Baarderadeel, Friesland, Nederland

Gramps ID P1294
Breedtegraad 53.128
Lengtegraad 5.721
Provincie Friesland
Land Nederland

Verhaal

Nu samengevoegd met de gemeente Hennaarderadeel tot 1 gemeente Littenseradiel.

Verhaal

Baarderadeel (Fries: Baarderadiel) is een voormalige gemeente in het midden van de provincie Friesland (Nederland). De gemeente heeft bestaan tot 1984 en telde op 1 januari 1983 5008 inwoners en had een oppervlakte van 72,85 km².

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Baarderadeel samen met de gemeente Hennaarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel.
[bewerken] Plaatsen

De gemeente Baarderadeel bevatte in 1983 vijftien dorpen. De hoofdplaats was Mantgum. De Nederlandse namen waren nog de officiële. De plaatsnaamborden in de gemeente waren grotendeels eentalig Fries.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 1983:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Winsum Winsum 968
Mantgum Mantgum 701
Weidum Weidum 578
Bozum Boazum 433
Oosterlittens Easterlittens 410
Jorwerd Jorwert 371
Oosterwierum Easterwierrum 342
Hijlaard Hilaerd 299
Wieuwerd Wiuwert 170
Baard Baerd 169
Beers Bears 152
Jellum Jellum 148
Huins Húns 120
Britswerd Britswert 101
Lions Leons 46
(Bron: Wikipedia)

