Begrafenis

Gramps ID E51261
Locatie Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland

Referenties

  1. van LIAUCKAMA, Schelte [I40441]