aan een vrouwspersoon met name Baukjen Simons, 8 jun 1735: 10-16-. , (B283); chirurgijn in 1744, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het cureren van een beenbreuk van Pieter Brouwer gedurende dat hij niet onder alimentatie van de Armekamer is geweest, 25 sep 1741: 10 Caroliguldens; id, gedane dienst in het cureren van de vrouw van Pieter Plas, 16 mrt 1744: 8 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld); Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen Aefke Huijberts huisvrouw van J. S. Mr Chirurgijn en borger faendrik binnen Harlingen. in desen met de Selve gesterkt keurmeestersche vant Spek en vlees alhier ter Stad dat Sij Supplnte om moverende redenen wel Genegen Soude Sijn om dito functie te Transporteren en over te dragen op haer Soon Jan Jansen Schonebeek en dat Vermits minderjarigheit van gedoopt haer Soon voors. Functie in middelen tijde mogte worden bediend bij haer man J. S. voors. Edog t Eene nog andere niet kan geschieden als met Consent en approbatie van Ued Achtb alwaer omme de Suppliante Seetr ootmoedig Versoekt Ued Achtb gelieven niet alleen in de versogte overdragte maer ook in de Substitutie ten requeste gemeld te accordeeren en haer Zoon Jan Schonebeek voor keurmr vant Spek en vlees in haer Suppliantes plaetse aen te Stellen, en haer man geduurende de minderjarigheit van haer Zoon tot Substituut vant Selve Functie ofte ander Sints Soo Lange Ued Achtb het Selve Verstaen Sullen alles op Lasten pligten en profijten daer toe Staende quo facto etc reqtus vert J M Tuininga. ; In margine stonde; De Magistr accordeerende in ?t transport ten Requeste Versogt Eligeert de persoon van Jan Jansen Schonebeek tot merk en keurmr vant vlees en Spek alhier ter Stede van tijd tot wordende gebragt om verkogt te worden alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden Sampt Instructie tot voors. bedieninge Specteerende met verder Consent dat gemelte functie geduurende de minderjarigheijt van Genoemde Jan Jansen door des Selvs Vader J. S. worde bediend en waergenomen Mits doende den eed daer toe Staende actum den 21 augustus 1729 vert J V Crijtenburg ter ordtie van de Magistraet Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 21 augustus 1729 heeft J. S. den eed als gesubstitueerde keurmr ten requeste breder vermeld gedaen in handen Van de Hr. praesiderende Br. Crijtenburg In kennisse van Mij Secr. vert. Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad Harlingen 1729);

Verhaal

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.

 

 

Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-05-28 01:58:13.

 

 

boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W onderwerp
2500066r 25-10-1739 Hendrik Baltus varensgezel koper voor GG 407:21:00 huis (Ossenmarkt ZZ, waarschijnlijk Grote Ossenmarkt 10) (korte beschrijving)
2500066r 25-10-1739 Geertie Jans
2500066r 25-10-1739 Grietie Freerks c.s. huurder
2500066r 25-10-1739 stad Harlingen verpachter grond
2500066r 25-10-1739 Yeme Jansen mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten
2500066r 25-10-1739 Pieter Reiners naastligger ten zuiden
2500066r 25-10-1739 Aafke Huiberts naastligger ten westen
2500066r 25-10-1739 Ossenmarkt naastligger ten noorden
2500066r 25-10-1739 Aafke Huiberts verkoper van 13/16
2500066r 25-10-1739 oud burger-vaandrig wijlen Jan Schonebeek mr. chirurgijn
2500066r 25-10-1739 Janke Jans Both verkoper van 1/16
2500066r 25-10-1739 Romke Wytses Wassenaar
2500066r 25-10-1739 meerderjarige vrijster Berber Jans Both verkoper van 1/16 (Opm.: in de akte staat : Bot)
2500066r 25-10-1739 minderjarige Lijsbeth Jans Both verkoper van 1/16 (heeft als curator: Symon Johannis Stinstra)

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I40887]
  1. , Leentie Pytters [I40888]
   1. SCHOONEBEEK, Jan Jansen
    1. , Aafke Huiberts [I27793]
     1. SCHOONEBEEK, Jan Jansen [I28773]
     2. SCHOONEBEEK, Grietje Jans [I9340]
     3. SCHOONEBEEK, Huibert Jansen [I40899]
     4. SCHOONEBECK, Huibert Jansen [I40896]
     5. SCHOONEBEEK, Huibert Jansen [I40890]
   2. SCHOONEBEEK, Pitter Jansen [I40889]
   3. SCHOONEBEEK, Holcke Jans [I40891]
   4. SCHOONEBECK, Hotske Jansen [I40894]
   5. SCHOONENBECK, Pietie Jansen [I40895]
   6. SCHOONEBEEK, Eelske Jansen [I40897]
   7. SCHOONEBEEK, Hotske Jansen [I40898]
   8. SCHOONEBEEK, Pitter Jansen [I40900]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Datum: 21 april 1686
   • Pagina: 324/2756
   • Citaat:

    Harlingen, dopen, doopjaar 1686
    Gedoopt op 21 april 1686 in Harlingen
    Dopeling: Jan
    Vader: Jan Jansen Schoonebeek
    Moeder: Leentie Pytters

    Gestandaardiseerde namen:
    Dopeling: JAN of JANKE
    Vader: JAN JANS .....
    Moeder: LEENTJE PIETERS
    ..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus

    Bron:
    Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1675-1699
    Inventarisnr. : DTB 324

   • Citaat:

    Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken, inventarisnummer 333, aktenummer 1261

 2. Proclamatieboeken [S0100]
   • Citaat:

    1754 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
    adres samenvatting
    Spekmarkt 2 Wybren Bartels Klok, mr. uurwerkmaker, koopt een huis op de Spekmarkt, door de verkoperse als eigenaar bewoond. Grondpacht 30 st aan de Stad. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. en W. Marijke Huigens, ten N. de heer Junius van Alema. Gekocht van Aafke Huberts, wd. Jan Schonebeek, voor haarzelf voor 1/2 en als erfgenaam ex testamento van haar man voor 1/2, voor 229 gg 14 st.