Locatiekaart

Referenties

 1. , Hessel Klazes [I41209]
 2. BAKKER, Lieuwe Gerrits [I0664]
 3. BIJLSMA, Anne [I25961]
 4. BOORSMA, Jan Tjerks [I31822]
 5. BOOTSMA, Folkertje [I0443]
 6. BROUWER, Wytze Wytzes [I37501]
 7. DEKKER, Hylkje Cornelis [I33295]
 8. DIJKSTRA, Aaltje Tjebbeles [I37504]
 9. DIJKSTRA, Gerritje Tjibbes [I26098]
 10. DIJKSTRA, Klaas Tjibles [I28925]
 11. DIJKSTRA, Rinske Broers [I44918]
 12. DIJKSTRA, Sybren Tjibbeles [I36537]
 13. DUIKER, Sytze [I34639]
 14. EPEMA, Brugt [I29878]
 15. EPEMA, Franske Gerbens [I32526]
 16. EPEMA, Gerben Brugts [I33844]
 17. EPEMA, Janke Wybrens [I25493]
 18. EPEMA, Levenloos [I33492]
 19. EPEMA, Pierke [I28046]
 20. EPEMA, Tjeerdje [I31247]
 21. EPEMA, Trijntje [I30085]
 22. EPEMA, Wybe [I33927]
 23. EPEMA, Wybren Gerbens [I32474]
 24. EPEMA, Wytske [I27357]
 25. FABER, Dieuke Minnes [I33791]
 26. FABER, Folkert Doedes [I37505]
 27. FLAMELING, Jeltje [I29243]
 28. GEERTSMA, Gerben [I29694]
 29. GEERTSMA, Jan Andries [I30494]
 30. Gezin van BAKKER, Lieuwe Gerrits en WESBONK, Lijkeltje
  1. BAKKER, Lieuwe Gerrits [I0664]
  2. WESBONK, Lijkeltje [I0442]
 31. Gezin van BIJLSMA, Anne en EPEMA, Tjeerdje
  1. BIJLSMA, Anne [I25961]
  2. EPEMA, Tjeerdje [I31247]
 32. Gezin van BOORSMA, Jan Tjerks en MOLLENGA, Klaaske Thomas
  1. BOORSMA, Jan Tjerks [I31822]
  2. MOLLENGA, Klaaske Thomas [I24934]
 33. Gezin van BROUWER, Wytze Wytzes en DIJKSTRA, Gerritje Tjibbes
  1. BROUWER, Wytze Wytzes [I37501]
  2. DIJKSTRA, Gerritje Tjibbes [I26098]
 34. Gezin van DIJKSTRA, Klaas Tjibles en FABER, Dieuke Minnes
  1. DIJKSTRA, Klaas Tjibles [I28925]
  2. FABER, Dieuke Minnes [I33791]
 35. Gezin van DUIKER, Sytze en EPEMA, Pierke
  1. DUIKER, Sytze [I34639]
  2. EPEMA, Pierke [I28046]
 36. Gezin van EPEMA, Brugt en de HONDT, Grietje
  1. EPEMA, Brugt [I29878]
  2. de HONDT, Grietje [I36487]
 37. Gezin van EPEMA, Gerben Brugts en SIJPERSMA, Froukjen Hendriks
  1. EPEMA, Gerben Brugts [I33844]
  2. SIJPERSMA, Froukjen Hendriks [I29877]
 38. Gezin van EPEMA, Wybe en ZIJLSTRA, Klaaske
  1. EPEMA, Wybe [I33927]
  2. ZIJLSTRA, Klaaske [I29055]
 39. Gezin van EPEMA, Wybren Gerbens en van TUINEN, Gelske Jans
  1. EPEMA, Wybren Gerbens [I32474]
  2. van TUINEN, Gelske Jans [I27344]
 40. Gezin van FABER, Folkert Doedes en DIJKSTRA, Aaltje Tjebbeles
  1. DIJKSTRA, Aaltje Tjebbeles [I37504]
  2. FABER, Folkert Doedes [I37505]
 41. Gezin van GEERTSMA, Jan Andries en EPEMA, Franske Gerbens
  1. EPEMA, Franske Gerbens [I32526]
  2. GEERTSMA, Jan Andries [I30494]
 42. Gezin van HELLINGA, Ritske Pieters en KALMA, Froukje Jacobus
  1. HELLINGA, Ritske Pieters [I0079]
  2. KALMA, Froukje Jacobus [I0287]
 43. Gezin van HELLINGA, Ritske Pieters en PEL, Hieke Everts
  1. HELLINGA, Ritske Pieters [I0079]
  2. PEL, Hieke Everts [I0278]
 44. Gezin van HELLINGA, Ritske en van der HEM, Janke Tjeerds
  1. HELLINGA, Ritske [I1500]
  2. van der HEM, Janke Tjeerds [I1522]
 45. Gezin van HELLINGA, Taede Ritskes en KOOISTRA, Jantje Willems
  1. HELLINGA, Taede Ritskes [I0285]
  2. KOOISTRA, Jantje Willems [I1497]
