Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Nederland

Gramps ID P0035
Breedtegraad 53.184
Lengtegraad 6.169
Dorp of stad Surhuisterveen
Provincie Friesland
Land Nederland

Locatiekaart

Referenties

 1. , Aaltje Gerkes [I26379]
 2. , Aaltje Reinderts [I7026]
 3. , Aeltie Teakes [I8976]
 4. , Antje Hayes [I8972]
 5. , Bieuwkjen Egberts [I25366]
 6. , Dieuwke Gerrits [I8923]
 7. , Ebele Ottes [I32734]
 8. , Ede Rienks [I8980]
 9. , Eelkje Freerks [I30256]
 10. , Eerde Klazes [I34654]
 11. , Egbert Jurjens [I8948]
 12. , Fetje Freerks [I28681]
 13. , Fopke Jans [I8941]
 14. , Freerk Gerkes [I33051]
 15. , Geeltje Simons [I30922]
 16. , Geertje Sybes [I9029]
 17. , Gerke Jans [I24331]
 18. , Gerrit Geerts [I30049]
 19. , Gerryt Hayes [I9026]
 20. , Gielke Symens [I25248]
 21. , Haentie Popes [I39569]
 22. , Haye Gerrits [I9001]
 23. , Haye Gerrits [I9042]
 24. , Hinke Symens [I24768]
 25. , IJe Gerrits [I8944]
 26. , Jacob Ouwes [I23377]
 27. , Jan Gerkes [I32042]
 28. , Jurjen Egberts [I8930]
 29. , Maaike Taekes [I30687]
 30. , Otte Rinderts [I27830]
 31. , Popcke Taeckes [I9039]
 32. , Rindert Teakes [I8922]
 33. , Ritske Klases [I9028]
 34. , Ritske Popes [I9023]
 35. , Sape Tjallings [I8966]
 36. , Seytje Eedes [I8949]
 37. , Symon Jacobs [I9021]
 38. , Sytske Sipkes [I35708]
 39. , Teacke Poppes [I9043]
 40. , Teake Sapes [I8939]
 41. , Tjalling Hendriks [I8993]
 42. , Trijntje Jacobs [I8931]
 43. , Willemke Hendriks [I32593]
 44. ALGRA, Geelke Symens [I36037]
 45. BAKKER, Antje Hylkes [I35221]
 46. BAKKER, Hylke Oenes [I7604]
 47. BEKKEMA, Anne Jacobs [I31965]
 48. BEKKEMA, Jacob Pieters [I44154]
 49. BEKKEMA, Renske [I27194]
 50. BENEDICTUS, Nanne Diktus [I25586]
 51. BIJMA, Elizabeth [I29512]
 52. BOETJE, Beitske Meines [I33807]
 53. BOETJE, Romkje Symens [I8945]
 54. BOETJE, Sybe Symons [I8999]
 55. BOETJE, Symon Sybes [I8971]
 56. BOS, Sybe [I37948]
 57. BOSMA, Fokjen Klazes [I32740]
 58. BOSMA, Johannes Klazes [I23721]
 59. BOSMA, Klaas [I30440]
 60. BOSMA, Klaas Reinders [I27736]
 61. BOTS, Geertje Jans [I44142]
 62. BOUMA, Lutske [I8874]
 63. BRON, Ruurd [I9302]
 64. BRON, Wouter [I8902]
 65. BUMA, Antje Hepkes [I25417]
 66. BUMA, Beerend Hepkes [I33623]
 67. BUMA, Bieuwkje Egberts [I30957]
 68. BUMA, Egbert Hepkes [I27387]
 69. BUMA, Engeltje Hepkes [I23421]
 70. BUMA, Harmen Hepkes [I30378]
 71. BUMA, Hencke Egberts [I30351]
 72. BUMA, Hepke Berents [I28859]
 73. BUMA, Hepke Egberts [I29494]
 74. BUMA, IJje Egberts [I25590]
 75. BUMA, Maaike Hepkes [I32001]
 76. BUMA, Sytze Egberts [I29208]
