, Gaele Keimpes 1a 2a

Geboortenaam Gaele Keimpes
Gramps ID I37604
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doop [E46738] 10 oktober 1723 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
3a
Overlijden [E46753] rond 1790    
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader , Keimpe Feitses [I37610]
Moeder , Taetske Jans [I37611]
         , Gaele Keimpes [I37604]

Gezinnen

    Gezin van , Gaele Keimpes en , Antje Hedzers [F10026]
Getrouwd Vrouw , Antje Hedzers [I37605]
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk [E46737] 14 mei 1752 Rijperkerk, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
3b
  Kinderen
 1. , Aaltje Geeles [I37607]
 2. , Taetske Gaeles [I37608]
 3. , Hedzer Gaeles [I37609]
 4. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
 5. , Hedzer Geeles [I37606]

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. , Keimpe Feitses [I37610]
  1. , Taetske Jans [I37611]
   1. , Gaele Keimpes
    1. , Antje Hedzers [I37605]
     1. , Aaltje Geeles [I37607]
     2. , Taetske Gaeles [I37608]
     3. , Hedzer Gaeles [I37609]
     4. FOKKEMA, Trijntje Geales [I0090]
     5. , Hedzer Geeles [I37606]

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Speciekohier [S0013]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel speciekohieren
    Soort registratie: Inschrijving Tietjerksteradeel speciekohieren
    Aktedatum: 1748
    Plaats: Oenkerk

    Bijzonderheden:
    Locatie: 27 br

    Bewoner
    Romke Annes

    Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1757 naar Oenkerk 7 br, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Abe Cornelis

    Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1755 naar Oenkerk 16 lq, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Piebe Joukes

    Diversen: Post 2 - In 1757 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 2 br, Tietjerksteradeel - In 1760 naar Rinsumageest, Dantumadeel
    Bewoner
    De weduwe van ds. Petrus Postma

    Diversen: Post 2 - In 1755 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 1 lq, Tietjerksteradeel - In 1759 naar Aalsum, Oostdongeradeel
    Bewoner
    Gaele Keimpes

    Diversen: Post 3 - In 1760 hoofdbewoner, ingekomen van Rijperkerk 48, Tietjerksteradeel - In 1786 naar Oenkerk 2 br, Tietjerksteradeel - Opm.: 1780: dochter dient
    Bewoner
    Rinse Postma

    Diversen: Post 3 - In 1759 hoofdbewoner, ingekomen van post 2 als zoon - In 1762 overleden - Opm.: 1759: bezit geen £ 600; 1762: de weduwe naar Birdaard
    Bewoner
    Sjoerd Wytses

    Diversen: Post 4 - In 1786 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 31, Tietjerksteradeel - In 1798 naar Roodkerk, Dantumadeel
    Bewoner
    Michiel Harmens

    Diversen: Post 4 - In 1762 hoofdbewoner, ingekomen van Oudkerk 45, Tietjerksteradeel - In 1769 naar Suawoude 25, Tietjerksteradeel - Opm.: 1765: zoon getrouwd
    Bewoner
    Meint Jacobs

    Diversen: Post 5 - In 1798 hoofdbewoner, ingekomen van Roodkerk, Dantumadeel - In 1800 naar Oudkerk 12 lq, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Jan With

    Diversen: Post 5 - In 1769 gebruiker - In 1782 niet meer vermeld - Opm.: hoofden aangegeven op nr. 26
    Bewoner
    Keimpe Sybes

    Diversen: Post 6 - In 1800 hoofdbewoner, ingekomen van Lekkum, Leeuwarderadeel - In 1801 naar Lekkum, Leeuwarderadeel
    Bewoner
    De weduwe van Jan With

    Diversen: Post 6 - In 1782 gebruiker - In 1786 niet meer vermeld - Opm.: hoofden aangegeven op nr. 26
    Bewoner
    Doeke Aukes

    Diversen: Post 7 - In 1801 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 21 lq, Tietjerksteradeel - In 1805 nog alhier
    Bewoner
    De erven van Jan With

