Bergum, Tietjerkstradeel, Friesland, Nederland

Gramps ID P0147
Breedtegraad 53.1999
Lengtegraad 5.9783
Dorp of stad Bergum
Provincie Friesland
Land Nederland
 
Alternatieve locaties
Plaats Tietjerkstradeel (gem)
Dorp of stad Burgum
Provincie Friesland
Land Nederland
 

Verhaal

Thans Burgum (Friese plaatsnaamwijzinging)

Verhaal

Voorheen Bergum (Friese plaatsnaamwijziging).

Locatiekaart

Referenties

 1. , Aaltje Freerks [I37767]
 2. , Aaltje Palles [I30221]
 3. , Adser Hessels [I44552]
 4. , Andries Fedderiks [I38945]
 5. , Antje Douwes [I44553]
 6. , Antje Rinses [I44121]
 7. , Antje Ryckles [I41138]
 8. , Antje Theunis [I30293]
 9. , Antje Tjeerds [I45105]
 10. , Antje Tjepkes [I40005]
 11. , Antje Wygers [I40385]
 12. , Antje Wygers [I40386]
 13. , Aukjen Pieters [I29553]
 14. , Bauke Rykles [I27164]
 15. , Baukje Foekes [I8943]
 16. , Bein Hinnes [I45087]
 17. , Cornelis Baukes [I37765]
 18. , Corneliske Rykles [I37770]
 19. , Dirkje Aukes [I44694]
 20. , Douwe Dirks [I44124]
 21. , Durk Foekes [I37753]
 22. , Eliza Ludzers [I26478]
 23. , Foeke Dirks [I44122]
 24. , Fokje Aukes [I5660]
 25. , Freerkje Rykles [I37771]
 26. , Grietje Fokkes [I40771]
 27. , Hinne Beins [I45089]
 28. , Hylkje Dirks [I44125]
 29. , Jacob Klazes [I45390]
 30. , Jan Jansen [I8942]
 31. , Jan Jelkes [I26992]
 32. , Jancke Lieuwes [I34328]
 33. , Janke Andries [I43971]
 34. , Janke Tjallings [I37900]
 35. , Jansen Tjallings [I44702]
 36. , Jelke Jans [I40770]
 37. , Jeltje Martens [I37813]
 38. , Johannes Bouwes [I25543]
 39. , Jouke Wygers [I40384]
 40. , Joukjen Wygers [I40387]
 41. , Klaas Jacobs [I45388]
 42. , Kornelis Rykles [I37773]
 43. , Lieuwe Palles [I44766]
 44. , Ludzer Elizas [I43957]
 45. , Lutske Jans [I40382]
 46. , Pieter Eelses [I44117]
 47. , Polle Jeltes [I31712]
 48. , Pytje Foekes [I37755]
 49. , Rinse Dirks [I44123]
 50. , Rinske Ages [I45391]
 51. , Rixtje Adzers [I28761]
 52. , Romke Tjallings [I44693]
 53. , Rykle Baukes [I37762]
 54. , Rykle Cornelis [I37775]
 55. , Sierk Reins [I44703]
 56. , Sybrichje Harkes [I41136]
 57. , Sytske Symens [I37229]
 58. , Taetske Oeges [I44770]
 59. , Tettje Rykles [I37769]
 60. , Theunis Elizas [I43958]
 61. , Tjalling Joekes [I40004]
 62. , Tjeerd Ludzers [I40886]
 63. , Tjepke Tjallings [I44709]
 64. , Tjitske Rykles [I37772]
 65. , Tjitske Wygers [I34730]
 66. , Willem Liebbes [I40383]
 67. , Wipke Bouwes [I37774]
 68. , Wyger Baukes [I37763]
 69. , Wyger Baukes [I37764]
 70. , Wyger Joukes [I40381]
 71. , Wytske Jans [I45401]
 72. ATEMA, Klaas Douwes [I33983]
 73. BOSMA, Folkert Jacobs [I27210]
 74. BOSMA, Johannes [I24414]
 75. BOSMA, Sibbele Folkerts [I33480]
 76. BOUMA, Aafke Thijsses [I24536]
 77. BOUMA, Anne Thijsses [I29126]
 78. BOUMA, Eelke Melles [I35133]
 79. BOUMA, Jan Thijses [I27016]
 80. BOUMA, Lutske [I8874]
 81. BOUMA, Melle Eelkes [I24612]
 82. BOUMA, Thijs [I36144]
 83. CIJFFERS, Antje Kintjes [I23652]
 84. DOUMA, Klaas Popkes [I34962]
 85. ELSINGA, Jitske Pieters [I41064]