 77. DEUNSTRA, Antje Ties [I29207]
 78. DIJKSTRA, Femme Jans [I26534]
 79. DOUMA, Jitske Jans [I45529]
 80. DRAISMA, Wytze [I34169]
 81. EILANDER, Riksje Sjirks [I41204]
 82. FEENSTRA, Jeltje Gooitsens [I25872]
 83. GAL, Kei [I26890]
 84. GAL, Maaike Zweitzes [I26663]
 85. GAL, Sweitze Hendriks [I33911]
 86. GELOT, Margrieta [I28143]
 87. Gezin van , Ebele Ottes en , Willemke Hendriks
  1. , Ebele Ottes [I32734]
  2. , Willemke Hendriks [I32593]
 88. Gezin van , Egbert Jurjens en , Seytje Eedes
  1. , Egbert Jurjens [I8948]
  2. , Seytje Eedes [I8949]
 89. Gezin van , Freerk Gerkes en , Maaike Taekes
  1. , Freerk Gerkes [I33051]
  2. , Maaike Taekes [I30687]
 90. Gezin van , Gerke Jans en , Eelkje Freerks
  1. , Eelkje Freerks [I30256]
  2. , Gerke Jans [I24331]
 91. Gezin van , IJe Gerrits en BOETJE, Romkje Symens
  1. , IJe Gerrits [I8944]
  2. BOETJE, Romkje Symens [I8945]
 92. Gezin van , Jurjen Egberts en , Trijntje Jacobs
  1. , Jurjen Egberts [I8930]
  2. , Trijntje Jacobs [I8931]
 93. Gezin van , Ritske Klases en , Geertje Sybes
  1. , Geertje Sybes [I9029]
  2. , Ritske Klases [I9028]
 94. Gezin van , Teake Sapes en , Fopke Jans
  1. , Fopke Jans [I8941]
  2. , Teake Sapes [I8939]
 95. Gezin van BEKKEMA, Anne Jacobs en VEENSTRA, Jinke Jans
  1. BEKKEMA, Anne Jacobs [I31965]
  2. VEENSTRA, Jinke Jans [I24063]
 96. Gezin van BENEDICTUS, Nanne Diktus en WOUDA, Trijntje
  1. BENEDICTUS, Nanne Diktus [I25586]
  2. WOUDA, Trijntje [I30416]
 97. Gezin van BOETJE, Symon Sybes en , Antje Hayes
  1. , Antje Hayes [I8972]
  2. BOETJE, Symon Sybes [I8971]
 98. Gezin van BOSMA, Klaas Reinders en POSTMA, Antje Alberts
  1. BOSMA, Klaas Reinders [I27736]
  2. POSTMA, Antje Alberts [I26808]
 99. Gezin van BUMA, Egbert Hepkes en LUIMSTRA, Antje Eijes
  1. BUMA, Egbert Hepkes [I27387]
  2. LUIMSTRA, Antje Eijes [I25674]
 100. Gezin van HULSHOFF, Binne Jans en de VRIES, Sytske Symons
  1. HULSHOFF, Binne Jans [I36500]
  2. de VRIES, Sytske Symons [I31015]
 101. Gezin van HULSHOFF, Hendrik en HULSHOFF, Antje
  1. HULSHOFF, Antje [I34817]
  2. HULSHOFF, Hendrik [I25334]
 102. Gezin van HULSHOFF, Jan Binnes en POPPINGA, Jeltje Wiebrens
  1. HULSHOFF, Jan Binnes [I31303]
  2. POPPINGA, Jeltje Wiebrens [I35531]
 103. Gezin van HULSHOFF, Jan Rinders en van der LEIJ, Lysbeth Binnes
  1. HULSHOFF, Jan Rinders [I8920]
  2. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
 104. Gezin van HULSHOFF, Jan Rinderts en PLOEG, Jeike Pieter
  1. HULSHOFF, Jan Rinderts [I34816]
  2. PLOEG, Jeike Pieter [I26495]