 46. Gezin van HOOGHIEMSTRA, Oene Karstes en SINNEMA, Getje Sippes
  1. HOOGHIEMSTRA, Oene Karstes [I28399]
  2. SINNEMA, Getje Sippes [I34318]
 47. Gezin van HYLARIDES, Jouke Willem Geerbens en ODINGA, Elisabeth Doekes
  1. HYLARIDES, Jouke Willem Geerbens [I33349]
  2. ODINGA, Elisabeth Doekes [I33768]
 48. Gezin van KALMA, Keimpe Jans en EPEMA, Janke Wybrens
  1. EPEMA, Janke Wybrens [I25493]
  2. KALMA, Keimpe Jans [I26626]
 49. Gezin van KINGMA, Rimmer Hendriks en de JONG, Elisabeth Pieters
  1. KINGMA, Rimmer Hendriks [I1276]
  2. de JONG, Elisabeth Pieters [I1277]
 50. Gezin van KONING, Klaas en HELLINGA, Grietje Kornelis
  1. HELLINGA, Grietje Kornelis [I1131]
  2. KONING, Klaas [I1349]
 51. Gezin van MIEDEMA, Jan Gerrits en SINNEMA, Grietje Eelses
  1. MIEDEMA, Jan Gerrits [I9044]
  2. SINNEMA, Grietje Eelses [I9914]
 52. Gezin van NAUTA, Jelle en HELLINGA, Klaaske Sytses
  1. HELLINGA, Klaaske Sytses [I1059]
  2. NAUTA, Jelle [I1102]
 53. Gezin van POSTMA, Yde en EPEMA, Wytske
  1. EPEMA, Wytske [I27357]
  2. POSTMA, Yde [I28061]
 54. Gezin van PRANGER, Ulbe Ruurd en KLAZENS, Tjitske Klazes
  1. KLAZENS, Tjitske Klazes [I24619]
  2. PRANGER, Ulbe Ruurd [I25607]
 55. Gezin van PRANGER, Ulbe Ruurd en ZETSTRA, Klaaske Romkes
  1. PRANGER, Ulbe Ruurd [I25607]
  2. ZETSTRA, Klaaske Romkes [I27429]
 56. Gezin van REISMA, Simen Sikkes en HELLINGA, IJbeltje Pieters
  1. HELLINGA, IJbeltje Pieters [I0080]
  2. REISMA, Simen Sikkes [I0292]
 57. Gezin van SANDSTRA, Sietse Edgers en SIDERIUS, Grietje Pieters
  1. SANDSTRA, Sietse Edgers [I37658]
  2. SIDERIUS, Grietje Pieters [I2310]
 58. Gezin van SINNEMA, Jan Tjebbes en MIEDEMA, Trijntje Jacobs
  1. MIEDEMA, Trijntje Jacobs [I30820]
  2. SINNEMA, Jan Tjebbes [I29558]
 59. Gezin van SINNEMA, Petrus Annes en ZIJLSTRA, Hinke Jacobs
  1. SINNEMA, Petrus Annes [I9962]
  2. ZIJLSTRA, Hinke Jacobs [I36312]
 60. Gezin van SINNEMA, Tiele Tjebbes en RIEMERSMA, Ymkje Jans
  1. RIEMERSMA, Ymkje Jans [I33682]
  2. SINNEMA, Tiele Tjebbes [I36514]
 61. Gezin van TAMMINGA, Karsjen en de VRIES, Emke
  1. TAMMINGA, Karsjen [I0377]
  2. de VRIES, Emke [I0460]
 62. Gezin van VISSER, Jelte Sjoerds en EPEMA, Trijntje
  1. EPEMA, Trijntje [I30085]
  2. VISSER, Jelte Sjoerds [I25652]
 63. Gezin van VISSER, Klaas Elings en HELLINGA, Pietje Ritskes
  1. HELLINGA, Pietje Ritskes [I0291]
  2. VISSER, Klaas Elings [I1504]
 64. Gezin van VISSER, Ruurd Elings
  1. VISSER, Ruurd Elings [I36653]
 65. Gezin van WESBONK, Eelke Sippes en BOOTSMA, Folkertje
  1. BOOTSMA, Folkertje [I0443]
  2. WESBONK, Eelke Sippes [I0367]
 66. Gezin van YPMA, Pylger en de VRIES, Aukje Willems
  1. YPMA, Pylger [I35873]
  2. de VRIES, Aukje Willems [I24130]
 67. Gezin van YPMA, Sake Andries en HESLINGA, Trijntje Pylgers
  1. HESLINGA, Trijntje Pylgers [I36211]
  2. YPMA, Sake Andries [I27811]
 68. Gezin van de GRAAF, Jelle en HELLINGA, Hantje Scheltes
  1. HELLINGA, Hantje Scheltes [I1137]
  2. de GRAAF, Jelle [I1379]
 69. Gezin van de GROOT, Jacob Aedes en DIJKSTRA, Rinske Broers
  1. DIJKSTRA, Rinske Broers [I44918]
