BOELENS, Rinscke Broers

Geboortenaam BOELENS, Rinscke Broers
Gramps ID I40871
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden [E51802] 22 september 1669 Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland  
 
Begrafenis [E51803]   Wijns, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader BOELENS, Broer Boeles [I40779]
Moeder FOCKENS, Wemel Saeckes [I40780]
    Broer     van BOELENS, Boelardus Broers [I40773]
    Zus     BOELENS, Sierkckje Broers [I40855]
    Zus     BOELENS, Frouckje Broers [I40856]
    Zus     BOELENS, Wytske Broers [I40857]
    Zus     BOELENS, Trijntje Broers [I40858]
    Zus     BOELENS, Auckje Broers [I40859]
         BOELENS, Rinscke Broers [I40871]

Gezinnen

    Gezin van , Aucke Rinses en BOELENS, Rinscke Broers [F11418]
Onbekend Partners , Aucke Rinses [I40872]

Verhaal

Bron: http://www.spanvis.nl/Van%20Teijens/index4.html

Rinscke staat niet vermeld in NP, maar er is ampel bewijs voor de relatie. Allereerst komt zij wel voor in de achttiende-eeuwse genealogie van deze familie.143 Verder laten een Aucke Rinses en een niet bij naam genoemde moeder te Leeuwarden drie keer een dochter Weemel dopen: op 5 november 1645 (Wemeltye), op 28 november 1648 (Wommelke) en op 1 april 1655 (Weemel).

Ten slotte is er de gezamenlijke verkoop van een huis op de Tuinen te Leeuwarden. Dat gebeurt in twee etappes: in 1676 verkopen Ayso Hemminga, de bijzitter Broer Boelens, beiden te Beetsterzwaag, en Broer Pieters, te Witmarsum respectievelijk 5/9de, 1/9de en 1/9de deel van het huis aan mr. bakker Dingnum Alberts en Aefcke Jacobs.144

Op 19 februari 1690 verkoopt Regina Hendriks, weduwe van Tziedsger Alles, wonende te Olterterp, aan dezelfde bakker en zijn vrouw de overige 2/9de delen.145 In de akte meldt Regina dat het bezit van het huis haar “aengecomen is van mijn moij en nicht w. Rinske Boelens en Sierckjen Dircx”.

De familieverhoudingen zijn uitstekend te duiden: de verkoopster, Regina Hendriks, is namelijk een dochter van Hendrik Bothe en Sierckjen Broers Boelens (zie hieronder bij nummer 4).146 Sierckjen Dircx, ten slotte zal een dochter zijn van Wytske Boelens (zie hierboven bij nummer 2) en Dirck Hendriks.

Gezinskaart

Gezinskaart

Kwartierstaat

 1. BOELENS, Broer Boeles [I40779]
  1. FOCKENS, Wemel Saeckes [I40780]
   1. BOELENS, Rinscke Broers
    1. , Aucke Rinses [I40872]
   2. BOELENS, Sierkckje Broers [I40855]
   3. BOELENS, Frouckje Broers [I40856]
   4. BOELENS, Wytske Broers [I40857]
   5. BOELENS, Trijntje Broers [I40858]
   6. BOELENS, Auckje Broers [I40859]
   7. van BOELENS, Boelardus Broers [I40773]

Voorouders