 105. Gezin van HULSHOFF, Rindert Jans en LUIMSTRA, Jantje IJes
  1. HULSHOFF, Rindert Jans [I8810]
  2. LUIMSTRA, Jantje IJes [I8919]
 106. Gezin van HULSHOFF, Symen Jans en ZUIDEMA, Romkje Popkes
  1. HULSHOFF, Symen Jans [I31036]
  2. ZUIDEMA, Romkje Popkes [I30009]
 107. Gezin van LUIMSTRA, IJe Simons en PULTRUM, Hylkje Jurjens
  1. LUIMSTRA, IJe Simons [I8926]
  2. PULTRUM, Hylkje Jurjens [I8927]
 108. Gezin van OOSTERHOF, Jan Halbes en van der LEIJ, Hendrikje Lubbes
  1. OOSTERHOF, Jan Halbes [I23545]
  2. van der LEIJ, Hendrikje Lubbes [I28705]
 109. Gezin van PLOEG, Pieter Jans en van TEEKEN, Tjemke Teekes
  1. PLOEG, Pieter Jans [I27719]
  2. van TEEKEN, Tjemke Teekes [I26625]
 110. Gezin van POPPENGA, Wybren Tjerks en GELOT, Margrieta
  1. GELOT, Margrieta [I28143]
  2. POPPENGA, Wybren Tjerks [I30177]
 111. Gezin van POPPINGA, Klaas Tjerks en KAMMINGA, Rikstje Beins
  1. KAMMINGA, Rikstje Beins [I34225]
  2. POPPINGA, Klaas Tjerks [I33388]
 112. Gezin van VEENSTRA, Eerde Gerkes en HOGEVEEN, Wytske Jans
  1. HOGEVEEN, Wytske Jans [I34541]
  2. VEENSTRA, Eerde Gerkes [I35161]
 113. Gezin van ZUIDEMA, Popke Willems en LUIMSTRA, Sytske Symons
  1. LUIMSTRA, Sytske Symons [I36185]
  2. ZUIDEMA, Popke Willems [I31833]
 114. Gezin van de VRIES, Simon Jans en , Geeltje Simons
  1. , Geeltje Simons [I30922]
  2. de VRIES, Simon Jans [I27924]
 115. Gezin van de VRIES, Symen Jans en ALGRA, Geelke Symens
  1. ALGRA, Geelke Symens [I36037]
  2. de VRIES, Symen Jans [I25753]
 116. HIELEMA, Hinke Jacobs [I28600]
 117. HIEMSTRA, Antje [I36943]
 118. HIEMSTRA, Antje [I37198]
 119. HIEMSTRA, Hoeke [I33930]
 120. HIEMSTRA, Pieter [I26337]
 121. HIEMSTRA, Rindert [I25137]
 122. HIEMSTRA, Rindert [I25260]
 123. HIEMSTRA, Sipke Alles [I26802]
 124. HIEMSTRA, Sjoerd [I35799]
 125. HIEMSTRA, Sjouke [I30862]
 126. HIEMSTRA, Tjimke [I27212]
 127. HIEMSTRA, Wiepkje [I35271]
 128. HOFSTEDE, Abraham Filippus [I26546]
 129. HOFSTEDE, Maaike [I34468]
 130. HOGEVEEN, Wytske Jans [I34541]
 131. HUIZINGA, Hinke Aukes [I36215]
 132. HULSHOFF, Aaltje [I32197]
 133. HULSHOFF, Antje [I24844]
 134. HULSHOFF, Antje [I25092]
 135. HULSHOFF, Antje [I25798]
 136. HULSHOFF, Antje [I34817]
 137. HULSHOFF, Antje Jans [I28788]
 138. HULSHOFF, Binne [I24087]
 139. HULSHOFF, Binne [I32522]
 140. HULSHOFF, Binne Jans [I36500]
 141. HULSHOFF, Binne Rinderts [I25636]
 142. HULSHOFF, Dieuwke Rinderts [I35849]
 143. HULSHOFF, Elisabeth Ottes [I32557]
 144. HULSHOFF, Elisabeth Rinderts [I28689]
 145. HULSHOFF, Elisabeth Symens [I35977]