    Diversen: Post 7 - In 1786 gebruiker - In 1788 niet meer vermeld - Opm.: hoofden aangegeven op nr. 26
    Bewoner
    Sikke Johannes

    Diversen: Post 8 - In 1788 hoofdbewoner, begint - In 1789 naar Oenkerk 16 lq, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Geert Gosses

    Diversen: Post 9 - In 1789 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 28 lq, Tietjerksteradeel - In 1792 naar Oenkerk 4 lq, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Feye Hattums

    Diversen: Post 10 - In 1792 hoofdbewoner, ingekomen van Oenkerk 23 lq, Tietjerksteradeel - In 1793 naar Oenkerk 38, Tietjerksteradeel
    Bewoner
    Foeke AEbes

    Diversen: Post 11 - In 1793 hoofdbewoner, ingekomen van Dokkum - In 1800 woont bij een ander - Opm.: 1793-1794: 's mans hoofd aangegeven op nr. 26; 1795: onder exemptie
    Bewoner
    Haye Douwes

    Diversen: Post 12 - In 1800 hoofdbewoner, ingekomen van Giekerk 2, Tietjerksteradeel - In 1805 nog alhier

    Bronvermelding
    Lijst van bewoners per perceel, archiefnummer 1731, Speciekohieren Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 684
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1748-1805

 2. Pieter Nieuwland: Collectie Pieter Nieuwland (Tresoar, Leeuwarden) [S0175]
   • Citaat:

    Bron: Tietjerksteradeel e.o.
    Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.

    Bijzonderheden:
    Gaele Keimpes; boer, 1788 op Oenkerk 11, overl. Oenkerk 1790/91, tr. Rijperk. 14 mei 1752 Antje Hedzers, v Roodkerk, hij Rpk., quotisatie: een vrijgezel die de cost wel kan winnen, 1, 9-13, person. koh.: 1768 nom. ux. £ 333-6, 1777 onder ede nihil; speciekoh.: 1748 Rijperk. 15 (inwon.), 1750 hoofdbew., 1753 naar 48, 1760 Oenkerk 27 br, 1786 2 br, 1789: vrouw overleden, 1791: hijzelf overl., opgevolgd door zoon Hedzer; ki. (geb. Rijperkerk): Aaltje, ged. 11 mei 1755 (ruim 5 wk oud), Taetske, geb. 13 okt. 1756, Hedzer, 6 mei 1758, Trijntje, 6 jan. 1760, Hedzer, geb. Oenkerk juli 1763, ged. ald. 12 juli 1767, wellicht ook nog zoon Keimpe

    Vermeld
    Gaele Keimpes

    Diversen: Gedoopt Rijperkerk 10 okt. 1723
    Vader
    zoon van Keimpe Feitses
    Moeder
    Taetske Jans

    Bronvermelding
    Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 21723
    Gemeente: Tietjerksteradeel
    Periode: 1600-1850

 3. aa Archief Doop-, trouw- en begraafboeken. [S0014]
   • Opmerking over een bronverwijzing:

    Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1723
    Dopeling: Gaele
    Gedoopt op 10 oktober 1723 in Rijperkerk
    Kind van Keimpe Feitses en Taetske Jans

    Opm.: De dopeling was circa 4 weken oud, in een doorgehaalde tekst in de
    inschrijving staat 3 weken oud en 4 dagen

    Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
    Dopeling : GEELE of GEELTJE
    Vader : KEIMPE FEITSES
    Moeder : TEETSKE JANS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
    Herv. gem. Rijperkerk en Hardegarijp, doop 1658-1811
    Inventarisnr. : DTB 720
    Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

   • Opmerking over een bronverwijzing:

    Tietjerksteradeel, huwelijken 1752
    Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1752 in Rijperkerk
    Man : Geele Keimpes afkomstig van Rijperkerk
    Vrouw : Antje Hedzers afkomstig van Roodkerk

    Gestandaardiseerde namen: GEELE KEIMPES en ANTJE HEDSERS

    Bron:
    Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
    Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp 1658-1810
    Inventarisnr.: DTB 721
    Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar