, Aemilius Iacobides

Geboortenaam Aemilius Iacobides
Gramps ID I40421
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 60 jaar, 6 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte [E51955] rond 1649    
 
Overlijden [E51956] 27 juli 1709    
1a

Gezinnen

    Gezin van , Aemilius Iacobides en ALKEMA, Antje Aebes [F11451]
Getrouwd Vrouw ALKEMA, Antje Aebes [I31033]
  Kinderen
 1. , Iacobus Aemilius [I40431]

Kwartierstaat

  1. , Aemilius Iacobides
   1. ALKEMA, Antje Aebes [I31033]
    1. , Iacobus Aemilius [I40431]

Bronverwijzing

 1. Grafsteen informatie [S0030]
   • Citaat:

    Bron: walmar.nl

    naam: Abbema, Rintje Tjepkes
    sterfdatum: 15-6-1674
    geboortejaar: 1636
    godsdienst: doopsgezind
    aant.: koopman
    vader: met inscriptie
    moeder: met inscriptie
    echtgenoot: geh. 1658 Meylema, Grietje Lieuwes
    echtgenoot: geh. 1662 Alkema, Antje Aebes
    commentaar vindplaats: Martinikerk
    type: Grafstenen
    bron: Waarneming H. de Walle
    plaats: Franeker
    aantekening:
    boeknummer: 1721
    commentaar
    Anno 1674 den 15 iunius is in den heere gerust den eersamen Rintie Tiepkes Abbema burger ende coopman binnen Franequer oudt omtrent 38 iaren ende leidt alhier begraven

    Anno 1660 den 12 september is in den heere gerust gerust de eerbare Antie Witsses dr de huisvrou van Tiepke Rinties Abbema oudt 70 iaer 10 maenten en leit alhier begraven

    Anno 1669 den 10 ianuari is in den heere gerust den eersamen Tiepke Rinties Abbema burger ende coopman binnen Franequer out int 78 iaer en leit hier begraven

    Anno 1674 den 28 maert is in den heere gerust de eerbare Heiltie Tiepkes de huisvrou van Beern Poppes Salwerda out 42 iaer ende leit alhier begraven

    Ao 1689 den 26en octobris sterf Iacobus Aemilius oudt 9 iaeren en een maendt en leit alhier begraven

    ... is overleden de eerbare Antie Aebes Alcama eerst de huisvroue van wyl: de coopman Rintie Tiepckes Abbema en laest die van vroedtsman Aemilius Iacobides

    Anno 1701 den 2en april sterf den eersamen Beern Poppes Salwerda coopman in graenen old int 83 iaer en leit alhier begraven

    Anno 1709 den 27 july is in den heere gerust Amilius Jacobides apothecarius oud burgemeester ouderling en kerckvoogd alhier ter steede out 67 jaaren en leit alhier begraven