 86. ELSINGA, Stijntje Pieters [I37744]
 87. ELZINGA, Foeke Pieters [I37743]
 88. EPEMA, Gerben Wybrens [I30944]
 89. GRIJPSTRA, Trijntje Wiegers [I45631]
 90. GROS, Jan [I0874]
 91. Gezin van , Adser Hessels en , Antje Douwes
  1. , Adser Hessels [I44552]
  2. , Antje Douwes [I44553]
 92. Gezin van , Bauke Rykles en , Tjitske Wygers
  1. , Bauke Rykles [I27164]
  2. , Tjitske Wygers [I34730]
 93. Gezin van , Bein Hinnes en , Antje Tjeerds
  1. , Antje Tjeerds [I45105]
  2. , Bein Hinnes [I45087]
 94. Gezin van , Durk Foekes en , Antje Rinses
  1. , Antje Rinses [I44121]
  2. , Durk Foekes [I37753]
 95. Gezin van , Eliza Ludzers en , Antje Theunis
  1. , Antje Theunis [I30293]
  2. , Eliza Ludzers [I26478]
 96. Gezin van , Jacob Klazes en , Rinske Ages
  1. , Jacob Klazes [I45390]
  2. , Rinske Ages [I45391]
 97. Gezin van , Jan Jansen en , Baukje Foekes
  1. , Baukje Foekes [I8943]
  2. , Jan Jansen [I8942]
 98. Gezin van , Jan Jelkes en , Rixtje Adzers
  1. , Jan Jelkes [I26992]
  2. , Rixtje Adzers [I28761]
 99. Gezin van , Jelke Jans en , Grietje Fokkes
  1. , Grietje Fokkes [I40771]
  2. , Jelke Jans [I40770]
 100. Gezin van , Johannes Bouwes en , Sytske Symens
  1. , Johannes Bouwes [I25543]
  2. , Sytske Symens [I37229]
 101. Gezin van , Klaas Jacobs en , Wytske Jans
  1. , Klaas Jacobs [I45388]
  2. , Wytske Jans [I45401]
 102. Gezin van , Kornelis Rykles en , Sybrichje Harkes
  1. , Kornelis Rykles [I37773]
  2. , Sybrichje Harkes [I41136]
 103. Gezin van , Kornelis Rykles en , Wipke Bouwes
  1. , Kornelis Rykles [I37773]
  2. , Wipke Bouwes [I37774]
 104. Gezin van , Lieuwe Palles en , Taetske Oeges
  1. , Lieuwe Palles [I44766]
  2. , Taetske Oeges [I44770]
 105. Gezin van , Pieter Eelses en , Pytje Foekes
  1. , Pieter Eelses [I44117]
  2. , Pytje Foekes [I37755]
 106. Gezin van , Romke Tjallings en , Dirkje Aukes
  1. , Dirkje Aukes [I44694]
  2. , Romke Tjallings [I44693]
 107. Gezin van , Sierk Reins en , Jansen Tjallings
  1. , Jansen Tjallings [I44702]
  2. , Sierk Reins [I44703]
 108. Gezin van , Tjalling Joekes en , Antje Tjepkes
  1. , Antje Tjepkes [I40005]
  2. , Tjalling Joekes [I40004]
 109. Gezin van , Tjeerd Ludzers en , Janke Andries
  1. , Janke Andries [I43971]
  2. , Tjeerd Ludzers [I40886]
 110. Gezin van , Willem Liebbes en , Tjitske Wygers
  1. , Tjitske Wygers [I34730]
  2. , Willem Liebbes [I40383]
 111. Gezin van , Wyger Joukes en , Lutske Jans
  1. , Lutske Jans [I40382]
  2. , Wyger Joukes [I40381]
 112. Gezin van BOSMA, Folkert Jacobs en van BLOEMEN, Petronella Arends
  1. BOSMA, Folkert Jacobs [I27210]
  2. van BLOEMEN, Petronella Arends [I26295]
 113. Gezin van BOUMA, Eelke Melles en NICOLAI, Tettje Atzes
  1. BOUMA, Eelke Melles [I35133]
  2. NICOLAI, Tettje Atzes [I26413]
 114. Gezin van BOUMA, Thijs en de HAAN, Antje Pieters
  1. BOUMA, Thijs [I36144]
  2. de HAAN, Antje Pieters [I27162]
 115. Gezin van LODEMA, Johannes en , Pytje Foekes
  1. , Pytje Foekes [I37755]
  2. LODEMA, Johannes [I44118]