 146. HULSHOFF, Fokje [I26715]
 147. HULSHOFF, Frederik Jans [I33879]
 148. HULSHOFF, Geeltje [I31776]
 149. HULSHOFF, Geeltje Binnes [I26204]
 150. HULSHOFF, Geeltje Jans [I26753]
 151. HULSHOFF, Hendrik [I25334]
 152. HULSHOFF, IJje [I34917]
 153. HULSHOFF, IJje Rinderts [I30382]
 154. HULSHOFF, IJje Rinderts [I36504]
 155. HULSHOFF, Jan Binne [I24537]
 156. HULSHOFF, Jan Binnes [I31303]
 157. HULSHOFF, Jan Jans [I24509]
 158. HULSHOFF, Jan Jans [I34792]
 159. HULSHOFF, Jan Rinders [I8920]
 160. HULSHOFF, Jan Rinderts [I34816]
 161. HULSHOFF, Janke [I27958]
 162. HULSHOFF, Janke [I30222]
 163. HULSHOFF, Janke [I30309]
 164. HULSHOFF, Janke [I30973]
 165. HULSHOFF, Janke [I32870]
 166. HULSHOFF, Klaas [I34543]
 167. HULSHOFF, Klaske [I32887]
 168. HULSHOFF, Margaretha [I32634]
 169. HULSHOFF, Minke [I29665]
 170. HULSHOFF, Oene [I35881]
 171. HULSHOFF, Otte Jans [I32521]
 172. HULSHOFF, Pieter Jans [I23612]
 173. HULSHOFF, Rindert [I34975]
 174. HULSHOFF, Rindert Jans [I27720]
 175. HULSHOFF, Rindert Jans [I8810]
 176. HULSHOFF, Ritske [I33546]
 177. HULSHOFF, Symen [I23394]
 178. HULSHOFF, Symen Jans [I31036]
 179. HULSHOFF, Symon [I32010]
 180. HULSHOFF, Symon Binnes [I29570]
 181. HULSHOFF, Sytske [I25047]
 182. HULSHOFF, Sytske [I28097]
 183. HULSHOFF, Sytske Symons [I34529]
 184. HULSHOFF, Teake Jans [I31064]
 185. HULSHOFF, Tjimkjen [I23845]
 186. HULSHOFF, Trientje [I24593]
 187. HULSHOFF, Trijntje [I24124]
 188. HULSHOFF, Trijntje Rinderts [I0040]
 189. HULSHOFF, Trijntje Symens [I27925]
 190. HULSHOFF, Ymkje [I36328]
 191. KAMMINGA, Rikstje Beins [I34225]
 192. KIMP, Berend [I30046]
 193. KINGMA, Jan [I29853]
 194. KLOOSTERMAN, Sytske [I25186]
 195. LUIMSTRA, Antje Eijes [I25674]
 196. LUIMSTRA, Eije Simons [I38324]
 197. LUIMSTRA, IJe Simons [I8926]
 198. LUIMSTRA, Jantje IJes [I8919]
 199. LUIMSTRA, Johannes Simons [I38327]
 200. LUIMSTRA, Meine Simons [I38325]
 201. LUIMSTRA, Pieter Simons [I38326]
 202. LUIMSTRA, Reinder Symons [I2250]
 203. LUIMSTRA, Simon Eijes [I25104]
 204. LUIMSTRA, Simon IJes [I8928]
 205. LUIMSTRA, Simon Reinders [I26854]
 206. LUIMSTRA, Sytske Symons [I36185]
 207. LUIMSTRA, Trijntje IJes [I28624]
 208. MARTENS, Amelia Johanna [I1729]
 209. MARTENS, Janke [I1730]
 210. MARTENS, Marten [I1732]
 211. MULDER, Gauke Petrus [I31101]
 212. OLDENBURGER, Geertje Jans [I27316]
 213. OOSTERHOF, Jan Halbes [I23545]
 214. PLOEG, Aaltje Pieters [I7549]
 215. PLOEG, Beitske [I32351]
 216. PLOEG, Henke Pieters [I27041]
 217. PLOEG, Hielkje [I30281]
 218. PLOEG, Jan Pieters [I7297]
 219. PLOEG, Jeike Pieter [I26495]
 220. PLOEG, Jelte Kornelis [I31016]
 221. PLOEG, Pieter [I25457]
 222. PLOEG, Pieter Jans [I27719]
 223. PLOEG, Sape Pieters [I7085]
 224. PLOEG, Tjimkje [I26354]
 225. POPPENGA, Wybren Tjerks [I30177]
 226. POPPINGA, Jeltje Wiebrens [I35531]
 227. POPPINGA, Klaas Tjerks [I33388]
 228. POPPINGA, Wiebren [I26993]
 229. POSTHUIS, Anke Hendriks [I35811]
 230. POSTMA, Antje Alberts [I26808]
 231. POSTMA, Geertje [I30614]
 232. POSTMA, Klaaske Tjipkes [I33620]
 233. PULTRUM, Hylkje Jurjens [I8927]
 234. PULTRUM, Trijntje Egberts [I44151]
 235. TERPSTRA, Jantje Jacobs [I29581]
 236. TOLSMA, Sybrigje [I28225]
 237. TUINSTRA, Trijntje Eerdes [I30769]
 238. VEENSTRA, Edze [I43741]
 239. VEENSTRA, Eerde Gerkes [I35161]
 240. VEENSTRA, Feikjen Eerdes [I41208]
 241. VEENSTRA, Gerke Eerdes [I28578]
 242. VEENSTRA, Gerke Freerks [I31019]
 243. VEENSTRA, Jan Eerdes [I9469]
 244. VEENSTRA, Jinke Jans [I24063]
 245. VEENSTRA, Trijntje [I43740]
 246. VEENSTRA, Trijntje Eerdes [I41207]
 247. VRIES, Wemke Pieters [I28521]
 248. WITTEVEEN, Trijntje Lubberts [I2304]
 249. WOUDA, Trijntje [I30416]
 250. ZUIDEMA, Jan Popkes [I30836]
 251. ZUIDEMA, Popke Willems [I31833]
 252. ZUIDEMA, Romkje Popkes [I30009]
 253. de BOER, Auke Roels [I32572]
 254. de BOER, Minke Ritskes [I23541]
 255. de BOER, Wytske Ritskes [I26264]
 256. de HAAN, Aatje [I28853]
 257. de VRIES, Gjiltje Jans [I33724]
 258. de VRIES, Jan Symens [I28296]
 259. de VRIES, Jan Teekes [I33423]
 260. de VRIES, Simon Jans [I27924]
 261. de VRIES, Symen Jans [I25753]
 262. de VRIES, Symen Jans [I30280]
 263. de VRIES, Sytske Symons [I31015]
 264. de VRIES, Sytze Jans [I27513]
 265. van DEKKEN, Sikke Jilles [I32376]
 266. van DEKKEN, Wipke Sikkes [I33934]
 267. van HOUTEN, Trientje Rinzes [I27633]
 268. van TEEKEN, Tjemke Teekes [I26625]
 269. van den BERG, Barbertje Pieters [I32594]
 270. van der LAAN, Lubbert Teijes [I33066]
 271. van der LAAN, Sjoukje Teijes [I2251]
 272. van der LAAN, Tije Johannes [I2302]
 273. van der LEIJ, Hendrikje Lubbes [I28705]
 274. van der LEIJ, Lysbeth Binnes [I8921]
 275. van der MEER, Aukjen Bouwes [I26944]
 276. van der NAALD, Baukje Geerts [I26957]
 277. van der TUIN | FEENSTRA, Fokeltje Eerdes [I40969]
 278. van der TUIN, Aaltje Gerkes [I41199]
 279. van der TUIN, Eerde Gerkes [I41195]
 280. van der TUIN, Gerke Eerdes [I41193]
 281. van der TUIN, Hendrik Gerkes [I41203]
 282. van der VEEN, Aaltje Roels [I30127]
 283. van der VELDE, Marten [I43742]
 284. van der VELDE, Martje [I9303]