KUTSCH, Johan Reinhard 1a 2a 3a

Geboortenaam KUTSCH, Johan Reinhard
Gramps ID I5830
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E9655] 18 september 1667 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
4a
Beroep [E9656] 5 februari 1678 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland schrijver
Algemeen

Wordt op 5 februari 1678 schrijver van een compagnie, en op 17 mei 1695 (dan compagnie Van Scheltinga) als zodanig vervangen.

1b
Beroep [E9657] 3 mei 1690 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland advocaat
Algemeen

Advocaat Hof van Friesland, wordt op 14 september 1728 bevorderd tot oudste advokaat van het Hof.

1c
Beroep [E9658] 1706 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland burgerhopman
Algemeen

Burgerhopman in het Noord Oldehoofster espel.

1d
Beroep [E9659] tussen 1709 en 1714 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland bouwmeester
1e
Beroep [E9660] na 1714 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland rentmeester
Algemeen

Aan het Hof van stadhouder regentesse Maria Louise van Orange en Nassau (Marijke Meu)

5
Beroep [E9661] tussen 13 november 1716 en 8 april 1733   secretaris-penningmeester
Algemeen

Tussen 13 nov. 176 en 8 april 1743 secretaris-penningmeester van 's Lands Tuchthuis.

1f
Beroep [E9662] tussen 1721 en 1724 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland schepen
1g
Overlijden [E9663] 26 maart 1743 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
Algemeen

Overleden in het Hofstraatje te Leeuwarden.

1h
Begrafenis [E9664] 3 april 1743 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
Algemeen

Begraven in de Grote kerk te Leeuwarden.

1i

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader KUTSCH, Gabriël [I5831]
Moeder , Anna Outgers [I5832]
    Broer     KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
    Broer     KUTSCH, Outger [I33302]
    Broer     KUTSCH, Johan Rynnert [I24935]
    Zus     KUTSCH, Bontie (Bottie of Bondina) [I33422]
    Broer     KUTSCH, Johan Reinner [I30645]
    Zus     KUTSCH, Anna Margieta [I33907]
         KUTSCH, Johan Reinhard [I5830]
    Broer     KUTSCH, Hendricus Petrus [I24114]
    Zus     KUTSCH, Anna Maria [I28791]
    Broer     KUTSCH, Tarquinius [I35281]
    Zus     KUTSCH, Anna Margriet [I23747]
    Broer     KUTSCH, Johannes Davidt [I28531]

Gezinnen

    Gezin van KUTSCH, Johan Reinhard en , Neeltie Dircks [F6416]
Getrouwd Vrouw , Neeltie Dircks [I28361]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E111390] 25 november 1694 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
4b 4c
  Kinderen
 1. KUTSCH, Theodorus [I32627]
    Gezin van KUTSCH, Johan Reinhard en BÜCK, Wilhelmina [F0671]
Getrouwd Vrouw BÜCK, Wilhelmina [I1784]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E115356] 10 mei 1698 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
Algemeen

Ondertrouw op 23 april 1698, attestatie op 10 mei 1698.

4d 4e
  Kinderen
 1. KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
 2. KUTSCH, Carolus [I1792]
 3. KUTSCH, Gabriel Jodocus [I26283]
 4. KUTSCH, Henric Wilhelm [I30781]
 5. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
 6. KUTSCH, Carolina Elisabeth [I23657]
 7. KUTSCH, Louis Charles [I35784]
 8. KUTSCH, Jan Carel [I5833]

Media

Verhaal

Johan Reinhard was onder meer Rentmeester aan het hof van Oranje Nassau (Leeuwarden). In deze functie was hij kennelijk ook vertegenwoordiger van het stadhouderlijk hof in rechtzaken. Hierdoor zijn in de archieven van de Provincie Friesland een aantal zaken in de civiele dossiers terug te vinden waarin hij een rol heeft gespeeld. Meestal ging het hier om betalings en/of eigendoms kwesties, waarbij slechts weinig bekend wordt over de persoon van Johan Reinhard. Wel interessant is dat hierdoor zijn handschrift, inclusief zijn handtekening bewaard is gebleven. Deze heb ik in de in de mediabestanden bijgevoegd.

Zie voor zijn Kwartieren in het Genealogisch jaarboek 1962 pagina 15.