 116. Gezin van MEYER, Jelle Gerrits en , Jeltje Martens
  1. , Jeltje Martens [I37813]
  2. MEYER, Jelle Gerrits [I37812]
 117. Gezin van PROSE, Rykle Cornelis en , Aaltje Freerks
  1. , Aaltje Freerks [I37767]
  2. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
 118. Gezin van ROBIJN, Aldert Fokes en , Aukjen Pieters
  1. , Aukjen Pieters [I29553]
  2. ROBIJN, Aldert Fokes [I26792]
 119. Gezin van ROSEMA, Sierk Reins en , Janke Tjallings
  1. , Janke Tjallings [I37900]
  2. ROSEMA, Sierk Reins [I40003]
 120. Gezin van de HAAN, Albert Joukes en ZANDBERG, Mijnje Ebes
  1. ZANDBERG, Mijnje Ebes [I31619]
  2. de HAAN, Albert Joukes [I27845]
 121. Gezin van de HAAN, Jelte Doeijes en van der HEYDE, Aafke Geeles
  1. de HAAN, Jelte Doeijes [I27584]
  2. van der HEYDE, Aafke Geeles [I23374]
 122. Gezin van de HAAN, Jouke Doeijes en POMPSTRA, Antje Alberts
  1. POMPSTRA, Antje Alberts [I28895]
  2. de HAAN, Jouke Doeijes [I35952]
 123. Gezin van de HAAN, Pieter Joukes en de VRIES, Lutske Joukes
  1. de HAAN, Pieter Joukes [I32077]
  2. de VRIES, Lutske Joukes [I25571]
 124. Gezin van de JONG, Lieuwe Jelles en , Fokje Aukes
  1. , Fokje Aukes [I5660]
  2. de JONG, Lieuwe Jelles [I5659]
 125. Gezin van de VRIES, Adzer Jans en KONING, Trijntje Errits
  1. KONING, Trijntje Errits [I36018]
  2. de VRIES, Adzer Jans [I24305]
 126. Gezin van de VRIES, Jouke Baukes en ROBIJN, Sijke Alderts
  1. ROBIJN, Sijke Alderts [I27115]
  2. de VRIES, Jouke Baukes [I32514]
 127. Gezin van van der MEULEN, Jelle Jans en BOUMA, Aafke Thijsses
  1. BOUMA, Aafke Thijsses [I24536]
  2. van der MEULEN, Jelle Jans [I28991]
 128. HELLINGA, Tietje Pieters [I0802]
 129. HIEMSTRA, Alle Hoekes [I35012]
 130. HINNEMA, Tjeerd Hinnes [I45092]
 131. HOEKSTRA, Klaas Jelles [I45628]
 132. HULSHOFF, Elisabeth Rinderts [I28689]
 133. KLOOSTERMAN, Bein Hinnes [I45091]
 134. KONING, Antje Jans [I39063]
 135. KONING, Trijntje Errits [I36018]
 136. KROL, Hendrik Jans [I30235]
 137. LAVERMAN, Imkje Kornelis [I45640]
 138. LAVERMAN, Jogchum Kornelis [I45641]
 139. LODEMA, Johannes [I44118]
 140. MEYER, Antje Gerrits [I37816]
 141. MEYER, Hans [I45624]
 142. MEYER, Jelle Gerrits [I37812]
 143. MIEDEMA, Jasper Wybrens [I37593]
 144. NICOLAI, Tettje Atzes [I26413]
 145. OSINGA, Jacob [I45238]
 146. POMPSTRA, Antje Alberts [I28895]
 147. PROSE, Rykle Cornelis [I37766]
 148. PROSE, Trijntje Rykles [I37768]
 149. PROSEE, Trijntje Kornelis [I38056]
 150. RIEMERSMA, Grietje [I39516]
 151. ROBIJN, Aaltje Alderts [I34958]
 152. ROBIJN, Aldert Fokes [I26792]
 153. ROBIJN, Fokje Alderts [I24393]
 154. ROBIJN, Gerben Alderts [I32154]
 155. ROBIJN, Hermina [I30875]
 156. ROBIJN, Herre Alderts [I38678]
 157. ROBIJN, Sijke Alderts [I27115]
 158. ROSEMA, Sierk Reins [I40003]
 159. SCHELTINGA, Lutske Annes [I40796]
 160. VEENSTRA, Dirk Sjoerds [I28110]
 161. VEENSTRA, Janke Egberts [I26956]
 162. VEENSTRA, Sjoerd Dirks [I44504]
 163. VEENSTRA, Ypkjen Sybes [I27492]
 164. VENEMA, Minne Jurjens [I29454]
