Barradeel, Friesland, Nederland

Gramps ID P1530
Breedtegraad 53.2185
Lengtegraad 5.4847
Provincie Friesland
Land Nederland

Verhaal

Samengevoegd met gem. Franekeradeel tot gem. Franekeradeel.

Verhaal

Barradeel (Fries: Barradiel) is een voormalige gemeente in het noordwesten van de provincie Friesland (Nederland), in de Bouwhoek en heeft bestaan tot 1984. Barradeel telde op 1 januari 1983 6698 inwoners en had een oppervlakte van 66,98 km².

Minnertsga was oorspronkelijk de hoofdplaats van Barradeel. In 1832 werd het Sexbierum. In 1903 wordt Walburgastate gemeentehuis van Barradeel. Walburgastate lag oorspronkelijk in Pietersbierum maar toen het gemeentehuis werd, zijn de dorpsgrenzen zodanig gewijzigd, dat Sexbierum als hoofdplaats van de gemeente kon handhaven.

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Barradeel verdeeld over de drie gemeenten Franekeradeel, Harlingen en het Bildt. Een groot deel is toentertijd samen met de stad Franeker toegevoegd aan Franekeradeel. Een klein deel in het zuidwesten met het dorp Wijnaldum is toegevoegd aan Harlingen en een klein deel in het noordoosten rondom het dorp Minnertsga aan het Bildt.
Inhoud
[verbergen]

1 Plaatsen
2 Bevolkingsontwikkeling
3 Aangrenzende gemeenten
4 Externe links

[bewerken] Plaatsen

De gemeente Barradeel bestond in 1983 uit acht dorpen. De hoofdplaats was Sexbierum. De Nederlandse namen waren de officiële. De plaatsnaamborden in de gemeente waren tweetalig met de Nederlandse naam boven de Friese.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 1983:
Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Minnertsga Minnertsgea 1905
Sexbierum Seisbierrum 1792
Tzummarum Tsjummearum 1563
Oosterbierum Easterbierrum 677
Wijnaldum Winaem 451
Pietersbierum Pitersbierrum 170
Firdgum Furdgum 87
Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum 68

Bron: Provincie Friesland

Tot 1971 maakte ook het oude dorp Almenum deel uit van de gemeente. Een aantal buurtschappen in de gemeente waren: Dijkshoek, Koehool en Roptazijl.
(Bron: Wikipedia 2012)

Locatiekaart

Referenties

 1. ANEMA, Seerp Pieters [I28223]
 2. Gezin van HOOGLAND, Jan Pieter en JENSMA, Renske
  1. HOOGLAND, Jan Pieter [I1171]
  2. JENSMA, Renske [I1471]
 3. Gezin van MOLLEMA, Broer Cornelis
  1. MOLLEMA, Broer Cornelis [I31909]
 4. Gezin van MOLLEMA, Douwe
  1. MOLLEMA, Douwe [I33017]
 5. Gezin van MOLLEMA, Klaas
  1. MOLLEMA, Klaas [I26115]
 6. Gezin van MOLLEMA, Kornelis
  1. MOLLEMA, Kornelis [I27681]
 7. Gezin van MOLLEMA, Philippus Cornelis en POORT, Pietje
  1. MOLLEMA, Philippus Cornelis [I26049]
  2. POORT, Pietje [I28647]
 8. Gezin van OURENSMA, Aaltje Gerbens
  1. OURENSMA, Aaltje Gerbens [I41022]
 9. Gezin van OURENSMA, Antje Gerbens
  1. OURENSMA, Antje Gerbens [I41017]
 10. Gezin van OURENSMA, Jan Gerbens
  1. OURENSMA, Jan Gerbens [I41009]
 11. Gezin van OURENSMA, Japke Gerbens
  1. OURENSMA, Japke Gerbens [I41011]
 12. Gezin van OURENSMA, Pietje Gerbens
  1. OURENSMA, Pietje Gerbens [I41023]
 13. Gezin van REISMA, Sikke Siemens en WALDA, Dieuwke Jelles
  1. REISMA, Sikke Siemens [I27145]
  2. WALDA, Dieuwke Jelles [I32131]
 14. Gezin van TERPSTRA, Rients Jelles en YPMA, Trijntje
  1. TERPSTRA, Rients Jelles [I34786]
  2. YPMA, Trijntje [I35655]
 15. Gezin van TIGCHELAAR, Klaas Tjerks
  1. TIGCHELAAR, Klaas Tjerks [I26122]
 16. Gezin van TOLSMA, Aafke Jacobs
  1. TOLSMA, Aafke Jacobs [I36125]
 17. HESLINGA, Trijntje Pylgers [I36211]
 18. HOOGLAND, Jan Pieter [I1171]
 19. HYLARIDES, Willem Joukes [I30129]
 20. JENSMA, Renske [I1471]
 21. MOLLEMA, Broer Cornelis [I31909]
 22. MOLLEMA, Douwe [I33017]
 23. MOLLEMA, Klaas [I26115]
 24. MOLLEMA, Kornelis [I27681]
 25. MOLLEMA, Philippus Cornelis [I26049]
 26. OURENSMA, Aaltje Gerbens [I41022]
 27. OURENSMA, Antje Gerbens [I41017]
 28. OURENSMA, Jan Gerbens [I41009]
 29. OURENSMA, Jantje Gerbens [I34898]
 30. OURENSMA, Japke Gerbens [I41011]
 31. OURENSMA, Pietje Gerbens [I41023]
 32. POORT, Pietje [I28647]
 33. REISMA, Sikke Siemens [I27145]
 34. REISMA, Simon Sikkes [I29559]
 35. TERPSTRA, Rients Jelles [I34786]
 36. TIGCHELAAR, Klaas Tjerks [I26122]
 37. TOLSMA, Aafke Jacobs [I36125]
 38. WALDA, Dieuwke Jelles [I32131]
 39. YPMA, Pylger [I35873]
 40. YPMA, Trijntje [I35655]
 41. de VRIES, Aukje Willems [I24130]
 42. de VRIES, Jan Joukes [I27274]