Statistieken van deze genealogie:
Familie Kees Mollema en Karin Visser
Dit genealogiebestand is vervaardigd met Gramps 4.2.6.op 2 maart 2018
Personen
mannen
8154
50.82%
vrouwen
7861
49%
Aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Media objecten
Overige gegevens
4
Aantal gebeurtenissen
30640
Aantal gebruikers
1

Vroegste geboortejaarHeer van Oostendorp Goswin van RAESFELT ‎(I5804)‎
Geboorte 1430
Overleden 4 april 1503 ‎(Leeftijd 73)‎
Laatste geboortejaarDetails van deze persoon zijn privé.
Vroegste jaar van overlijdenJel Epesdr van HARINXMA ‎(I40444)‎
Geboorte IJlst, IJlst, Friesland, Nederland
Overleden 1467
Laatste jaar van overlijden Jelle SCHÜRER ‎(I28518)‎
Geboorte 5 januari 1962 34 33 Koudum, Gasterlan-Sleat, Friesland, Nederland
Overleden 11 december 2017 ‎(Leeftijd 55)‎ Koudum, Gasterlan-Sleat, Friesland, Nederland
Langst levende persoon
101
Yde Abe SINNEMA ‎(I38746)‎
Geboorte 27 augustus 1871 28 24 Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland
Overleden voor 1972 ‎(Leeftijd 100)‎
Gemid. leeftijd bij overlijden
76
mannen: 76   vrouwen: 76
Gezin met meeste kinderen
17
Kornelis Rimmerts FABER + Klaaske Oenes BREEUWSMA ‎(F10001)‎
Huwelijk 20 mei 1820 Wymbritseradeel, Friesland, Nederland
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1.61
 
Bekijk statistieken als grafiek

Meest voorkomende achternamen
AKEN, BAKKER, BIJKERK, BOER, BOERSMA, BOORSMA, BOSMA, BOUMA, BROUWER, DIJKSTRA, DOUMA, EPEMA, FABER, FEENSTRA, GROENENDIJK, GROOT, GULMANS, HAAN, HELLINGA, HIEMSTRA, HOEKSTRA, HOFMAN, HULSHOFF, HYLARIDES, JONG, KONING, KOOI, KOOISTRA, KUTSCH, LEIJ, MARTENS, MEER, MEULEN, MIEDEMA, MOLLEMA, PEL, PLOEG, POSTMA, REITSMA, ROSIER, SIDERIUS, SINNEMA, SPOELSTRA, STORM, TAMMINGA, VEEN, VEENSTRA, VELSTRA, VISSER, VRIES, WAL, WESTRA, WIEREN, WIERSMA, WOUDE, ZIJLSTRA
Genealogie prikbord
Welkom bij uw genealogie
3 maart 2018 - 15:01:27

U vindt hier een gedeelte van de genealogische gegevens uit de stamboom van Kees Mollema ‎(beheerder)‎ en Karin Visser ‎(echtgenote)‎. Wat u ziet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en geregistreerd. Dit betekent niet dat het ook volledig is.

In een groot aantal gevallen is een schatting ‎(op basis van gezinssituatie of soms gewoon een wilde schatting)‎ gedaan of een aanname op basis van een berekening ‎(aangegeven met 'rond', 'voor' of 'na')‎.

Omdat dit een lopend project is, zullen in de loop van de tijd de ontbrekende, geschatte en berekende gegevens worden vervangen door gedocumenteerde gebeurtenissen en gegevens.

Indien u denkt een relatie te zijn tegengekomen in min gegevens, dan kan in sommige gevallen een autorisatie worden verleend ‎(login)‎ waardoor u b.v. ook levende personen kunt zien en gegevens kunt aanvullen en verbeteren.
Favorieten in deze genealogie  (3)
Marten MARTENS ‎(I1743)‎
Geboorte 21 maart 1773 31 32 Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Overleden 17 februari 1852 ‎(Leeftijd 78)‎ Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Nederland
Jacobus Sibrandi MANCADAN ‎(I40789)‎
Geboorte ongeveer 1602 22 Minnertsga, Barradeel, Friesland, Nederland
Overleden 4 oktober 1680 ‎(Leeftijd 78)‎ Tjerkgaast, Skarsterlan, Friesland, Nederland
Broer Boelardus BOELENS ‎(I24131)‎
Geboorte ongeveer 1630 37 29
Overleden 16 augustus 1676 ‎(Leeftijd 46)‎
Familie Kees Mollema en Karin Visser

25 maart 2018 - 4:04:14
Bezoekteller:

Willekeurige afbeelding

Speel af/Stopvolgende afbeelding
Op deze dag, in het verleden...
GegevensGIVNDatumJaarlijkse gebeurtenisGebeurtenis
AARTS, Lysbeth Lysbeth25 maart 1850168Geboorte 
BEKHOF, Teunes Kleis Teunes Kleis25 maart 1785233Geboorte 
de BOER, Barteld Alberts Barteld Alberts25 maart 1798220Doop 
van BORSSUM WAALKES, Waalke Waalke25 maart 1861157Geboorte 
BRANDSMA, Beitske Beitske25 maart 1906112Geboorte 
BROUWER, Petrus Petrus25 maart 1749269Geboorte 
van DIJK, Afke Afke25 maart 1853165Overleden 
DIJKSTRA, Luitjen
VEENSTRA, Geertje
Luitjen25 maart 1893125Huwelijk 
DOUMA, Popke Popke25 maart 1894124Geboorte 
EPEMA, Pieter Rinzes Pieter Rinzes25 maart 1835183Overleden 
EPEMA, Tymen Jochems Tymen Jochems25 maart 1791227Geboorte 
GROENENDIJK, Jacob
OTTERDIJK, Petronella
Jacob25 maart 1792226Huwelijk 
HARMENS, Antje Antje25 maart 1825193Geboorte 
HULSHOFF, Jan Rinders
van der LEIJ, Lysbeth Binnes
Jan Rinders25 maart 1781237Huwelijk 
JELLEMA, Cornelis Cornelis25 maart 1908110Geboorte 
KUIPERS, Age Pieters Age Pieters25 maart 1792226Doop 
van der LEIJ, Jarig Jacobs
HUIDEKOPER, Romckien Annes
Jarig Jacobs25 maart 1719299Huwelijk 
MARTENS, Rindert Rindert25 maart 1899119Geboorte 
van der MEULEN, Petrus Roels Petrus Roels25 maart 1876142Geboorte 
OENEMA, Geert Geert25 maart 1844174Overleden 
OOSTERDIJK, Kornelis
OOSTERHOF, Popkje
Kornelis25 maart 1893125Huwelijk 
POSTHUMA LINTHORST, Tjeerd Tjeerd25 maart 1915103Geboorte 
POSTMA, Jantje Pieters Jantje Pieters25 maart 192890Overleden 
REITSMA, Melle Sijtses Melle Sijtses25 maart 1817201Overleden 
ROMAR, Eelco Dionisius Eelco Dionisius25 maart 1844174Overleden 
SCHAAFSMA, Harmen Douwes Harmen Douwes25 maart 1770248Doop 
SINNEMA, Eelze Jacobs Eelze Jacobs25 maart 1803215Geboorte 
SWART, Amelia Johanna Amelia Johanna25 maart 1889129Overleden 
THIJSSEN, Anne Kornelis
de HAAN, Elske Wybes
Anne Kornelis25 maart 1848170Huwelijk 
van der VEER, Trijntje Trijntje25 maart 1877141Geboorte 
VENEMA, Jurjen Minnes
VEENSTRA, Ypkjen Sybes
Jurjen Minnes25 maart 1849169Huwelijk 
de VRIES, Lippe Andries
van der VEEN, Roelofke Jetzes
Lippe Andries25 maart 1854164Huwelijk 
de VRIES, Tietje Johannes Tietje Johannes25 maart 1804214Doop 
WAPSE, Hendrik Pieters Hendrik Pieters25 maart 1887131Overleden 
WENING, Freerk Willems Freerk Willems25 maart 1798220Geboorte 
WIERSMA, Heebeltje Pieters Heebeltje Pieters25 maart 1764254Doop 
WILLEMSEN, Gerrit Andriessen
MARTENS, Johanna Sophia
Gerrit Andriessen25 maart 1830188Huwelijk 
WILMAN, Johannes Theodorus Johannes Theodorus25 maart 1703315Doop 
‎(Onbekend)‎, Beernt Hendriks
‎(Onbekend)‎, Brechtje Geerts
Beernt Hendriks25 maart 1778240Huwelijk 
‎(Onbekend)‎, Feitze Roelofs Feitze Roelofs25 maart 1759259Overleden 
‎(Onbekend)‎, Kornelis Everts Kornelis Everts25 maart 1770248Doop 
‎(Onbekend)‎, Saapk Jans Saapk Jans25 maart 1688330Doop 
‎(Onbekend)‎, Saapke Keimpes Saapke Keimpes25 maart 1705313Doop 
‎(Onbekend)‎, Sijmentje Dirks Sijmentje Dirks25 maart 1827191Overleden 

Aantal gebeurtenissen: 44
Aangemelde gebruikers
Geen (anoniem) aangemelde gebruikers
Achternamen Top 10
AchternaamSURNPersonen
1SINNEMASINNEMA416
2de JONGJONG311
3EPEMAEPEMA253
4de VRIES
VRIES
VRIES246
3
249
5MOLLEMAMOLLEMA227
6HOEKSTRAHOEKSTRA199
7VISSERVISSER177
8HELLINGAHELLINGA166
9de BOER
den BOER
van de BOER
BOER161
1
2
164
10MARTENSMARTENS152
   Personen gevonden: 2314
Totaal aantal namen: 13
Statistieken van deze genealogie:
Familie Kees Mollema en Karin Visser
Dit genealogiebestand is vervaardigd met Gramps 4.2.6.op 2 maart 2018
Personen
mannen
8154
50.82%
vrouwen
7861
49%
Aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Media objecten
Overige gegevens
4
Aantal gebeurtenissen
30640
Aantal gebruikers
1
Vroegste geboortejaar
Laatste geboortejaar
Vroegste jaar van overlijden
Laatste jaar van overlijden
Langst levende persoon
101
Gemid. leeftijd bij overlijden
76
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1.61
Bekijk statistieken als grafiek

Meest voorkomende achternamen
AKEN, BAKKER, BIJKERK, BOER, BOERSMA, BOORSMA, BOSMA, BOUMA, BROUWER, DIJKSTRA, DOUMA, EPEMA, FABER, FEENSTRA, GROENENDIJK, GROOT, GULMANS, HAAN, HELLINGA, HIEMSTRA, HOEKSTRA, HOFMAN, HULSHOFF, HYLARIDES, JONG, KONING, KOOI, KOOISTRA, KUTSCH, LEIJ, MARTENS, MEER, MEULEN, MIEDEMA, MOLLEMA, PEL, PLOEG, POSTMA, REITSMA, ROSIER, SIDERIUS, SINNEMA, SPOELSTRA, STORM, TAMMINGA, VEEN, VEENSTRA, VELSTRA, VISSER, VRIES, WAL, WESTRA, WIEREN, WIERSMA, WOUDE, ZIJLSTRA