 165. WESTRA, Eelse Gerrits [I39500]
 166. ZANDBERG, Mijnje Ebes [I31619]
 167. ZIJLSTRA, Jantje Egberts [I33150]
 168. de BOER, Sieuwke [I45501]
 169. de BOER, Tjalling Lammerts [I0089]
 170. de BOER, Trijntje [I45500]
 171. de BOER, Willem [I45466]
 172. de HAAN, Aaltje Joukes [I35279]
 173. de HAAN, Aatje [I28853]
 174. de HAAN, Albert Joukes [I27845]
 175. de HAAN, Antje Alberts [I29132]
 176. de HAAN, Antje Pieters [I27162]
 177. de HAAN, Atje [I30733]
 178. de HAAN, Doeije Joukes [I30894]
 179. de HAAN, Doeje Joukes [I29976]
 180. de HAAN, Ebe Alberts [I36065]
 181. de HAAN, Geele Jeltes [I27443]
 182. de HAAN, Janke Doeijes [I31227]
 183. de HAAN, Jelte Doeijes [I27584]
 184. de HAAN, Johannes Joukes [I23271]
 185. de HAAN, Johannes Joukes [I32633]
 186. de HAAN, Jouke Alberts [I29107]
 187. de HAAN, Jouke Alberts [I31118]
 188. de HAAN, Jouke Alberts [I35529]
 189. de HAAN, Jouke Doeijes [I35952]
 190. de HAAN, Jouke Pieters [I26441]
 191. de HAAN, Palle Doeyes [I26930]
 192. de HAAN, Pieter Joukes [I32077]
 193. de HAAN, Sijke Pieters [I26521]
 194. de HAAN, Sijke Pieters [I29288]
 195. de HAAN, Simeon Joukes [I31484]
 196. de HAAN, Tjitse Joukes [I35342]
 197. de HAAN, Tjitske Alberts [I28569]
 198. de HAAN, Tjitske Sybes [I28798]
 199. de HAAN, Tjitze Alberts [I31642]
 200. de HAAN, Trijntje Doeijes [I23639]
 201. de HAAN, Trijntje Joukes [I26028]
 202. de JONG, Lieuwe Jelles [I5659]
 203. de JONG, Thijs [I30582]
 204. de KLEINE, Grietje Benjamins [I0201]
 205. de VRIES, Adzer Jans [I24305]
 206. de VRIES, Anne Jans [I41065]
 207. de VRIES, Antje Adzers [I28261]
 208. de VRIES, Antje Cornelis [I36516]
 209. de VRIES, Auke Joukes [I31054]
 210. de VRIES, Baukje Adzers [I23611]
 211. de VRIES, Dirkjen Gerrits [I33974]
 212. de VRIES, Durkje Aukes [I29076]
 213. de VRIES, Errit Adzers [I28474]
 214. de VRIES, Fokke Jans [I45471]
 215. de VRIES, Jouke Baukes [I32514]
 216. de VRIES, Lutske Joukes [I25571]
 217. de WAL, Elisabeth Johannes [I36939]
 218. van AKKER, Albert Hendriks [I31278]
 219. van AKKER, Hendrik Alberts [I24992]
 220. van AKKER, Trijntje Alberts [I30006]
 221. van ASSEN, Anne Jans [I24272]
 222. van BLOEMEN, Petronella Arends [I26295]
 223. van VLIE, Jannigje Johannes [I37467]
 224. van WIEREN, Aafke Lubberts [I36096]
 225. van WIEREN, Baukje Egberts [I28931]
 226. van WIEREN, Egbert [I44455]
 227. van WIEREN, Egbert Lubberts [I27561]
 228. van WIEREN, Geertje Egberts [I25174]
 229. van WIEREN, Hendrikje Egberts [I24366]
 230. van WIEREN, Jan Egberts [I44442]
 231. van WIEREN, Lubbert Egberts [I33683]
 232. van WIEREN, Martje Lubberts [I29199]
 233. van WIEREN, Rinse Egberts [I23668]
 234. van WIEREN, levenloos [I33226]
 235. van WIEREN, levenloos [I35036]
 236. van der HEIDE, Aukje Geerts [I43725]
 237. van der HEYDE, Aafke Geeles [I23374]
 238. van der KOOI, Pieter [I31853]
 239. van der MEULEN, Antje Jelles [I26523]
 240. van der MEULEN, Jelle Jans [I28991]
 241. van der MEULEN, Thijs Jelles [I32793]
 242. van der VEEN, Berber [I25146]