Beroep

Gramps ID E2389
Beschrijving predikant

Verhaal

Volgens Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferân (1962):
werd als candidaat bevestigd te Tjallebert 2 nov. 1738, intrede te Terbant 9 nov. 1738.
afscheid te Terbant 9 nov. 1749, intrede te Sybrandaburen 16 nov. 1749.
Afscheid Sybrandaburen 3 mei 1772, intrede Welsrijp en Baijum op 17 mei 1772.

Bronverwijzing

  1. Jierboek fan it Frysk genealogisk wurkferbân [S0043]
      • Pagina: 1962

Referenties

  1. BROUWER, Petrus [I1762]