Misschien is hij de Jon Kutsch, die in de Leeuwarder kerkeraadshandelingen in 1687 wordt vermeld als ontucht hebbende gepleegd met een zekere juffrouw Caron. De zaak wordt eerst vermeld in de acta van 8 jan 1687; zij is dan uit de stad en wordt op 21 dec. 1687 aan de gemeente voorgesteld. Wellicht is zij de Catharina Caron , die op 12 oct 1687 met attestatie van Rotterdam naar Leeuwarden komt.

Jierboek fan it Frysk Genealogisk wurferbân 1962:
Hij promoveert in april 1690 te Franeker op het dispuut "de Mutuo"en wordt 3 mei 1690 als advokaat voor den Hove van Friesland ingeschreven. Hij komt op 16 juli 1690 met attestatie van Franeker naar Leeuwarden en is later Waals. Als Ancien (ouderling) wordt hij vermeld in 1701 en 1708. Nog later is hij weer NederDuitsch Gereformeerd en op 12 juli (bevestiging 26 juli) 1739 tot 1741 ouderling.
In 1706 wordt hij burgerhopman in het Oldehoofster espel. van 1709 tot 1714 is hij tevens bouwmeester. Op 9 januari 1714 wordt hij verkozen tot vroedsman en van 1721 tot 1724 is hij schepen. Bovendien komt hij voor als rentmeester van H.Hoogheid (zie Civ. sententies Hof van Friesland), is hij van 13 nov. 1716 tot 8 april 1728 secretaris-penningmeester van 's Lands Tuchthuis en wordt hij op 14 sept. 1728 bevorderd tot den rang van oudsten advokaat.
Hij sterft in het Hofstraatje op 26 maart 1743 en wordt op 3 april 1743 in de Grote kerk te Leeuwarden begraven. Op 27 maart 1743 wordt hij als vroedsman vervangen.
Een in zijn eigen huis geënclaveerde kelderkamer verwerft hij op 17 febr 1724 (kl.cons 18 sept 1724) voor 125 Car. gld. (de ligging van het huis wordt niet vermeld).

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. KUTSCH, Gabriël [I5831]
  1. , Anna Outgers [I5832]
   1. KUTSCH, Johan Reinhard
    1. , Neeltie Dircks [I28361]
     1. KUTSCH, Theodorus [I32627]
    2. BÜCK, Wilhelmina [I1784]
     1. KUTSCH, Henric Wilhelm [I30781]
     2. KUTSCH, Gabriel Jodocus [I26283]
     3. KUTSCH, Jan Carel [I5833]
     4. KUTSCH, Tarquinius Bernardus [I36463]
     5. KUTSCH, Amelia Johanna [I1763]
     6. KUTSCH, Louis Charles [I35784]
     7. KUTSCH, Carolus [I1792]
     8. KUTSCH, Carolina Elisabeth [I23657]
   2. KUTSCH, Johan Danyel [I23735]
   3. KUTSCH, Johan Rynnert [I24935]
   4. KUTSCH, Outger [I33302]
   5. KUTSCH, Bontie (Bottie of Bondina) [I33422]
   6. KUTSCH, Johan Reinner [I30645]
   7. KUTSCH, Hendricus Petrus [I24114]
   8. KUTSCH, Anna Margieta [I33907]
   9. KUTSCH, Anna Maria [I28791]
   10. KUTSCH, Anna Margriet [I23747]
   11. KUTSCH, Tarquinius [I35281]
   12. KUTSCH, Johannes Davidt [I28531]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân [S0043]
   • Pagina: 1962
   • Opmerking over een bronverwijzing:

    Mogelijk zoon van J. Gallieris, ontvanger der gemene lands middelen te Sluis
    (1693); trouwde 's-Gravenhage (Scheveningsek.) 19 okt. 1712 Lidwina van der
    Burcht, geb. 's-Gravenhage 24 aug., ged. aldaar (Gr.k.) 27 aug. 1681, f Regensburg
    14 nov., begr. aldaar (Drieëenheidsk.) 17 nov. 1760148,149, dochter van Mr.
    Johan van der Burcht, advocaat voor den Hove van Holland, en Maria Wittewrongel.
    Tussen 1724 en 1733 was zijn amanuensis Hemic Wilhelm Kutsch,
    ged. Leeuwarden (Waalse k.) 26 dec. 1699, schrijver van een
    compagnie 25 april 1714 tot 9 maart 1718, schrijver te Leeuwarden
    (1723), notaris aldaar (geadmitteerd 10 nov. 1736), later te
    Heerenveen.
    Zoon van Mr. Johan Reinhard Kutsch, schrijver van een compagnie 1678 tot
    1695, phil. student te Franeker 27 mei 1684, als jur. cand. opnieuw ingeschreven
    okt. 1689, promoveerde 29 april 1690, advocaat voor den Hove
    van Friesland 1690, ancien van de Waalse gemeente te Leeuwarden 1701,
    1708, ouderling van de Gereformeerde gemeente 1739 tot 1741, burgerhopman
    in het Noord Oldehoofser espel 1706, bouwmeester 1709 tot 1714,
    vroedsman 1714, schepen 1721 tot 1724, rentmeester van de Prinses van
    Oranje 1714, secretaris-penningmeester van 's lands tuchthuis 1716 tot 1733,
    en Wilhelmina Buck, kamenier van Prinses Johanna Agnes van Nassau (1698).
    Jierb. 1962, 21.

   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
   • Pagina: 1962
 2. Pieter Nieuwland: Collectie Pieter Nieuwland (Tresoar, Leeuwarden) [S0175]
   • Pagina: 5555
   • Citaat:

    Bron: Inscripties en grafschriften
    Soort registratie: Inscripties en grafschriften akten
    Plaats: Sijbrandaburen
    Soort akte: Inscriptie

    Bijzonderheden:
    Wilhelmina Buck overleden 5 january 1762 weduwe J.R. Kutsch in leeven j.u.d. advocaat voor den hove van Friesland
    Bron: Grafschriften Roorda
    Object: grafsteen

    Genoemd
    Wilhelmina Buck 87 jaar oud, overleden op 05-01-1762

    Diversen: geboren rond 1675 Religie: N.H.
    Gehuwd met: 1698 Johannes Reinhard Gabriels Kutsch
    Genoemd
    Johannes Reinhard Gabriels Kutsch 76 jaar oud, overleden op 26-03-1743

    Diversen: advocaat in 1690; doctor Religie: N.H.
    Kind van: Gabriel Kutsch en Anna Outgers
    Gehuwd met: 1698 Wilhelmina Buck

    Bronvermelding
    Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 5555
    Periode: 1341-1901

 3. Lidmatenboeken [S0168]
   • Datum: 31 januari 1751
   • Pagina: 583/184
   • Citaat:

    Bron: DTB Lidmaten
    Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
    Aktedatum: 31-01-1751
    Plaats: Rauwerderhem

    Bijzonderheden:
    Op 31 januari 1751 ingekomen van Makkum
    Op 5 januari 1762 zij overleden

    Man:
    J. R. Kutsch (J.U.D.Advocaat Hof van Friesland)
    Vrouw:
    Wilhelmina Buck

    Bronvermelding
    Lidmatenregister Herv. Gemeente Sijbrandaburen en Terzool, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 583, aktenummer 184
    Gemeente: Rauwerderhem
    Periode: 1671-1850

 4. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Datum: 18 september 1667
   • Pagina: 931/6383
   • Citaat:

    Bron: DTB Dopen
    Soort registratie: DTB inschrijving doop
    Aktedatum: 18-09-1667
    Plaats: Leeuwarden

    Dopeling
    Johan Reyner
    Vader
    Gabbryel Coets

    Bronvermelding
    Doopboek Herv. gem. Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 931, aktenummer 6383
    Gemeente: Leeuwarden
    Periode: 1654-1667

   • Datum: 10 november 1694
   • Pagina: 906/1824
   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Datum: 10-11-1694
    Soort akte: ondertrouw

    Bijzonderheden:
    hij is advocaat voor het Hof van Friesland

    Bruidegom
    Johan Reinhart Kutsch
    Bruid
    Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1824

   • Datum: 25 januari 1694
   • Pagina: 906/874
   • Citaat:

    Bron: DTB Trouwen
    Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
    Datum: 25-11-1694
    Soort akte: derde proclamatie

    Bruidegom
    Johan Reinhart Kutsch
    Bruid
    Neeltie Dircks wonende te Leeuwarden

    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 874

   • Citaat:

    Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 906, aktenummer 1434

   • Citaat:

    Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 983, aktenummer 882

 5. Hof van Friesland, Civiele dossiers [S0032]