  2. de GROOT, Jacob Aedes [I44919]
 70. Gezin van de JONG, Jan Algers en EPEMA, Janke Wybrens
  1. EPEMA, Janke Wybrens [I25493]
  2. de JONG, Jan Algers [I27511]
 71. Gezin van van BUREN, Thomas en FLAMELING, Jeltje
  1. FLAMELING, Jeltje [I29243]
  2. van BUREN, Thomas [I32894]
 72. HELLINGA, Grietje Kornelis [I1131]
 73. HELLINGA, Hantje Scheltes [I1137]
 74. HELLINGA, IJbeltje Pieters [I0080]
 75. HELLINGA, Klaaske Sytses [I1059]
 76. HELLINGA, Pietje Ritskes [I0291]
 77. HELLINGA, Ritske [I1500]
 78. HELLINGA, Ritske Pieters [I0079]
 79. HELLINGA, Taede Ritskes [I0285]
 80. HESLINGA, Trijntje Pylgers [I36211]
 81. HOOGHIEMSTRA, Oene Karstes [I28399]
 82. HYLARIDES, Jouke Willem Geerbens [I33349]
 83. KALMA, Froukje Jacobus [I0287]
 84. KALMA, Keimpe Jans [I26626]
 85. KINGMA, Rimmer Hendriks [I1276]
 86. KLAZENS, Tjitske Klazes [I24619]
 87. KONING, Klaas [I1349]
 88. KOOISTRA, Jantje Willems [I1497]
 89. KUIPERS, Keimpe Bendix [I37404]
 90. MIEDEMA, Jan Gerrits [I9044]
 91. MIEDEMA, Trijntje Jacobs [I30820]
 92. MIEDEMA, Wierd [I1317]
 93. MOLLENGA, Klaaske Thomas [I24934]
 94. NAUTA, Jelle [I1102]
 95. ODINGA, Elisabeth Doekes [I33768]
 96. PEL, Hieke Everts [I0278]
 97. POSTMA, Yde [I28061]
 98. PRAAMSTRA, Maaike [I32147]
 99. PRANGER, Fedde Ulbes [I28260]
 100. PRANGER, Klazes Ulbes [I31320]
 101. PRANGER, Ulbe Ruurd [I25607]
 102. REISMA, Simen Sikkes [I0292]
 103. RIEMERSMA, Ymkje Jans [I33682]
 104. SANDSTRA, Sietse Edgers [I37658]
 105. SCHAAFSMA, Jisse Pieters [I36728]
 106. SCHAAFSMA, Pieter Pieters [I36739]
 107. SIDERIUS, Grietje Pieters [I2310]
 108. SIJPERSMA, Froukjen Hendriks [I29877]
 109. SINNEMA, Getje Sippes [I34318]
 110. SINNEMA, Grietje Eelses [I9914]
 111. SINNEMA, Jan Tjebbes [I29558]
 112. SINNEMA, Petrus Annes [I9962]
 113. SINNEMA, Tiele Tjebbes [I36514]
 114. TAMMINGA, Karsjen [I0377]
 115. VISSER, Grietje Jans [I25869]
 116. VISSER, Jelte Sjoerds [I25652]
 117. VISSER, Klaas Elings [I1504]
 118. VISSER, Ruurd Elings [I36653]
 119. WASSENAAR, Levenloos [I43953]
 120. WASSENAAR, Sjerp [I1395]
 121. WESBONK, Eelke Sippes [I0367]
 122. WESBONK, Lijkeltje [I0442]
 123. YPMA, Andries [I23660]
 124. YPMA, Andries [I26908]
 125. YPMA, Andries [I36449]
 126. YPMA, Hitje [I26503]
 127. YPMA, Hitje [I31476]
 128. YPMA, Pylger [I35873]
 129. YPMA, Roelofje [I36028]
 130. YPMA, Saakje [I23565]
 131. YPMA, Sake [I30535]
 132. YPMA, Sake Andries [I27811]
 133. YPMA, Sjoukjen [I31872]
 134. YPMA, Willemke [I26909]
 135. ZETSTRA, Klaaske Romkes [I27429]
 136. ZIJLSTRA, Hinke Jacobs [I36312]
 137. ZIJLSTRA, Klaaske [I29055]
 138. de GRAAF, Jelle [I1379]
 139. de GROOT, Jacob Aedes [I44919]
 140. de HONDT, Grietje [I36487]
 141. de JONG, Elisabeth Pieters [I1277]
 142. de JONG, Jan Algers [I27511]
 143. de VRIES, Aukje Willems [I24130]
 144. de VRIES, Emke [I0460]
 145. van BUREN, Thomas [I32894]
 146. van TUINEN, Gelske Jans [I27344]
 147. van der HEM, Janke Tjeerds [I1522]
 148. van der KOOI, Abe [I28385]
 149. van der KOOI, Levenloos [I26612]
 150. van der PLOEG, Akke [I34904]
 151. van der WEIDE, Geertje [I25442]